Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011706
Документ 706-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2011. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 706
Київ
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939) зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 706
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833 ( 833-2006-п )

 
     1. У назві та пункті 1 постанови ( 833-2006-п ) слово "населення" замінити словами "на ринку споживчих товарів".
 
     2. У Порядку провадження торговельної діяльності та правилах торговельного обслуговування населення ( 833-2006-п ), затверджених зазначеною постановою:
 
     1) у назві Порядку ( 833-2006-п ) слово "населення" замінити словами "на ринку споживчих товарів";
 
     2) пункти 1, 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
     "1. Ці Порядок та правила визначають загальні умови провадження торговельної діяльності суб'єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України (далі - суб'єкти господарювання).";
 
     "6. Суб'єкт господарювання може мати:
 
     торговельні об'єкти оптової торгівлі, складське приміщення або мережу складів - для провадження оптової торговельної діяльності;
 
     роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - для провадження роздрібної торговельної діяльності;
 
     мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо) - для здійснення ресторанного обслуговування.
 
     7. Торговельними об'єктами є:
 
     1) у сфері оптової торгівлі:
 
     склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний);
 
     магазин-склад;
 
     2) у сфері роздрібної торгівлі:
 
     магазин, який може бути:
 
     - продовольчим, непродовольчим, змішаним (за товарною спеціалізацією);
 
     - універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, комбінованим, неспеціалізованим (за товарним асортиментом);
 
     - з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками, торгівлею за замовленням (за методом продажу товарів);
 
     павільйон;
 
     кіоск, ятка;
 
     палатка, намет;
 
     лоток, рундук;
 
     склад товарний;
 
     крамниця-склад, магазин-склад.";
 
     3) у пункті 10:
 
     абзац п'ятий після слова "товарів" доповнити словами "та їх обмін";
 
     абзац шостий після слова "споживача" доповнити словом "(покупця)";
 
     4) у пункті 13:
 
     абзац перший викласти в такій редакції:
 
     "13. Режим роботи торговельного об'єкта та закладу ресторанного господарства, що належать до комунальної власності, встановлюється органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.";
 
     доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
 
     "Під час оптового продажу суб'єкт господарювання може здійснювати повний чи обмежений цикл збутових операцій з переходом права власності на товар або обмежений цикл операцій обслуговування без переходу права власності на товар.
 
     Оптовий продаж споживчих товарів може здійснюватися на оптових ярмарках, виставках-продажу, оптових продовольчих ринках, товарних аукціонах та за допомогою засобів зв'язку.";
 
     5) назву розділу "Правила торговельного обслуговування населення" викласти в такій редакції:
 
     "Правила торговельного обслуговування споживачів (покупців)";
 
     6) у пункті 21:
 
     абзаци другий і третій після слова "споживачеві" доповнити словом "(покупцеві)";
 
     доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
     "забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства;".
 
     У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;
 
     доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
     "забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація яких здійснюється у таких торговельних об'єктах;
 
     створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких закладах, заборонено.";
 
     7) у пункті 33 слово "підсобних" замінити словом "складських".вгору