Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа від 15.05.2003705
Документ 705-2003-п, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава - 730-2018-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2003 р. N 705
Київ
 
{ З пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, знято позначку "Не для друку" Розпорядженням КМ N 1632-р ( 1632-2010-р ) від 04.08.2010 }
 
Про затвердження Порядку утилізації
військового майна Збройних Сил
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005 N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 N 730 ( 730-2018-п ) від 12.09.2018 }

 
     Відповідно до статті 9 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок утилізації військового майна Збройних Сил, що додається.
 
     2. Поширити дію Порядку, затвердженого цією постановою, на майно інших військових формувань, озброєння та військову техніку правоохоронних органів.
 
     3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 29
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 705
 
ПОРЯДОК
утилізації військового майна Збройних Сил
 
Загальні положення
 
     1. Цей Порядок визначає процедуру утилізації військового майна, яке вивільняється в ході реформування Збройних Сил.
 
     Дія цього Порядку не поширюється на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, хімічних речовин, пально-мастильних матеріалів, радіоактивних речовин та матеріалів, інших джерел радіоактивного випромінювання, продовольства, лікарських засобів, а також нерухомого майна.
 
     У разі коли згідно з міжнародними договорами утилізації підлягають окремі види озброєння і військової техніки, їх утилізація здійснюється за процедурою, визначеною у цих договорах.
 
     2. У цьому Порядку використовуються такі терміни:
 
     військове майно - озброєння, військова техніка, інше майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами і організаціями Збройних Сил;
 
     військове майно, яке підлягає утилізації, - списане та непридатне для використання за призначенням військове майно, відновлення якого технічно неможливе або економічно недоцільне; військове майно, що не користується попитом на ринку (фізично та морально застаріле і зняте з озброєння); військове майно, що пропонувалося до реалізації, але протягом 3 років не було продане; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     відновлення компонентів військового майна - проведення науково-технічних, виробничих та організаційних робіт (заходів) з відновлення компонентів військового майна з метою забезпечення їх придатності для використання за призначенням;
 
     військово-технічне супроводження відновлення компонентів військового майна - діяльність представника Збройних Сил на підприємствах, де проводяться роботи з утилізації, пов'язана з технічним контролем робіт (заходів) з відновлення компонентів військового майна та їх прийманням;
 
     виконавці робіт з утилізації - уповноважені підприємства, інші суб'єкти господарювання, які виконують або організовують виконання робіт з утилізації військового майна;
 
     демілітаризація озброєння та військової техніки - проведення робіт (заходів), внаслідок яких озброєння та військова техніка втрачають боєздатність і надалі не можуть використовуватися за функціональним призначенням;
 
     компоненти військового майна - складові частини військового майна, у тому числі вузли, агрегати, блоки, окремі комплектуючі вироби, прилади, деталі, елементи тощо;
 
     переробка військового майна - проведення науково-технічних, виробничих та організаційних робіт (заходів), спрямованих на зміну фізичних, хімічних та інших властивостей військового майна, результатом яких є отримання металобрухту, іншої вторинної сировини та виробів цивільного призначення або подвійного використання;
 
     продукти утилізації військового майна компоненти військового майна, які можуть бути використані за призначенням, вироби (у тому числі цивільного призначення або подвійного використання), металобрухт, інша вторинна сировина;
 
     реалізація продуктів утилізації військового майна - господарська операція, що здійснюється уповноваженими підприємствами згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу у власність юридичним або фізичним особам продуктів утилізації на платній або компенсаційній основі;
 
     підприємства (організації) з утилізації - суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують або організовують виконання робіт з утилізації військового майна і мають повноваження на реалізацію продуктів утилізації; { Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     уповноважені підприємства (організації) - суб'єкти підприємницької діяльності, яким в установленому порядку Кабінетом Міністрів України надані повноваження на реалізацію військового майна, що підлягає утилізації; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     утилізація військового майна - проведення організаційних, наукових, технічних, економічних, екологічних, санітарних, протиепідемічних та інших робіт (заходів), що забезпечують переробку військового майна, а також відновлення його компонентів;
 
     підготовка військового майна до утилізації - здійснення у разі необхідності заходів із розсекречення, розконсервації, демілітаризації, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування до місць утилізації, а також підготовка переліків складових частин, які підлягають подальшій експлуатації, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, укладення відповідних договорів, здійснення інших організаційних заходів. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     3. Утилізація військового майна може здійснюватися:
 
     за державним оборонним замовленням;
 
     за договорами Міноборони з виконавцями робіт з утилізації, що не пов'язані з державним оборонним замовленням (без передачі у власність виконавців цих робіт військового майна і продуктів утилізації);
 
     на умовах продажу військового майна на конкурентних засадах.
 
     4. Міноборони подає Кабінету Міністрів України перелік військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, за зразком згідно з додатком 1.
 
     При необхідності Міноборони може подавати періодично, але не частіше одного разу на квартал Кабінету Міністрів України додатковий перелік військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, за зразком згідно з додатком 2.
 
     Перелік (додатковий перелік) військового майна (крім списаного військового майна), яке підлягає утилізації, затверджується Урядовим комітетом з питань національної безпеки, оборони та правоохоронної діяльності. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 }
 
     Перелік списаного військового майна, яке підлягає утилізації, затверджується Міноборони.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005; в редакції Постанови КМ N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
Підготовка та виконання робіт з утилізації
військового майна і реалізація продуктів утилізації
 
     5. { Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
     Підготовка військового майна до утилізації здійснюється, як правило, на арсеналах, базах та складах Збройних Сил, а у разі потреби - на підприємствах Міноборони.
 
     Розсекречення військового майна здійснюється відповідно до законодавства.
 
     6. Військове майно передається на утилізацію разом з документами про його технічний (якісний) стан і укомплектованість.
 
     7. Утилізація військового майна здійснюється з використанням технологій, які забезпечують безпеку персоналу, навколишнього природного середовища та населення від шкідливого впливу процесів та продуктів утилізації.
 
     8. Переробка військового майна здійснюється згідно із затвердженою в установленому порядку проектною (технологічною) документацією, а .також за наявності в необхідних випадках позитивного висновку комплексної державної експертизи.
 
     9. Отримана в результаті утилізації військового майна вторинна сировина повинна відповідати вимогам вибухової, пожежної та радіаційної безпеки.
 
     10. Відновлення компонентів військового майна для потреб Збройних Сил здійснюється за рішенням Міноборони.
 
     Відновлення компонентів військового майна, для яких конструкторською документацією встановлено призначений ресурс, строки служби і зберігання (далі - призначені показники) та/або показники якості, здійснюється у порядку, що визначається Міноборони.
 
     У процесі відновлення аналізується технічний стан компонентів, що підлягають відновленню, у разі потреби проводяться науково-дослідні роботи та випробування з метою отримання даних для прогнозування технічного стану компонентів після відновлення, розробляється програма робіт з відновлення, здійснюються необхідні науково-технічні, виробничі та організаційні заходи.
 
     11. Відновленими вважаються компоненти військового майна, призначені показники та/або показники якості якого забезпечують його придатність, а документація підтверджує можливість подальшого використання за призначенням.
 
     Виконавці робіт з утилізації за результатами проведених робіт оформляють документи про відновлення компонентів, а також проект рішення про встановлення нових значень призначених показників.
 
     У разі коли в результаті відновлення компонентів військового майна встановлено нові значення його призначених показників, показники якості таких компонентів повинні відповідати вимогам конструкторської документації підприємства, установи, організації - розробника військового майна (далі - розробник).
 
     В окремих випадках допускається зниження значень показників якості відновлених компонентів військового майна.
 
     Рішення про встановлення нових значень призначених показників та показників якості за погодженням з розробником затверджуються:
 
     Міноборони та виконавцем робіт з утилізації - у разі коли відновлені компоненти військового майна повертаються Міноборони згідно з укладеними договорами;
     виконавцем робіт з утилізації - в інших випадках.
 
     12. У разі коли участь розробника у відновленні компонентів військового майна, для яких конструкторською документацією встановлені призначені показники, неможлива, рішення щодо встановлення нових значень призначених показників затверджується за погодженням з експертами, залученими до виконання цих робіт згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
 
     13. У разі коли розробник розміщується в Україні або виконавець робіт з утилізації отримав від іноземного розробника повноваження на встановлення нових значень призначених показників військового майна, відновлення компонентів такого майна здійснюється на підставі відповідної технічної та іншої документації.
 
     14. Військово-технічне супроводження відновлення компонентів військового майна забезпечується Міноборони.
 
     15. Реалізація продуктів утилізації військового майна здійснюється на комісійних засадах.
 
     Продукти утилізації військового майна, продаж яких обмежується законодавством, реалізуються в установленому порядку.
 
     Особливості виконання робіт з утилізації військового майна за державним оборонним замовленням та за договорами Міноборони з виконавцями робіт з утилізації, що не пов'язані з державним оборонним замовленням
 
     16. Вибір виконавців та виконання робіт з утилізації військового майна за державним оборонним замовленням здійснюється відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).
 
     17. Виконавці робіт з утилізації військового майна, що не пов'язані з державним оборонним замовленням, визначаються Міноборони відповідно до законодавства.
 
     18. Договори про виконання робіт з утилізації військового майна укладаються Міноборони з виконавцями таких робіт згідно з переліками (додатковими переліками) та планом утилізації військового майна Збройних Сил, що затверджується Міноборони на відповідний рік.
 
     19. У договорі про виконання робіт з утилізації військового майна повинні зазначатися найменування та реквізити сторін, специфікація військового майна, яке підлягає утилізації (найменування, кількість, дата виготовлення, технічний та якісний стан, місцезнаходження), обсяги робіт з підготовки до утилізації, умови передачі військового майна для утилізації, строки та порядок виконання робіт, вимоги щодо зберігання продуктів утилізації, забезпечення їх схоронності, вартість робіт, порядок здійснення розрахунків, форс-мажорні обставини та інші умови.
 
     Розмір плати за надані арсеналами, базами та складами Збройних Сил послуги із зберігання, підготовки до утилізації і транспортування військового майна до місць утилізації, у тому числі за його охорону під час транспортування, а також витрат на відрядження фахівців Збройних Сил (у разі виклику їх виконавцем робіт з утилізації) визначається у договорах, що укладаються з відповідними арсеналами, базами та складами.
 
     20. Міноборони у передбачених законодавством випадках має право здійснювати розрахунки з виконавцями робіт з утилізації шляхом передачі їм військового майна з подальшим зарахуванням його вартості та вартості виконаних робіт до державного бюджету.
 
     21. Кошти, отримані від реалізації продуктів утилізації, крім витрат, пов'язаних з організацією, підготовкою та виконанням робіт з утилізації, і комісійної плати уповноваженому підприємству, у п'ятиденний строк перераховуються до державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і використовуються відповідно до законодавства.
{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005, N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
Особливості виконання робіт з утилізації військового
майна на умовах його продажу на конкурентних засадах
 
     22. Утилізація військового майна на умовах його продажу на конкурентних засадах здійснюється покупцями цього майна.
 
     23. Продаж військового майна для утилізації здійснюється уповноваженими підприємствами (організаціями) на аукціоні, а озброєння, військової техніки, військової зброї - за конкурсом покупцям, які мають ліцензію на утилізацію військового майна відповідної номенклатури.
{ Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     24. Продаж військового майна, яке підлягає утилізації, на аукціонах здійснюється відповідно до Порядку реалізації рухомого військового майна на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 118 ( 118-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 460).
{ Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     25. Порядок проведення конкурсу з продажу військового майна, яке підлягає утилізації, зокрема у разі, коли Міноборони за результатами утилізації передбачає отримати відновлені компоненти цього майна для забезпечення Збройних Сил, визначається наказом Міноборони, погодженим з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном.
{ Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     26. Вартість військового майна, що підлягає утилізації, визначається на підставі звіту про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), і не може бути нижчою ніж ринкова вартість металів, у тому числі дорогоцінних, та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.
 
     Суб'єкти оціночної діяльності, які залучаються до проведення оцінки військового майна, визначаються Міноборони за результатами конкурсів (тендерів).
{ Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     27. Стартова ціна продажу військового майна, що підлягає утилізації, встановлюється виходячи з його вартості, визначеної в установленому порядку, розміру витрат, пов'язаних з підготовкою військового майна до утилізації, проведенням його оцінки, сплатою встановлених законодавством податків, інших обов'язкових платежів і внесенням комісійної плати, підготовкою та проведенням конкурсу (аукціону).
 
     Відносини Міноборони з уповноваженими підприємствами (організаціями) регулюються договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами (угодами).
{ Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
{ Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
{ Пункт 29 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
{ Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
{ Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }

 
     33. Кошти, отримані від продажу військового майна, крім визначеної у договорі з Міноборони комісійної плати організатору конкурсу (аукціону), у п'ятиденний строк перераховуються до державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і використовуються відповідно до законодавства. { Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005, N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
     34. Уповноважене підприємство (організація) укладає з переможцем конкурсу (аукціону) договір купівлі-продажу військового майна для утилізації.
{ Пункт 34 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2011-п ) від 18.05.2011 }
 
Особливості утилізації військового майна, яке закріплене
за апаратом військових аташе та апаратом представника
Міноборони при закордонній дипломатичній установі України
 
     35. Військове майно апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при закордонній дипломатичній установі України (далі - апарат військових аташе), яке відповідно до пункту 4 цього Порядку включене до переліку військового майна, яке підлягає утилізації, або переліку списаного майна, яке підлягає утилізації, у разі економічної недоцільності його перевезення в Україну може бути утилізоване в державах перебування апарату військових аташе.
 
     36. Керівник апарату військових аташе вивчає можливості держави перебування щодо умов утилізації такого військового майна та готує пропозиції командиру військової частини, що забезпечує діяльність військових аташе, щодо:
 
     продажу військового майна на конкурентних засадах;
 
     утилізації військового майна на безоплатній основі (у разі відсутності можливості продажу на конкурентних засадах);
 
     утилізації військового майна на платній основі (у разі відсутності можливості продажу на конкурентних засадах та утилізації на безоплатній основі).
 
     37. Командир військової частини, що забезпечує діяльність військових аташе, погоджує пропозиції щодо умов утилізації військового майна апарату військових аташе та доводить їх до керівника апарату військових аташе.
 
     38. Продаж військового майна та продуктів утилізації військового майна проводиться за процедурою відкритих торгів (тендера) за ринковими цінами держави перебування, що склалися на відповідний період, працівниками апарату військових аташе, уповноваженими для цього в установленому порядку військовою частиною, що забезпечує діяльність військових аташе.
 
     39. Кошти, отримані військовою частиною, що забезпечує діяльність військових аташе, від продажу військового майна та продуктів утилізації військового майна, яке закріплене за апаратом військових аташе (за винятком витрат на його реалізацію), у п’ятиденний строк перераховуються до державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік і використовуються відповідно до законодавства України.
{ Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 730 ( 730-2018-п ) від 12.09.2018 }

 
Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1238
( 1238-2005-п )
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Урядового комітету з
питань національної безпеки,
оборони та правоохоронної
діяльності
від __________ 200_ р.
(протокол N__ )
ПЕРЕЛІК
військового майна, яке підлягає утилізації

 
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наймену-|Оди-|Кіль-|Рік |Строк|Кате-|Перви- |Залишкова |  Місце- |
|п/п|вання  |ниця|кість|виго-|вико-|горія|нна  |(балансова)|знаходження|
|  |військо-|ви- |   |тов- |рис- |якіс-|вар-  |вартість, | (військова|
|  |вого  |міру|   |лення|тання|ного |тість |тис.    | частина, |
|  |майна  |  |   |   |(збе-|(тех-|одини- |гривнь   | населений |
|  |    |  |   |   |ріга-|ніч- |ці,  |-----------|  пункт, |
|  |    |  |   |   |ння),|ного)|тис.  |оди-| разом| область) |
|  |    |  |   |   |років|стану|гривень|ниці|   |      |
--------------------------------------------------------------------------- 
_______________
Усього
Міністр оборони України __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" __________ 200_ р.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005; в редакції Постанови КМ N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 }
 
Додаток 2
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 1238
( 1238-2005-п )
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Урядового комітету з
питань національної безпеки,
оборони та правоохоронної
діяльності
від__________ 200_ р.
(протокол N__ )

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
військового майна, яке підлягає утилізації

 
---------------------------------------------------------------------------
|N |Наймену-|Оди-|Кіль-|Рік |Строк|Кате-|Перви- |Залишкова |  Місце- |
|п/п|вання  |ниця|кість|виго-|вико-|горія|нна  |(балансова)|знаходження|
|  |військо-|ви- |   |тов- |рис- |якіс-|вар-  |вартість, | (військова|
|  |вого  |міру|   |лення|тання|ного |тість |тис.    | частина, |
|  |майна  |  |   |   |(збе-|(тех-|одини- |гривнь   | населений |
|  |    |  |   |   |ріга-|ніч- |ці,  |-----------|  пункт, |
|  |    |  |   |   |ння),|ного)|тис.  |оди-| разом| область) |
|  |    |  |   |   |років|стану|гривень|ниці|   |      |
---------------------------------------------------------------------------
_______________ 
Усього
Міністр оборони України __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" __________ 200_ р.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005; в редакції Постанови КМ N 1238 ( 1238-2005-п ) від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 618 ( 618-2007-п ) від 13.04.2007 }

 
{ З пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, знято позначку "Не для друку" Розпорядженням КМ N 1632-р ( 1632-2010-р ) від 04.08.2010 }
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 705
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
     1. У Положенні про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14, ст. 740, N 29, ст. 1369);
 
     1) абзац перший пункту 5 після слів "(крім майна, зазначеного у пунктах 3 і 4 цього Положення)" доповнити словами "списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації";
 
     2) друге речення пункту 7 виключити;
 
     3) абзац перший пункту 13 доповнити словами "крім випадків, коли реалізація військового майна, яке підлягає утилізації, здійснюється за конкурсом або на аукціоні".
 
     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1319 ( 1319-2001-п ) "Про заходи щодо вдосконалення комплексної утилізації військового майна Збройних Сил":
 
     1) у назві, тексті та назві додатку до постанови ( 1319-2001-п ) слова "комплексної", "комплексною" виключити;
 
     2) виноску у додатку до постанови ( 1319-2001-п ) виключити.вгору