Документ 706-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2017, підстава - 612-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2012 р. № 706
Київ

Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 380 від 29.05.2013
№ 612 від 18.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству соціальної політики, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний строк розробити та затвердити регіональні програми виконання завдань і заходів Програми;

подавати щороку до 30 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 25 лютого Кабінетові Міністрів України.

4. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2012 р. № 706

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі - Конвенція).

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній;

приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією;

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвитку та технічного супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідного бюджетного фінансування;

посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Програму передбачається виконати протягом 2012-2020 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування виконання Програми та її ефективність наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Конвенції;

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

удосконалення умов оплати праці спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги інвалідам і дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

розвиток та технічне супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності, його відповідне бюджетне фінансування;

унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;

розвиток міжнародного співробітництва.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Виконання Програми дасть змогу:

облаштувати об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів, до 2015 року - до 15 відсотків таких транспортних засобів, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити доступність для сприйняття особами з ураженнями органів слуху продукції телерадіоорганізацій до 2015 року - до 15 відсотків, до 2018 року - до 35, до 2020 року - до 50 відсотків;

забезпечити до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів, - 100 відсотків таких веб-сайтів;

задовольнити у повній мірі починаючи з 2013 року потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації;

збільшити чисельність дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, до 2015 року - до 107 тис. осіб, до 2018 року - до 122 тис., до 2020 року - до 138 тис. осіб (щороку на 5 тис. осіб);

забезпечити зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність, до 2015 року - до 706,2 тис. осіб, до 2018 року - до 750,3 тис., до 2020 року - до 794,6 тис. осіб (щороку на 14-15 тис. осіб).

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 612 від 18.08.2017}

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить понад 14 млрд. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.Додаток 1
Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 245 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 1004).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706.

3. Державний замовник - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Віце-прем’єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС, Міноборони, Мін’юст, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, ДСНС, Держкомтелерадіо, Держстат, Держархбудінспекція, Національна академія наук, Національна академія медичних наук, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2012-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

14882,35

779,5

1160,21

1232,23

1284,79

1455,17

1715,81

2021,91

2393,98

2838,75

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}
Додаток 2
Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Рівність і недискримінація. Жінки-інваліди. Діти-інваліди (статті 5-7 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість документів

1

1

1) врахування під час опрацювання законодавства щодо боротьби з дискримінацією в Україні положень Конвенції про права інвалідів, у тому числі щодо виявлення, усунення, унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності

Мін’юст Мінсоцполітики інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
II. Просвітницько-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення навчального процесу

кількість навчальних програм

4


4
1) передбачення у навчальних програмах загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти навчальних курсів “Інваліди: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права інвалідів і розроблення навчально-методичних посібників до них з метою підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності

МОНмолодьспорт МВС Мін’юст Мінінфраструктури інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія педагогічних наук

кількість посібників

4

1

1

1

1


2) розроблення і поширення методичних посібників з питань виховання та розвитку дітей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають особливі освітні потреби, для педагогів і батьків таких дітей та забезпечення розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук
2. Удосконалення інформаційних технологій

кількість планів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) затвердження тематичного плану висвітлення у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності

Держкомтелерадіо Мінсоцполітики
2) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з використанням теле-, радіо- та друкованих засобів масової інформації, під час проведення тематичних нарад, засідань за круглим столом тощо з популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення принципів розумного пристосування та універсального дизайну під час:


кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

планування, проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі - об’єкти фізичного оточення)

Мінрегіон Держархбудінспекція

-“-

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

надання транспортних і туристичних послуг, послуг поштового зв’язку

Мінінфраструктури

-“-

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

розроблення стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія наук
III. Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність” та “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” та інших законів у частині:

Мінрегіон Мінсоцполітики Держархбудінспекція
включення до них положень стосовно забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

здійснення Держархбудінспекцією контролю за станом забезпечення доступності для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення до наявних об’єктів фізичного оточення

удосконалення механізму затвердження проектів будівництва, проведення їх експертизи та введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів фізичного оточення з метою забезпечення доступності до них інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

посилення відповідальності проектувальників, будівельників і замовників, органів, що проводять експертизу відповідних робіт, за станом забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

встановлення відповідальності за незабезпечення доступності до введених в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення


кількість документів

1


1
2) розроблення типових архітектурних рішень з переобладнання будинків та квартир для проживання інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення

Мінрегіон Мінсоцполітики
2. Сприяння доступу особам з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень вищих навчальних закладів

кількість закладів

208


1) проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів на предмет пристосування для потреб осіб з інвалідністю

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерел2) забезпечення дотримання під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд і приміщень вищих навчальних закладів вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-17)

МОН
МОЗ
Мінкультури
інші центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська держадміністрації, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади

у межах коштів державного та місцевого бюджетів, а також із залученням інших джерелIV. Транспортна та туристична доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1


1
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства з питань надання транспортних послуг, послуг з розміщення та поштового зв’язку, а також видачі дозвільних документів на зайняття відповідною діяльністю з метою врахування особливих потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

Мінінфраструктури
2) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проектів законодавчих актів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення (запровадження) відповідальності:


кількість нормативно-правових актів

1

1

водіїв, які безпідставно здійснили паркування транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

Мінрегіон МВС Мінсоцполітики

-“-

1

1

водіїв за порушення правил стоянки, зупинки, якщо таке порушення здійснено у зоні інтенсивного руху інвалідів з ураженнями органів зору

МВС Мінінфраструктури Мінрегіон Мінсоцполітики

кількість нормативно-правових актів

1


1
власників та орендарів транспортних засобів, якими надаються послуги з перевезення населення, за відсутність на маршрутах транспортних засобів загального користування, пристосованих для перевезення інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також за надання неякісних транспортних послуг таким особам

Мінінфраструктури Мін’юст Мінсоцполітики МВС
V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:


-“-

3


3
приведення нормативно-правових актів у відповідність із статтею 11 Конвенції про права інвалідів

Міноборони МВС

-“-

11забезпечення соціального захисту інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою відсталістю, психічними розладами у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Мінсоцполітики  МВС Міноборони

кількість нормативно-правових актів

11евакуації інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату розумовою відсталістю, психічними розладами у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Мінсоцполітики Мінінфраструктури
Міноборони МВС
Мінрегіон

-“-

11урахування під час опрацювання проектів нормативно-правових актів, які розробляються відповідно до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” особливості надання екстреної допомоги інвалідам, у тому числі з ураженнями органів слуху

Міноборони МОЗ
МВС Мінсоцполітики

кількість стандартів

1

1

2) затвердження державних норм пожежної безпеки для установ та закладів, що надають реабілітаційні та соціальні послуги та призначені для 8- 16 відвідувачів

Міноборони

державний бюджет

0,15

0,15

Разом за розділом V

-“-

0,15

0,15

VI. Рівність перед законом і доступ до правосуддя (статті 12 і 13 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) включення під час підготовки проекту закону про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” положень щодо:

Мін’юст Мінсоцполітики
визначення порядку надання інвалідам з розумовою відсталістю інформації про зміст та хід судової справи в доступному форматі, а також персональної допомоги для їх участі в судових засіданнях

інформування про законодавство та зміни в ньому інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами


-“-

2


1


1


2) вирішення питання щодо запровадження послуги з представництва інтересів і відстоювання прав інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами, у тому числі шляхом проведення експерименту

Мінсоцполітики
VII. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 15-17 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

111) вивчення питання щодо посилення захисту права на приватність в установах та закладах, де особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах)

Мінсоцполітики МОЗ
2. Посилення поваги до гідності

кількість рад

550

550

1) посилення громадського контролю за діяльністю установ і закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах), шляхом створення громадських (піклувальних) рад

Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
VIII. Самостійний спосіб життя інвалідів і залучення їх до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту постанови стосовно забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, передбачивши механізм надання їм допомоги за місцем проживання

Мінсоцполітики МОЗ МОНмолодьспорт

-“-

1


1
2) підготовка пропозицій щодо розроблення механізму моніторингу, контролю та оцінювання ефективності соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, інвалідам, хворим, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують стороннього догляду

-“-

-“-

1


1
3) розроблення та затвердження переліку соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування

-“-
IХ. Індивідуальна мобільність (стаття 20 Конвенції про права інвалідів)

1. Наукова діяльність

кількість наукових досліджень

144

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1) проведення наукових досліджень з питань розроблення, вдосконалення виробництва та використання засобів реабілітації, які підвищують індивідуальну мобільність

Мінсоцполітики

державний бюджет

71,2

6,3

6,7

7,1

7,5

7,9

8,3

8,7

9,1

9,6

Разом за розділом IX

-“-

71,2

6,3

6,7

7,1

7,5

7,9

8,3

8,7

9,1

9,6

Х. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) подання на розгляд Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо забезпечення доступності офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху шляхом внесення змін до:

Держкомтелерадіо МОНмолодьспорт
Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57)

постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700)


кількість нормативно-правових актів

2

2

2) розроблення та затвердження змін до власних нормативно-правових актів з питань функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади у частині забезпечення їх доступності для користувачів з ураженням органів зору та слуху, а також проведення моніторингу інформаційного наповнення таких веб-сайтів

Держкомтелерадіо МОНмолодьспорт

-“-

1


1
3) підготовка пропозицій щодо надання інвалідам з ураженням органів слуху послуг із сурдоперекладу як різновиду соціальних послуг

Мінсоцполітики
2. Удосконалення інформаційних технологій

кількість державних та комунальних телерадіоорганізацій

31


6

6

6

6

7
1) забезпечення державних телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм

Держкомтелерадіо

державний бюджет

5


1

1

1

1

1

кількість програм

1


1
2) розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з ураженнями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп’ютера або дисплеї мобільного телефону

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук

державний бюджет

1,5


1,5
Разом за розділом X

-“-

6,5


2,5

1

1

1

1
ХI. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1


1
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена”

Мінсоцполітики МОЗ МОНмолодьспорт

-“-

1


1
2) підготовка пропозицій щодо соціального супроводження та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, що не здатні до самообслуговування

Мінсоцполітики МОЗ
ХII. Освіта (стаття 24 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1


1
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами до освітніх послуг

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук

-“-

1

1

2) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта про внесення змін до:

-“-
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 196)

-“-
Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379)

-“-

кількість нормативно-правових актів

1


1
постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1784)

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук

-“-

1

1

нормативно-правових актів з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в частині адаптації процедури оцінювання до потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами

-“-

-“-

1

1

3) внесення змін до положення про навчально-реабілітаційний центр, в якій передбачається реабілітаційна складова діяльності такого центру

-“-

кількість нормативно-правових актів

1

1

4) внесення змін до Положення про дистанційне навчання щодо врахування потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами

МОНмолодьспорт Національна академія педагогічних наук

-“-

1

1

5) розроблення та затвердження власних нормативно-правових актів щодо визначення нормативів чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників, вчителів реабілітологів та інших спеціалістів для навчання інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у професійно-технічних та вищих навчальних закладах

-“-
2. Удосконалення навчального процесу

кількість випускників

900
150

150

150

150

150

150

1) здійснення заходів щодо підготовки сурдоперекладачів у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

МОНмолодьспорт

державний бюджет

7,2


0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9


кількість центрів

1


1
2) створення науково-дослідного центру вивчення проблеми глухоти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

МОНмолодьспорт

державний бюджет

2


0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


кількість науково-методичних матеріалів

102


2


3


3

3) вивчення питання щодо супроводження інвалідів з ураженням органів слуху в науково-дослідному центрі вивчення проблеми глухоти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та забезпечення видання дослідницьких та науково-методичних матеріалів з міміко-жестового мовлення та сурдоперекладу

-“-

-“-

10,2


0,2


0,3


0,3


кількість примірників

100002000


2000


3000


3000


кількість навчальних програм

42

2


4) розроблення та затвердження навчальних програм для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю

-“-
5) забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідності, у тому числі:


кількість примірників навчально-методичної літератури

104400


23200

11600

11600

11600

11600

11600

11600

11600

підручниками (видання підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл-інтернатів) для дітей з ураженнями органів зору (підручники для 1-11 класів), органів слуху (підручники для 1-9 класів), дітей з розумовою відсталістю (підручники для 1-4 класів), для інтенсивної педагогічної корекції (підручники для 1-4 класів)

МОНмолодьспорт

державний бюджет

107,41


16,37

6,12

6,12

11,8

13,3

16,2

18,2

19,3


кількість програм

54


14

6

6

6

6

6

5

5

комп’ютерними навчальними програмами та програмами загального призначення для дітей з ураженнями органів зору та слуху

-“-

-“-

13,6


3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3


кількість комплектів

3501


792

387

387

387

387

387

387

387

засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та правознавства, кабінетів початкових класів, інформатики, трудового навчання)

-“-

-“-

3,6


0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4


-“-

1178


302

141

122

122

122

121

121

127

наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураженнями органів зору та слуху

-“-

-“-

1,22


0,31

0,15

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,13

6) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату:


кількість закладів

126


28

14

14

14

14

14

14

14

дошкільних навчальних закладів

МОНмолодьспорт

державний бюджет

12,6


2,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4


-“-

2070


460

230

230

230

230

230

230

230

загальноосвітніх навчальних закладів

-“-

-“-

207


46

23

23

23

23

23

23

23

Разом за розділом XII

-“-

362,13


73,43

34,92

34,7

40,58

41,88

44,07

45,57

46,98

ХIII. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України:


кількість нормативно-правових актів

11проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про психіатричну допомогу” щодо концептуальних положень стосовно здійснення медичного та соціального супроводу інвалідів з розумовою відсталістю та психічними розладами

МОЗ Мінсоцполітики

-“-

1

1

положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності дітям лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів

МОЗ

кількість нормативно-правових актів

1

1

заходів щодо забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернету, кадрами тощо

МОЗ Мінсоцполітики

державний бюджет

30


10

10

10-“-

1

1

проекту акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265) з метою приведення її у відповідність із Законом України від 22 грудня 2011 р. № 4213-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів”

-“-

-“-

1


1
проекту акта щодо внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1547), з метою приведення його у відповідність із Законом України від 22 грудня 2011 р. № 4213-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів”

-“-

кількість нормативно-правових актів

1


1
проекту акта щодо внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3210)

МОЗ Мінсоцполітики
2) розроблення та внесення змін до актів МОЗ щодо:


-“-

3

3

усунення надмірних протипоказань для осіб з онкологічними захворюваннями, психічними розладами та розумовою відсталістю для направлення їх до санаторно-курортних, навчальних, реабілітаційних та інших закладів і установ

МОЗ МОНмолодьспорт Мінсоцполітики

-“-

2

1

1
встановлення груп інвалідності

-“-

-“-

1


1
переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я з урахуванням нової посади “ерготерапевт”

МОЗ

кількість нормативно-правових актів

1


1
форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складення

МОЗ

-“-

1


1
3) розроблення та внесення змін до переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років

МОЗ Мінсоцполітики Мінфін

кількість стандартів

1


1
4) розроблення та затвердження державних санітарних норм для міні-харчоблоків установ та закладів, що надають реабілітаційні та соціальні послуги та призначені для 8-16 відвідувачів

МОЗ Національна академія медичних наук

державний бюджет

0,15


0,15

кількість документів

1


1
5) опрацювання питання щодо створення нових або облаштування існуючих державних закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг із реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах

МОЗ Мінсоцполітики
Разом за розділом XIII

-“-

30,15


10,15

10

10


XIV. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) розроблення та внесення в установленому порядку змін до:


кількість нормативно-правових актів

1

1

Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 292)

Мінсоцполітики

-“-

1

1

Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130)

-“-

-“-

1

1

Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311)

Мінсоцполітики МОЗ МОНмолодьспортМінфін

кількість нормативно-правових актів

2

2

2) удосконалення механізму проведення атестації працівників реабілітаційних установ недержавної форми власності і врегулювання питання щодо безоплатного проходження передатестаційного циклу медичних працівників реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів

Мінсоцполітики МОЗ

-“-

2


2
3) внесення змін до типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю

Мінсоцполітики

-“-

1


1
4) удосконалення нормативів чисельності працівників реабілітаційних установ, у тому числі реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю, і установ постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю

-“-

державний бюджет

0,15


0,15

кількість нормативно-правових актів

1


1
5) проведення моніторингу складності завдань та обов’язків, визначених у кваліфікаційних характеристиках нових професій працівників реабілітаційних установ, шляхом їх порівняння з аналогічними завданнями та обов’язками, визначеними у наявних кваліфікаційних характеристиках професій

Мінсоцполітики

державний бюджет

0,12


0,12

-“-

1


1
6) удосконалення умов оплати праці персоналу установ і закладів, в яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги інвалідам

-“-

-“-

0,2


0,2

-“-

117) розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик професій працівників установ і закладів, в яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги інвалідам, у тому числі ерготерапевта та ергономіста

Мінсоцполітики МОЗ

-“-

0,350,352. Удосконалення механізму здійснення реабілітаційних заходів

кількість документів

1


1
1) проведення детального аналізу функціонування мережі реабілітаційних установ з метою уніфікації, удосконалення умов отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг і визначення джерел їх фінансування

Мінсоцполітики МОЗ МОНмолодьспорт Мінфін

кількість створених сервісних центрів

68

14

27

272) з метою покращення обслуговування інвалідів з урахуванням їх індивідуальних потреб створення мережі сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів

Мінсоцполітики

державний бюджет

29


14,5

14,53. Покращення фінансування програм

кількість засобів реабілітації

8899788

427897

513476

616172

739406

887287

1064745

1277 694

1533 232

1839879

1) збільшення видатків на забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

-“-


11267,9

614,3

836,9

899

942,1

1071,8

1286,1

1543,3

1852

2222,4


кількість автомобілів

31333

1381

1815

2178

2614

3137

3764

4517

5421

6506

2) збільшення видатків на забезпечення інвалідів автомобілями

-“-

-“-

1848,28

88,4

106,68

128

153,6

184,3

221,2

265,4

318,5

382,2


кількість центрів

8


6

5

8

8

8

8

8

8

3) забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази та ремонту всеукраїнських, державних і міжрегіональних центрів реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів316,48


15,44

34,64

38

41

43

45,4

48

51

Разом за розділом XIV

-“-

13462,48

702,7

973,99

1076,49

1133,7

1297,1

1550,3

1854,1

2218,5

2655,6

XV. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) з метою сприяння працевлаштуванню інвалідів розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проектів законів про внесення змін до:

Мінсоцполітики

кількість нормативно-правових актів

1

1

Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та у разі потреби до інших законів щодо оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на заходи сприяння працевлаштуванню інвалідів (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва, підтримки на робочому місці осіб з інвалідністю внаслідок розумової відсталості та психічних розладів тощо) та визначення обов’язкової частини зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи із створення робочих місць для інвалідів


кількість нормативно-правових актів

1


1
Закону України “Про колективні договори і угоди” щодо включення до колективних договорів та угод на державному, галузевому, регіональному рівні заходів із створення умов доступності інвалідам та зобов’язання роботодавців виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством

Мінсоцполітики

-“-

1

1

постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1836 “Про реалізацію статті 181 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3519)

-“-

-“-

1

1

постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 “Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282)

-“-

кількість нормативно-правових актів

1

1

постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 219 “Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 437)

Мінсоцполітики
2) з метою сприяння працевлаштуванню інвалідів внесення змін до:


-“-

1


1
Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів

-“-

-“-

2

1


1форми звітності № 10-ПІ (річна) “Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів” та інструкції щодо її заповнення

-“-
XVI. Достатній життєвий рівень та соціальний захист (стаття 28 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства
1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України:


кількість нормативно-правових актів

1

1

проекту акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 “Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 446)

Мінсоцполітики

-“-

11пропозицій щодо визначення механізму реалізації статті 73 Цивільного кодексу України щодо оплати послуг опікуна та піклувальника, розміру виплати, порядку та підстав її призначення з урахуванням всіх наявних видів виплат

-“-
2. Покращення фінансування програм

кількість отримувачів

362230

15792

46428

45499

44589

43698

42824

41967

41128

40305

1) збільшення видатків на виплату інвалідам одноразової матеріальної допомоги

-“-

державний бюджет

177,79

5

19,49

20,07

20,64

21,24

21,88

22,49

23,16

23,82

Разом за розділом XVI

-“-

177,79

5

19,49

20,07

20,64

21,24

21,88

22,49

23,16

23,82

XVII. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права інвалідів)

1. Покращення фінансування програм

кількість громадських організацій інвалідів

48

20

27

30

33

36

39

42

45

48

1) збільшення видатків для надання громадським організаціям інвалідів фінансової підтримки

-“-

-“-

728,55

60,95

65,95

70,95

75,95

80,95

85,95

90,95

95,95

100,95

Разом за розділом XVII

-“-

728,55

60,95

65,95

70,95

75,95

80,95

85,95

90,95

95,95

100,95

XVIII. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку (стаття 30 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення механізму реалізації статті 8 Закону України “Про культуру”, у тому числі щодо реалізації інвалідами права на відвідування державних та комунальних закладів культури на пільгових умовах

Мінкультури
2. Забезпечення доступу до культурного життя

кількість фестивалів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) проведення Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями “Барви життя”

-“-

державний бюджет

6,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

кількість учасників

3900

300

350

350

400

450

450

500

550

550

Разом за розділом XVIII

-“-

6,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

XIX. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права інвалідів)

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

1


1
1) розроблення та затвердження форми звітності про чисельність повнолітніх інвалідів за віком, статтю, нозологічними формами захворювання, місцем проживання

МОЗ Мінсоцполітики

кількість нормативно-правових актів

1


1
2) розроблення та затвердження форми звітності про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами (виробами медичного призначення), перелік яких визначено Порядком забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3210)

МОЗ Мінсоцполітики

-“-

1


1
3) розроблення та внесення змін до форми звітності № 10 “Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки за 20__ рік” (річна) та інструкції щодо її заповнення, доповнивши показниками про кількість недієздатних та обмежено дієздатних осіб з психічними розладами та розумовою відсталістю, а також наявності у таких осіб законних представників (опікунів та піклувальників)

-“-

кількість переліків

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4) складення та подання Кабінетові Міністрів України переліку форм державних статистичних спостережень та адміністративних даних, які потребують розроблення чи вдосконалення з метою з’ясування стану справ щодо реалізації прав інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами та їх потреб

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів Держстат інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
2. Удосконалення статистичних збірників

кількість збірників

9000

1000

1000

1000

1000

1000

1 000

1000

1000

1000

1) удосконалення щорічного статистичного збірника “Соціальний захист населення України”, включивши до нього усі наявні відомості про інвалідів

Держстат

державний бюджет

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3. Поліпшення фінансування програм соціального захисту інвалідів
1) забезпечення розвитку і технічного супроводження:


кількість програм

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Централізованого банку даних з проблем інвалідності, а також належне бюджетне фінансування відповідних робіт

Мінсоцполітики

-“-

19,2


4,5

11,1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

МОЗ МОНмолодьспорт

кількість програм

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Мінсоцполітики

державний бюджет

17

4

35

5
Разом за розділом XIX

-“-

37,1

4,1

7,6

11,2

0,7

5,7

5,7

0,7

0,7

0,7

XX. Міжнародне співробітництво (стаття 32 Конвенції про права інвалідів)

1. Міжнародне співробітництво

кількість доповідей

5

1


1


1


1


1

1) здійснення підготовки, погодження, друку, розповсюдження та захисту доповідей про заходи, вжиті для виконання зобов’язань за Конвенцією про права інвалідів

Мінсоцполітики Державна служба з питань інвалідів та ветеранів інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

кількість рекомендацій

4


1


1


1


1


2) опрацювання рекомендацій Комітету з прав інвалідів, підготовлених за підсумками розгляду зазначених доповідей

Мінсоцполітики Державна служба з питань інвалідів та ветеранів інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

кількість контактів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3) забезпечення взаємодії та співпраці з Комітетом з прав інвалідів, іншими міжнародними і регіональними організаціями з питань захисту прав інвалідів

-“-
Усього за Програмою
-“-

14882,35

779,5

1160,21

1232,23

1284,79

1455,17

1715,81

2021,91

2393,98

2838,75

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 380 від 29.05.2013, № 612 від 18.08.2017}
Додаток 3
Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Удосконалення законодавства

кількість нормативно-правових актів

67

32

26

8

1кількість стандартів

3

1

2

кількість інших документів

22

2

3

3

1

3

1

4

1

4

2. Проведення наукових досліджень

кількість наукових досліджень

158

16

19

19

16

18

16

19

16

19

3. Удосконалення навчального процесу

кількість навчальних програм

8


4

2

2кількість підручників для дітей-інвалідів, якими будуть забезпечені дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

104 400


23 200

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600


кількість наочно-дидактичних матеріалів та обладнання для навчання дітей інвалідів, якими будуть забезпечені дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

1178


302

141

122

122

122

121

121

127


кількість дошкільних навчальних закладів, які будуть забезпечені меблями для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату

126


28

14

14

14

14

14

14

14


кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть забезпечені меблями для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату

2070


460

230

230

230

230

230

230

230

4. Удосконалення інформаційних технологій

кількість інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності

756

84

84

84

84

84

84

84

84

84


кількість державних телерадіоорганізацій, які будуть забезпечені сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу телевізійної продукції

31


6

6

6

6

7
5. Удосконалення механізму забезпечення окремих категорій осіб технічними та іншими засобами реабілітації та автомобілями

кількість створених сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів

68

14

27

27
кількість технічних та інших засобів реабілітації, які отримають окремі категорії осіб за рахунок коштів державного бюджету

8 899 788

427 897

513 476

616 172

739 406

887 287

1 064 745

1 277 694

1 533 232

1 839 879


кількість інвалідів, які отримають автомобілі за рахунок коштів державного бюджету

31 333

1381

1815

2178

2614

3137

3764

4517

5421

6506

6. Удосконалення статистичних збірників про інвалідів

кількість збірників

9000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
вгору