Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


Угода
між Україною і Словацькою Республікою про співробітництво
і взаємодопомогу в галузі митної справи
( Угоду ратифіковано Законом N 333/96-ВР від 12.07.96 )

Україна і Словацька Республіка (далі - "Договірні Сторони"), прагнучи послідовно втілювати в життя положення заключного
акта Наради про безпеку та співробітництво в Європі, бажаючи полегшити взаємні контакти і зміцнити добросусідські
відносини між Україною та Словацькою Республікою, ведені бажанням, завдяки подальшому розвитку співробітництва
між митними службами двох Договірних Сторін, полегшити пасажирське
та вантажне сполучення через спільний державний кордон, беручи до уваги важливість забезпечення правильності в
стягненні мита, податків, зборів та інших платежів при ввезенні чи
вивезенні товарів, а також ефективності боротьби з порушеннями
митного законодавства, домовились про таке:
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди: а) "митне законодавство" - закони та інші правові акти,
виконання яких покладено на митні органи; б) "митні служби" - в Україні - Державний митний комітет
України, в Словацькій Республіці - Центральне митне управління
Словацької республіки; в) "порушення митного законодавства" - порушення або спроба
порушення митного законодавства.
Стаття 2
Договірні Сторони: а) вживають всіх необхідних заходів, щоб завдяки тісному
співробітництву їх митних служб було полегшено виконання митних
формальностей у міжнародному сполученні між двома країнами; б) обмінюються в межах цієї Угоди інформацією для
забезпечення точного стягнення мита, податків чи інших ввізних і
вивізних зборів та платежів, а також виявлення і припинення
порушень митного законодавства.
Стаття 3
1. Митні органи кожної з Договірних Сторін визнають митні
забезпечення іншої Договірної Сторони, а також забезпечення, які
визнаються митними органами іншої Договірної Сторони. Це не
стосується права іншої Договірної Сторони усунути ці забезпечення
з метою здійснення митного контролю. Митні органи можуть також
одночасно накладати власні забезпечення. 2. Договірні Сторони обмінюються зразками митних забезпечень,
які використовують їх митні органи. 3. Митні органи кожної з Договірних Сторін взаємно визнають
офіційні знаки, якими відповідні органи іншої Договірної Сторони
позначають на транспортних засобах їх об'єм, вантажопідйомність
тощо.
Стаття 4
Митні служби Договірних Сторін будуть взаємно обмінюватись: а) досвідом організації праці, особливо щодо використання
технічних засобів; б) спеціальною літературою і митними правилами, а також
науковими і спеціальними працями в галузі митної справи; в) відомостями про переміщення осіб і товарів через пункти
пропуску на спільному державному кордоні.
Стаття 5
1. За письмовим запитом митної служби однієї Договірної
Сторони, митна служба іншої Договірної Сторони здійснює перевірку.
Вона включає в себе всі дії, які відповідно до законодавства
запитуваної Договірної Сторони необхідні для стягнення мита,
податків, зборів та інших ввізних та вивізних платежів власними
митними органами, а також санкції за порушення митного
законодавства. 2. Перевірка проводиться згідно з законодавством запитуваної
Договірної Сторони. Пропозиції запитуючої митної служби щодо
порядку її проведення можуть бути прийняті, якщо це не суперечить
законодавству запитуваної Договірної Сторони. 3. Результати перевірки повідомляються запитуючій митній
службі в письмовій формі.
Стаття 6
Митні служби Договірних Сторін з власної ініціативи чи за
запитом взаємно надають одна одній всю інформацію щодо порушення
митного законодавства, в дотриманні якого вони мають особливий
інтерес. Це стосується, в першу чергу, незаконних перевезень
наркотичних та психотропних речовин, зброї, предметів, що
становлять історичну, художню, культурну чи археологічну цінність,
а також товарів, що підлягають обкладенню високим митом.
Стаття 7
Митні служби на взаємній основі надають інформацію за запитом
про те, що: а) митні забезпечення, ідентифікаційні знаки або
супроводжувальні документи, надані запитуваною митною службою, є
дійсними; б) товари, ввезені та територію однієї Договірної Сторони,
були вивезені з території іншої Договірної Сторони згідно з митним
законодавством; в) товари, вивезені з території однієї Договірної Сторони,
були ввезені на територію іншої Договірної Сторони згідно з митним
законодавством останньої і з посиланням на митний режим, який при
цьому застосовувався.
Стаття 8
За запитом митної служби однієї Договірної Сторони митна
служба іншої Договірної Сторони доручає передачу рішень, постанов
та інших документів отримувачам, які постійно проживають або
перебувають на території країни запитуваної Договірної Сторони.
Стаття 9
1. Інформація, документи та інші повідомлення, отримані
згідно з цією Угодою, можуть використовуватись виключно для
досягнення цілей, передбачених нею. Для інших цілей вони можуть
використовуватись лише за письмовою згодою митної служби, що їх
надала. Це не стосується інформації, документів та інших
повідомлень, пов'язаних з незаконним ввезення, вивезенням і
транзитом наркотичних, психотропних речовин та радіоактивних
матеріалів. 2. Договірна Сторона, що отримала відповідно до цієї Угоди
інформацію, документи або інші повідомлення, забезпечує їм такий
ступінь захисту щодо секретності, як інформації, документам і
повідоленням, наданим власними органами.
Стаття 10
1. В наданні допомоги згідно з цією Угодою може бути
відмовлено або її надання може залежати від виконання певних
умов, якщо запитувана Договірна Сторона вважає, що виконання
запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському
порядку або іншим суттєвим інтересам, до яких належать торговельні
та господарсько-політичні інтереси чи промислова таємниця. 2. Якщо надсилається запит щодо допомоги, яка не могла б бути
надана запитуючою митною службою однієї Договірної Сторони у
випадку звернення до неї з аналогічним проханням митної служби
іншої Договірної Сторони, то в запиті про це необхідно вказати. В
такому випадку рішення про виконання такого запиту приймається
запитуваною митною службою. 3. У випадку неможливості повного або часткового виконання
запиту, необхідно без затримки повідомити про це запитуючу митну
службу.
Стаття 11
1. Виконання цієї Угоди покладається на митні служби
Договірних Сторін. Митні служби встановлюють зв'язок безпосередньо
між собою для вирішення питань, що випливають з цієї Угоди і
відносяться до застосування митного законодавства, а також
скликають у разі потреби наради з метою обміну досвідом виконання
цієї Угоди. 2. Листування в межах цієї Угоди здійснюється державною мовою
кожної з Договірних Сторін.
Стаття 12
Договірні Сторони взаємно не відшкодовують витрати, пов'язані
з виконанням цієї Угоди.
Стаття 13
1. Ця Угода підлягає ратифікації і обмін ратифікаційними
грамотами вібудеться в ...
2. Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після обміну
ратифікаційними грамотами.
Стаття 14
Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може бути
денонсована кожною з Договірних Сторін шляхом письмового
повідомлення по дипломатичних каналах. Угода втрачає чинність
через дванадцять місяців після отримання письмового повідомлення
про її денонсацію іншою Договірною Стороною.
Здійснено в Києві 15 червня 1995 року в двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.


Публікації документа