Документ 704_015, поточна редакція — Підписання від 08.09.1998


Угода
про співробітництво між Міністерством освіти України і
Міністерством освіти і підготовки кадрів
Соціалістичної Республіки В'єтнам

Міністерство освіти України і Міністерство освіти і
підготовки кадрів Соціалістичної Республіки В'єтнам, далі
- "Сторони", керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Соціалістичної
Республіки В'єтнам про співробітництво в галузі культури, освіти і
науки ( 704_001 ) від 8 червня 1994 року, прагнучи зміцнити відносини і поглибити взаєморозуміння між
двома країнами, виходячи з переконання, що обмін в галузі освіти і науки
сприятиме співробітництву між двома народами, бажаючи розвивати зв'язки в усіх галузях освіти і науки, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони співробітничатимуть, приділяючи особливу увагу таким
формам: - обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку,
управління і планування в галузі освіти; - проведення спільних наукових досліджень в галузі
гуманітарних, природничих, технічних і педагогічних наук, які
викликають взаємний інтерес; - підготовка і перепідготовка спеціалістів на основі повного
і часткового навчання студентів, аспірантів, докторантів,
наукового стажування, підвищення кваліфікації, інших видів
обмінів; - розвиток прямого співробітництва між навчальними закладами
двох держав; - розвиток і поглиблення вивчення української і в'єтнамської
мов; - обмін спеціалістами на довгострокову педагогічну роботу і
надання технічної допомоги.
Стаття 2
Сторони щорічно обмінюватимуться студентами, аспірантами і
стажистами на повний курс навчання і підвищення кваліфікації в
еквівалентній кількості: до 15 студентів, до 10 аспірантів, до 5 стажистів. Сторони сплачуватимуть студентам, аспірантам і стажистам,
прийнятим на навчання відповідно до цієї Угоди, стипендію в
розмірах, встановлених для іноземних громадян, і забезпечуватимуть
безкоштовне проживання в гуртожитках. Медичне обслуговування
здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства країни
перебування.
Стаття 3
Сторони визначать напрямки проведення спільних наукових
досліджень (програми і учасники досліджень визначатимуться
навчальними закладами, які безпосередньо беруть участь у
співробітництві).
Стаття 4
Сторони сприятимуть розширенню участі наукових співробітників
держав Сторін в конференціях, симпозіумах, семінарах та ін. З цією
метою вони зобов'язуються регулярно обмінюватись інформацією щодо
їх організації та проведення.
Стаття 5
Сторони сприятимуть вивченню української мови в навчальних
закладах Соціалістичної Республіки В'єтнам і в'єтнамської мови в
навчальних закладах України, з цією метою: - здійснюватимуть обміни викладачами української і
в'єтнамської мов на довгострокову педагогічну роботу, підвищення
кваліфікації, участь у мовних семінарах; - розширюватимуть підготовку спільних видань
навчально-методичної і довідкової літератури, посібників, а також
українсько-в'єтнамських і в'єтнамо-українських словників; здійснюватимуть обміни студентами перекладацьких факультетів
іноземних мов на мовні стажування і семінари на безвалютній
основі.
Стаття 6
Сторони сприятимуть укладанню та здійсненню угод між
навчальними закладами з метою: - обміну зразками підручників, посібників, навчальних
програм, аудіо-, відеоматеріалами, тестами для загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів; - вивченню історій, мов і літератур, географій і традицій
двох народів; - обміну інформацією щодо ефективного управління навчальним
процесом; - обміну учнями, вчителями, студентами, аспірантами,
стажистами і викладачами; - обміну науковими співробітниками для проведення спільних
досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки.
Стаття 7
Українська Сторона сприятиме громадянам Соціалістичної
Республіки В'єтнам в здобутті вищої освіти і підвищенні
кваліфікації через аспірантуру і докторантуру на компенсаційній
основі.
Стаття 8
Сторони щорічно обмінюватимуться делегаціями в кількості до 5
осіб строком до 10 днів для ознайомлення з системою освіти,
вивчення позитивного досвіду управління освітою, ознайомлення з
організацією навчальної і наукової роботи вищих навчальних
закладів, обговорення питань подальшого розвитку співробітництва і
контролю за виконанням цієї Угоди.
Стаття 9
Ця Угода укладається строком на 2 роки. Дія Угоди автоматично
продовжується на наступні два роки, якщо жодна із Сторін не
повідомить не менше ніж за 6 місяців письмово про свій намір
припинити дію цієї Угоди. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Доповнення та
зміни до цієї Угоди можуть вноситись за письмовою згодою Сторін.
Вчинено в м.Києві 8 вересня 1998 року у двох примірниках,
кожний українською, в'єтнамською та російською мовами. Причому всі
тексти мають однакову силу.
У разі розбіжностей у тлумаченні перевага надається тексту
російською мовою.
За Міністерство За Міністерство
освіти України освіти і підготовки кадрів
Соціалістичної Республіки В'єтнамвгору