Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 01.08.1985704-XI
Документ 704-XI, попередня редакція — Редакція від 08.06.1993, підстава - 3177-XII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 33, ст.787 )
( Указ затверджено Законом
N 1407-XI ( 1407-11 ) від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1) статті 149 і 156-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 149. Виготовлення, зберігання і збут самогону та
інших міцних спиртних напоїв домашнього
вироблення
Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, а також виготовлення
або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення - караються виправними роботами на строк до двох років або
штрафом у розмірі до трьохсот карбованців.
Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за будь-який злочин,
передбачений цією статтею,- караються позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на строк від одного року до двох років.
Виготовлення або зберігання з метою збуту самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення чи
зберігання з метою збуту апаратів для їх вироблення, а так само
збут зазначених спиртних напоїв або апаратів - караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами
на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або
штрафом у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.
Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно,- караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією майна";
"Стаття 156-1. Порушення правил торгівлі спиртними напоями
Порушення працівниками торговельних підприємств і підприємств
громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими
спиртними напоями, вчинене повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення або громадського
впливу,- карається виправними роботами на строк до двох років або
штрафом у розмірі від двохсот до трьохсот карбованців, з
позбавленням права займати певні посади в торговельних
підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк від
трьох до п'яти років";
2) у статті 208-1 слова "позбавленням волі на строк до одного
року" і "штрафом у розмірі до ста карбованців" замінити відповідно
словами "позбавленням волі на строк до двох років" і "штрафом у
розмірі від двохсот до трьохсот карбованців";
3) у статті 215: у частині першій слова "автомототранспортним чи міським
електротранспортним засобом, трактором або іншою самохідною
машиною" замінити словами "транспортним засобом";
доповнити статтю приміткою такого змісту: "Примітка. Під транспортними засобами у цій статті та статтях
215-1, 215-2 і 215-4 слід розуміти всі види автомобілів, трактори
та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли
та інші механічні транспортні засоби";
4) статтю 215-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 215-1. Керування транспортними засобами в стані
сп'яніння
Керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані
сп'яніння, вчинене повторно протягом року,- карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
трьохсот карбованців, з позбавленням водія права керування
транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Та ж дія, вчинена особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею,- карається позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням водія права керування транспортними засобами на строк
п'ять років";
5) у статті 215-2 слова "автомототранспортних або міських
електротранспортних засобів, тракторів чи інших самохідних машин"
замінити словами "транспортних засобів";
6) у статті 215-3: у заголовку слово "автомототранспортних" замінити словом
"транспортних";
у частині першій слова "автомототранспортних засобів,
тракторів або інших самохідних машин" замінити словами
"автомобілів усіх видів, мотоциклів, тракторів або інших
самохідних машин";
7) доповнити Кодекс статтею 215-4 такого змісту;
"Стаття 215-4. Допуск до керування транспортними засобами
водіїв, які перебувають у стані сп'яніння
Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які
перебувають у стані сп'яніння, вчинений особою, відповідальною за
технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це
спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу,- карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
від ста до трьохсот карбованців, з позбавленням права займати
посади, зв'язані з відповідальністю за технічний стан або
експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти років".
2. Встановити, що в справах про злочин, передбачений статтею
215-4 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими органів внутрішніх справ. У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР слово і цифри
"статтями 217" замінити словом і цифрами "статтями 215-4, 217". У статті 425 Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1003-05 ) слово і цифри "статтею 215-1" замінити словами і
цифрами "частиною 1 статті 215-1".
3. Внести такі зміни і доповнення до Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року ( 1н-06 ) "Про
примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N
15, ст. 110; 1975 р., N 37, ст. 419; 1982 р., N 48, ст. 774):
1) у частині другій статті 1 слова "які ухиляються від
лікування або продовжують пиячити після лікування, порушують
трудову дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного
співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи
дисциплінарного, громадського або адміністративного впливу" і "від
шести місяців" замінити відповідно словами "які ухиляються від
добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування" і
"від одного року";
2) у частині першій статті 2 слова "або державних органів" і
"або державного органу" замінити відповідно словами "державних
органів, а також членів сім'ї або близьких родичів" і "державного
органу, а також членів сім'ї або близьких родичів";
3) у частині другій статті 5 слова "на загальних підставах"
замінити словами "відповідно до чинного законодавства".

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 серпня 1985 р.
N 704-XIвгору