Документ 705_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.05.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством економічного розвитку і технології Республіки Словенія щодо поглиблення економічного співробітництва


Дата підписання:

11.05.2018


Дата набрання чинності для України:

11.05.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство економічного розвитку і технології Республіки Словенія (далі - Сторони),

визнаючи важливість подальшого поглиблення та активізації економічного співробітництва,

виходячи із спільного бажання розвивати співробітництво на засадах рівності, взаємовигоди і взаємності у двосторонніх торговельно-економічних відносинах і активізації співпраці в галузях розвитку експорту, підтримки інвестицій, зеленої економіки, цифрової економіки, інформаційних технологій, туризму та промисловості,

домовилися про таке:

1. Сторони відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань, сприятимуть розвитку та зміцненню економічного співробітництва у таких напрямках:

- підтримка та сприяння обміну і контактами між господарюючими суб’єктами держав Сторін;

- створення сприятливого клімату для інвестицій;

- обмін відкритою інформацією та пропозиціями щодо співробітництва між суб’єктами господарювання держав Сторін, у тому числі у галузі промисловості;

- взаємна допомога в організації ярмарків, виставок, симпозіумів, тощо;

- створенню сприятливого клімату для співпраці на рівні малих і середніх підприємств і розвитку підприємництва;

- сприяння розвитку у сфері туризму.

2. З цією метою Сторони сприятимуть створенню умов для забезпечення прямої комунікації між ними стосовно:

- визначення потенційних сфер для розширення співробітництва між двома Сторонами та надання рекомендацій щодо покращення умов двосторонньої співпраці між суб’єктами господарювання держав Сторін;

- здійснення обміну інформацією про економічну ситуацію, інвестиційний клімат, напрямки стратегічного розвитку в економічній та інвестиційній сферах в державах Сторін та іншими інформаційними матеріалами з питань, що становлять взаємний інтерес;

- визначення проблем, що перешкоджають двосторонньому торговельно-економічному співробітництву та шляхів і можливих заходів щодо їх усунення;

- сприяння організації консультацій на рівні експертів, семінарів, наукових конференції, «круглих столів», візитів делегацій та окремих представників Сторін для обговорення питань, що становлять інтерес для Сторін.

3. Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього Меморандуму за взаємною згодою шляхом обміну повідомленнями дипломатичними каналами.

4. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. Цей Меморандум укладається на 5 (п’ять) років. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступні однорічні періоди. Кожна Сторона може припинити дію цього Меморандуму, повідомивши в письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму не менш ніж за 3 (три) місяці до дати завершення відповідного періоду.

Вчинено у м. Київ 11 травня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, словенською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

За Міністерство економічного
розвитку і технології
Республіки Словенія


(підпис)

(підпис)
вгору