Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 01.08.1985704-XI
Документ 704-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 33, ст.787 )
 
( Указ затверджено Законом N 1407-XI ( 1407-11 ) від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
     01.09.2001 )

 
     У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     2. Встановити, що в справах про злочин, передбачений статтею 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
     У зв'язку з цим у частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР слово і цифри "статтями 217" замінити словом і цифрами "статтями 215-4, 217".
     У статті 425 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1003-05 ) слово і цифри "статтею 215-1" замінити словами і цифрами "частиною 1 статті 215-1".
 
     3. Внести такі зміни і доповнення до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року ( 1н-06 ) "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N 15, ст. 110; 1975 р., N 37, ст. 419; 1982 р., N 48, ст. 774):
 
     1) у частині другій статті 1 слова "які ухиляються від лікування або продовжують пиячити після лікування, порушують трудову дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи дисциплінарного, громадського або адміністративного впливу" і "від шести місяців" замінити відповідно словами "які ухиляються від добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування" і "від одного року";
 
     2) у частині першій статті 2 слова "або державних органів" і "або державного органу" замінити відповідно словами "державних органів, а також членів сім'ї або близьких родичів" і "державного органу, а також членів сім'ї або близьких родичів";
 
     3) у частині другій статті 5 слова "на загальних підставах" замінити словами "відповідно до чинного законодавства".
 
( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 ) 4. Частину другу статті 59 Закону Української РСР про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1973 р., N 29, ст. 248; 1974 р., N 27, ст. 222) викласти в такій редакції:
     "Хворі на хронічний алкоголізм, які ухиляються від добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування, підлягають направленню на примусове лікування в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР".

 
 Голова Президії Верховної 
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 серпня 1985 р.
N 704-XIвгору