Документ 705-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - 951-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 705
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 951 від 08.11.2017}

Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2008 р., № 4, ст. 107; 2009 р., № 5, ст. 123; 2010 р., № 37, ст. 1257; 2011 р., № 5, ст. 249; 2013 р., № 8, ст. 272; 2015 р., № 17, ст. 448; 2016 р., № 22, ст. 856), зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів у двотижневий строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 705

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій

1. Пункт 1 після слів “та ПАТ “Укртрансгаз” доповнити словами “, а також за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вартість, що сплачується виробниками електроенергії і вугледобувними підприємствами”.

2. У пункті 7:

1) в абзаці четвертому слова “за згодою учасників” виключити;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз”, державне підприємство “Енергоринок”, виробники електроенергії та вугледобувні підприємства підписують з учасниками розрахунків спільні протокольні рішення протягом п’яти робочих днів.

До розрахунків включаються нараховані суми пільг лише в межах обсягів фактичного використання (споживання) ресурсів (товарів, послуг) відповідно до довідки, що надається постачальниками ресурсів (товарів, послуг).

Учасник розрахунку має право відмовитися від підписання спільного протокольного рішення виключно за умови відсутності боргу перед учасником за товари/послуги, який планується погасити відповідно до цього Порядку.”.

3. Абзаци п’ятий - сьомий пункту 7-1 виключити.

4. Доповнити Порядок пунктами 7-2 , 7-3 і 7-4 такого змісту:

“7-2. ПАТ “Укртрансгаз” перераховує кошти субвенції з поточного рахунка, відкритого в Казначействі, на відкриті в Казначействі рахунки:

ПАТ “Укргазвидобування” - для сплати грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату;

ПАТ “Укртрансгаз” в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету грошових зобов'язань з податку на додану вартість;

Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з подальшим перерахуванням коштів субвенції на її рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість.

7-3. Виробники електроенергії перераховують кошти субвенції з поточних рахунків, відкритих в Казначействі, на відкриті в Казначействі рахунки:

вугледобувних підприємств з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунки таких підприємств в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вартість;

Національної акціонерної компанії “Нафтогаз  України” з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

виробників електроенергії в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вартість.

7-4. Розрахунки, передбачені пунктами 7-1, 7-2 і 7-3, проводяться протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов'язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість проводяться не раніше граничного строку подачі податкової декларації.

Для перерахування до державного бюджету коштів податку на додану вартість з рахунків Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз”, виробників електроенергії і вугледобувних підприємств, відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, ДФС не пізніше дня, наступного за днем надходження коштів, надсилає Казначейству реєстри, сформовані відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України.

Зарахування коштів на рахунки Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз”, виробників електроенергії і вугледобувних підприємств у системі електронного адміністрування податку на додану вартість вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування податку на додану вартість до бюджету.

Зазначені розрахунки проводяться виключно в межах бюджетного року.”.

5. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку, для подальшого спрямування їх через поточні рахунки із спеціальним режимом використання державним підприємством “Енергоринок” на рахунки виробників електроенергії, які поставляють її на оптовий ринок електроенергії, з подальшим перерахуванням таких коштів до бюджету як сплату податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість та (або) на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, або вугледобувних підприємств.

Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію визначається Міненерговугіллям і Мінфіном.”.

6. В абзаці другому пункту 12 після слів “які є постачальниками та транспортувальниками природного газу,” доповнити словами “виробниками електричної енергії та вугледобувними підприємствами”.вгору