Документ 704_001-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2017

УГОДА
про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам

Дата підписання:

06.09.2017

Дата набрання чинності для України:

06.09.2017

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Соціалістичної Республіки В’єтнам (далі спільно іменуються як «Сторони», та кожна окремо - «Сторона»);

бажаючи посилювати та розвивати двостороннє співробітництво у правовій та юридичній сферах між Сторонами;

сподіваючись на співробітництво між Сторонами у тих сферах, що встановлюватимуть важливі передумови та мотивацію для подальшого співробітництва за напрямами, що представляють обопільний інтерес для двох держав;

на підставі взаємної поваги, розуміння та довіри;

домовилися про таке:

Стаття 1
Принципи співробітництва

Сторони здійснюватимуть співробітництво у правовій та юридичній сферах на підставі цієї Угоди, у межах своєї компетенції та відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань кожної з держав Сторін.

Стаття 2
Зміст співробітництва

Сторони здійснюватимуть співробітництво за такими напрямами:

1. Обмін досвідом у сфері законопроектної роботи та імплементації законодавства в рамках державного управління правової та юридичної сфер, відповідно до функцій, обов’язків і компетенції кожної зі Сторін та в інших правових сферах, що представляють обопільний інтерес.

2. Підвищення кваліфікації правознавців, працівників юстиції та інших фахівців у правовій та юридичній сферах, особливо юристів та представників влади, які здійснюють примусове виконання судових рішень.

3. Інша діяльність, що відповідає цілям та орієнтації співробітництва у правовій та юридичній сферах, на які погоджуються обидві Сторони.

Стаття 3
Форми співробітництва

Сторони здійснюватимуть співробітництво у таких формах:

1. Обмін делегаціями співробітників Сторін на міністерському рівні.

2.  Обмін співробітниками та/або фахівцями для дослідження, вивчення, обміну досвідом між Сторонами у сферах, що зазначені у статті 2.

3.  Організація конференцій, семінарів та підвищення кваліфікації у сфері законопроектної роботи та імплементації для працівників юстиції.

4.  Обмін матеріалами та публікаціями у правовій та юридичній сферах відповідно до запиту Сторін.

5.  Інші форми співробітництва за взаємною згодою Сторін.

Стаття 4
Контактні підрозділи

1.  Кожна Сторона призначатиме контактний підрозділ для прямого зв'язку з метою імплементації цієї Угоди, а саме:

Міністерство юстиції України призначає - Управління зовнішніх зв’язків; та

Міністерство юстиції Соціалістичної Республіки В’єтнам призначає - Департамент міжнародного співробітництва.

2.  Контактні підрозділи відповідатимуть за обговорення щорічних програм співробітництва з метою реалізації цієї Угоди.

3.  Контактні підрозділи відповідатимуть за імплементацію та оцінку щорічних програм співробітництва Сторін, посилюватимуть зв’язки та рішення проблем для розвитку та покращення ефективності співробітництва.

Стаття 5
Мова

Англійська мова використовуватиметься обома Сторонами в якості робочої з метою імплементації цієї Угоди.

Стаття 6
Фінансові питання

Кожна Сторона покриватиме всі витрати, понесені в ході імплементації цієї Угоди, якщо у виняткових випадках не погоджено інше.

Стаття 7
Консультації

Всі розбіжності щодо імплементації чи тлумачення положень цієї Угоди врегульовуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Стаття 8
Зміни та доповнення

До Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення на підставі взаємної письмової згоди Сторін. Зміни та доповнення становитимуть невід’ємну частину цієї Угоди та набиратимуть чинності в такому ж порядку, що й ця Угода.

Стаття 9
Набрання чинності

1.  Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом п’яти років. Дія Угоди автоматично продовжується на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити її дію за шість місяців до закінчення чергового п’ятирічного періоду.

2.  Кожна Сторона може достроково припинити дію цієї Угоди шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні. Угода втрачає чинність через шість місяців з дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.

3.  Припинення дії цієї Угоди не зашкодить будь-яким заходам двостороннього співробітництва, що були розпочаті до цього, до їх виконання відповідно до попередньої домовленості.

Вчинено в м. Ханой 6 вересня 2017 року, в двох примірниках, кожний українською, в’єтнамською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей, переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство юстиції України

(підпис)

Павло КЛІМКІН
Міністр закордонних справ

За Міністерство юстиції Соціалістичної Республіки В’єтнам

(підпис)

Л Е ТХАНЬ ЛОНГ
Міністр юстиції
вгору