Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. N 833
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011706
Документ 706-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 706
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня
2006 р. N 833 ( 833-2006-п ) "Про затвердження Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1818;
2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87, ст. 2939) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 706
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833 ( 833-2006-п )

1. У назві та пункті 1 постанови ( 833-2006-п ) слово
"населення" замінити словами "на ринку споживчих товарів".
2. У Порядку провадження торговельної діяльності та правилах
торговельного обслуговування населення ( 833-2006-п ),
затверджених зазначеною постановою:
1) у назві Порядку ( 833-2006-п ) слово "населення" замінити
словами "на ринку споживчих товарів";
2) пункти 1, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"1. Ці Порядок та правила визначають загальні умови
провадження торговельної діяльності суб'єктами оптової торгівлі,
роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні
вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного
господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців),
які придбавають товари у підприємств, установ та організацій
незалежно від організаційно-правової форми і форми власності,
фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що
провадять підприємницьку діяльність на території України (далі -
суб'єкти господарювання).";
"6. Суб'єкт господарювання може мати:
торговельні об'єкти оптової торгівлі, складське приміщення
або мережу складів - для провадження оптової торговельної
діяльності;
роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - для
провадження роздрібної торговельної діяльності;
мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе,
кафетерії тощо) - для здійснення ресторанного обслуговування.
7. Торговельними об'єктами є:
1) у сфері оптової торгівлі:
склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний);
магазин-склад;
2) у сфері роздрібної торгівлі:
магазин, який може бути:
- продовольчим, непродовольчим, змішаним (за товарною
спеціалізацією);
- універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим,
комбінованим, неспеціалізованим (за товарним асортиментом);
- з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням,
торгівлею за зразками, торгівлею за замовленням (за методом
продажу товарів);
павільйон;
кіоск, ятка;
палатка, намет;
лоток, рундук;
склад товарний;
крамниця-склад, магазин-склад.";
3) у пункті 10:
абзац п'ятий після слова "товарів" доповнити словами "та їх
обмін";
абзац шостий після слова "споживача" доповнити словом
"(покупця)";
4) у пункті 13:
абзац перший викласти в такій редакції:
"13. Режим роботи торговельного об'єкта та закладу
ресторанного господарства, що належать до комунальної власності,
встановлюється органами місцевого самоврядування відповідно до
законодавства.";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Під час оптового продажу суб'єкт господарювання може
здійснювати повний чи обмежений цикл збутових операцій з переходом
права власності на товар або обмежений цикл операцій
обслуговування без переходу права власності на товар.
Оптовий продаж споживчих товарів може здійснюватися на
оптових ярмарках, виставках-продажу, оптових продовольчих ринках,
товарних аукціонах та за допомогою засобів зв'язку.";
5) назву розділу "Правила торговельного обслуговування
населення" викласти в такій редакції:
"Правила торговельного обслуговування споживачів (покупців)";
6) у пункті 21:
абзаци другий і третій після слова "споживачеві" доповнити
словом "(покупцеві)";
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"забезпечити можливість використання спеціальних платіжних
засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані
послуги) відповідно до законодавства;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"забезпечити доступ споживачів до торговельних об'єктів без
здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація
яких здійснюється у таких торговельних об'єктах;
створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли
вхід до торговельного об'єкта з товарами, які реалізуються в таких
закладах, заборонено.";
7) у пункті 33 слово "підсобних" замінити словом
"складських".вгору