Документ 705_008, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.12.2003

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним
департаментом фінансового моніторингу,
що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Підрозділом по запобіганню відмиванню грошей
в складі Міністерства фінансів Республіки Словенія
щодо співробітництва в сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата підписання: 11.12.2003 Дата набуття чинності: 11.12.2003
Офіційний переклад
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє в
складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ по запобіганню
відмиванню грошей в складі Міністерства фінансів Республіки
Словенія, далі - "Сторони", ВРАХОВУЮЧИ заінтересованість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з
відмиванням доходів, ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони співпрацюватимуть, в тому числі щодо обміну
інформацією, відповідно до цього Меморандуму, діючи в межах
власної компетенції та відповідно до законодавства та міжнародних
зобов'язань своїх країн.
Стаття 2
Сторони співпрацюють у питаннях збору, обробки та аналізу
інформації, яка є у їхньому розпорядженні та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а
також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням
таких операцій. Сторони будуть обмінюватись, за власною ініціативою або на
запит, будь-якою наявною інформацією, яка може мати відношення до
розслідування фінансових операцій, що стосуються відмивання
грошей. Будь-який запит на отримання інформації буде
обґрунтовуватися стислим переліком основних фактів. Кожна відмова в обміні інформацією буде обґрунтовуватися,
включаючи підстави для відмови. Перед відмовою у задоволенні
запиту Сторона оцінюватиме, чи запит може бути розглянутий і чи на
нього може бути надана відповідь за різних умов. В такому випадку
Сторона, яка робить запит, повинна рахуватися з цими умовами.
Стаття 3
Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони,
без її попереднього дозволу не будуть ані розголошуватися
будь-якій третій стороні, ані використовуватись у
адміністративних, слідчих або судових цілях. Що стосується Української Сторони, обмін інформацією
здійснюватиметься стосовно всіх категорій злочинів, визначених як
суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації
(відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення
волі на строк три і більше років (за винятком діянь, передбачених
статтею 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"
та статтею 212 "Ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів" Кримінального кодексу України) або яке
визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за
таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним
кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані
доходи. Що стосується Словенської Сторони, вона зберігає за собою
право користуватися принципом фактичної взаємності (згідно статті
21 Закону "Про запобігання відмиванню грошей") щодо обміну
інформацією, пов'язаною з основними правопорушеннями,
передбаченими в попередній частині. Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, може
бути використана під час здійснення правосуддя лише у справах,
пов'язаних із відмиванням доходів.
Стаття 4
Інформація, отримана в ході виконання цього Меморандуму, є
конфіденційною, становить службову таємницю і на неї поширюється
режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави
Сторони, яка отримує інформацію, для подібної інформації,
отриманої з джерел у власній державі.
Стаття 5
Сторони спільно узгодять прийнятні процедури зв'язку, в тому
числі обміну інформацією, відповідно до законодавства своїх держав
та проводитимуть консультації з метою виконання цього Меморандуму.
Стаття 6
Зв'язок між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Стаття 7
Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове
слідство у державі Сторони, яка робить запит.
Стаття 8
Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись
будь-коли за взаємною згодою та оформлятися окремими протоколами,
що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.
Стаття 9
Цей Меморандум вступає в силу з дати підписання Сторонами і
може бути скасований після отримання відповідного письмового
повідомлення іншої Сторони. Підписано у чотирьох (4) примірниках англійською мовою
(англійський текст є автентичним і кожна з Договірних Сторін бере
на себе відповідальність за переклад на свою мову).
Київ, 11 грудня 2003 р. Любляна, 11 грудня 2003 р.
За Державний департамент За Підрозділ по запобіганню
фінансового моніторингу, відмиванню грошей в складі
що діє у складі Міністерства фінансів
Міністерства фінансів Республіки Словенія
України
Сергій Гуржій Клаудіо Строліговгору