Документ 705_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.03.1999

               Угода 
про співробітництво в галузі поштового та електричного зв'язку
між Державним комітетом зв'язку та інформатизації України і
Міністерством транспорту та зв'язку Республіки Словенія

Дата підписання: 30.03.1999 Дата набуття чинності: 30.03.1999
Державний комітет зв'язку та інформатизації України і
Міністерство транспорту та зв'язку Республіки Словенія, далі -
"Договірні Сторони", керуючись прагненням розвивати і поглиблювати взаємовигідне
співробітництво в галузі зв'язку на благо економічного та
соціального розвитку своїх країн, домовились про наступне:
Загальні положення
Стаття 1
Ця Угода регулює питання стосовно організації і експлуатації
поштового та електричного зв'язку, які не передбачені положеннями
діючих Статуту ( 995_101 ), Конвенції ( 995_297 ) і Угоди про
поштові відправлення ( 995_290 ) Всесвітнього поштового Союзу, а
також їх Виконавчих регламентів, Статуту ( 995_099 ), Конвенції
( 995_100 ), Адміністративних регламентів і рекомендацій
Міжнародного Союзу електрозв'язку.
Поштовий зв'язок
Стаття 2
Між Україною та Республікою Словенія здійснюється прямий
міжнародний поштовий обмін згідно з положеннями Всесвітнього
поштового Союзу. Договірні Сторони вживають заходів щодо забезпечення
подальшого розвитку та покращення всіх форм поштового зв'язку.
Стаття 3
Розмір відшкодування збитків та визначення відповідальності
будуть визначатися відповідно до положень діючих регламентів
Всесвітнього поштового Союзу.
Електрозв'язок
Стаття 4
Електрозв'язок між Україною та Республікою Словенія
забезпечується телефонними, телеграфними, телексними службами та
службою передачі даних, а також шляхом надання каналів зв'язку для
передачі і приймання телевізійних та радіомовних програм. Договірні Сторони можуть домовитися щодо організації інших
послуг.
Стаття 5
Між Україною та Республікою Словенія допускаються всі види і
категорії послуг електрозв'язку, передбачені діючими положеннями
Міжнародного Союзу електрозв'язку, якщо немає ніяких обмежень,
оголошених Сторонами через Міжнародний Союз електрозв'язку.
Стаття 6
Договірні Сторони сприятимуть одна одній в забезпеченні
транзиту послуг електрозв'язку на треті країни.
Стаття 7
Договірні Сторони будуть вживати заходів щодо подальшого
розвитку і поліпшення всіх видів електричного зв'язку.
Стаття 8
Договірні Сторони підготують, в разі необхідності, плани
реалізації статей 4, 6 і 7 цієї Угоди. Вони будуть погоджуватися
шляхом обміну листами або підписанням окремих протоколів.
Стаття 9
Договірні Сторони погоджуватимуть, в разі необхідності,
використання частот радіослужбами, які є в їх компетенції, з
урахуванням відповідних законів і правил, що діють в їхніх
країнах. Таке погодження буде здійснюватися шляхом обміну листами
або підписанням окремих угод.
Стаття 10
Договірні Сторони не будуть співпрацювати з організаціями
другої Сторони, які здійснюють діяльність по наданню послуг
електрозв'язку без ліцензій, виданих відповідною Стороною, і
будуть надавати взаємну допомогу щодо попередження їх діяльності
на своїй території.
Науково-технічне співробітництво
Стаття 11
Договірні Сторони будуть сприяти розширенню ділових і
професійних контактів між підприємствами і фахівцями для
ознайомлення з роботою засобів зв'язку і підприємств зв'язку їхніх
країн, обміну досвідом роботи і науково-технічною інформацією в
галузі поштового та електричного зв'язку за умови, коли це не буде
завдавати шкоди договірним або іншим зобов'язанням Договірних
Сторін.
Тарифи, збори і розрахунки за послуги
поштового та електричного зв'язку
Стаття 12
Тарифи і збори за послуги поштового та електричного зв'язку
визначатимуться згідно з положеннями діючих актів Всесвітнього
поштового Союзу і Міжнародного Союзу електрозв'язку.
Стаття 13
Договірні Сторони будуть сприяти врегулюванню розрахунків за
послуги поштового та електричного зв'язку на основі актів,
передбачених статтею 12 цієї Угоди. Для взаємних розрахунків за послуги поштового та електричного
зв'язку застосовується одиниця "Спеціальні права запозичення"
(СПЗ) поки інша грошова одиниця не буде застосовуватися за
попередньою домовленістю.
Стаття 14
Поштовий, телеграфний, телефонний, телексний та факсимільний
зв'язок з службових питань між Договірними Сторонами та їх
підприємствами здійснюються відповідно до діючих положень
Всесвітнього поштового Союзу і Міжнародного Союзу електрозв'язку
безкоштовно і, як правило, англійською мовою, а в окремих
випадках, за домовленістю, також російською чи французькою мовами.
Стаття 15
Договірні Сторони, в окремих випадках, можуть вживати заходів
щодо спрощення формальностей в поштовому обміну та обміну
електрозв'язку між Україною та Республікою Словенія.
Особливі положення
Стаття 16
Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає
чинності з дати останнього письмового повідомлення Договірних
Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набрання чинності цією Угодою. Ця Угода залишається чинною
протягом шести місяців з дня, коли одна з Договірних Сторін
письмово повідомить другу Договірну Сторону про свій намір
припинити її дію.
Вчинено в м. Любляна 30 березня 1999 року в двох примірниках,
кожний українською, словенською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. В разі виникнення розбіжностей при
тлумаченні цієї Угоди, текст англійською мовою матиме перевагу.
За Державний комітет За Міністерство транспорту
зв'язку та інформатизації та зв'язку Республіки
України Словеніявгору