Документ 704_034, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.07.2009

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом України
з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерством планування та інвестування
Соціалістичної Республіки В'єтнам

Дата підписання: 15.07.2009 Дата набрання чинності для України: 15.07.2009
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерство планування та інвестування
Соціалістичної Республіки В'єтнам (далі - Сторони),
беручи до уваги положення Угоди про торговельно-економічні
відносини між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки
В'єтнам (1992) ( 704_006 ), Договору про принципи відносин і
співробітництва між Україною та Соціалістичною Республікою В'єтнам
(1996) ( 704_002 );
надаючи важливого значення дальшому розширенню та поглибленню
різних форм співробітництва між Сторонами;
керуючися принципами рівноправності й взаємної вигоди;
беручи до уваги досягнутий високий рівень взаєморозуміння,
довіри та співробітництва між Сторонами,
домовилися про таке:
Стаття 1
Створити як міжвідомчу раду українсько-в'єтнамську робочу
групу з питань розвитку малого та середнього підприємництва
(далі - Робоча група).
Відповідно до законодавства держав обох Сторін і залежно від
можливості використання доступних засобів Робоча група
вирішуватиме широке коло питань у сфері розвитку двосторонніх
економічних відносин між підприємцями обох держав, підготовки та
реалізації міждержавних програм розвитку підприємництва. Сторони
підтримуватимуть розвиток взаємних та партнерських відносин для
розширення співробітництва між українськими та в'єтнамськими
суб'єктами господарювання.
Функції Робочої групи охоплюватимуть:
1) визначення та обговорення галузей співробітництва між
Сторонами, зокрема забезпечення зв'язку між веб-сайтами обох
Сторін;
2) забезпечення виконання домовленостей організаційних,
процедурних та інших, як-от: ділових зустрічей та подій, шляхом
залучення установ зі сприяння малому та середньому підприємництву
(далі - МСП);
3) обговорення інших питань, що стосуються виконання цього
Меморандуму та надання повноваження підтримки зв'язків між
працівниками.
Стаття 2
Сторони в межах відповідної компетенції вживатимуть заходів
для виконання програм і проектів співробітництва у сфері малого та
середнього підприємництва.
Стаття 3
Сторони повинні виступати як координаційні установи в обміні
інформацією та наданні консультацій з питань співробітництва у
сфері малого та середнього підприємництва в таких галузях:
- створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього підприємництва;
- сприяння експортові та розширення ринку для МСП;
- підтримки МСП шляхом доступу до фінансових та нефінансових
стратегічних послуг;
- кластерного та регіонального розвитку;
- сприяння просуванню сучасних технологій для МСП.
Стаття 4
Сторони інформують одна одну про зміни в національному
законодавстві своїх держав, які можуть вплинути на реалізацію
цього Меморандуму.
Зміни й доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його невід'ємною
частиною.
Стаття 5
Спори стосовно тлумачення та (або) застосування положень
цього Меморандуму вирішуються шляхом проведення консультацій між
Сторонами.
Стаття 6
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.
Цей Меморандум укладається на невизначений строк. Меморандум
припиняє свою дію після закінчення дев'яноста днів з дати
одержання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про намір припинити його дію.
Учинено в місті Києві 15 липня 2009 року у двох примірниках,
кожний українською, в'єтнамською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно
тлумачення та (або) застосування положень цього Меморандуму
переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Державний комітет України За Міністерство планування
з питань регуляторної політики та інвестування Соціалістичної
та підприємництва Республіки В'єтнам
(підпис) (підпис)вгору