Документ 703_438, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.02.1994
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.1994. Подивитися в історії? )


Угода
про співробітництво в галузі охорони здоров'я
і медичних наук між Урядом України
та Урядом Словацької Республіки

Дата підписання: 10.02.1994 Дата набуття чинності: 19.09.1994
Уряд України та Уряд Словацької Республіки, які далі
іменуються - "Договірні Сторони", прагнучи зміцнювати подальший розвиток і поглиблення
співробітництва між обома державами в галузі охорони здоров'я та
медичних наук, виходячи з переконання, що таке співробітництво сприятиме
вирішенню багатьох спільних проблем в охороні здоров'я, усвідомлюючи відповідальність стосовно забезпечення
кваліфікованої медичної допомоги своїм громадянам, а також
бажаючи, щоб їх громадянам під час перебування в іншій країні була
надана необхідна медична допомога, керуючись засадами рівності, взаємної вигоди і міжнародного
права, погодилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони розвиватимуть і розширюватимуть
співробітництво з актуальних питань охорони здоров'я та медичних
наук на основі рівності та з урахуванням взаємних інтересів.
Конкретні напрями співробітництва визначатимуться взаємною
домовленістю на основі досвіду, набутого Договірними Сторонами під
час взаємного обміну, візитів та інших контактів. Пріоритетні галузі визначатиме спільна комісія в планах
співробітництва на визначені періоди згідно із Статтею 5 цієї
Угоди.
Стаття 2
Співробітництво в межах цієї Угоди здійснюватиметься
передусім через: а) обмін інформацією з питань організації медичних служб про
найвизначніші досягнення в галузі медичних наукових досліджень, з
питання навчання і підготовки медичних працівників, про
інформаційні системи в охороні здоров'я, а також проблеми
профілактичної медицини. Договірні Сторони також підтримуватимуть обмін інформацією
про нове обладнання, фармакологічні вироби і розвиток технологій,
що мають відношення до охорони здоров'я; б) обмін окремими фахівцями та делегаціями; в) участь фахівців у конгресах, наукових конференціях та
інших спеціальних заходах, організованих однією з Договірних
Сторін; г) інші узгоджені форми співробітництва.
Стаття 3
Договірні Сторони підтримуватимуть співробітництво і
налагодження прямих зв'язків між українськими та словацькими
науково-дослідними і практичними медичними установами та
організаціями. Це співробітництво може здійснюватися в галузі
лікувально-профілактичної допомоги, громадського медичного
обслуговування, організації медичної служби, фармації, медичної
науки та в інших галузях, визначених спільною комісією.
Стаття 4
Відповідні органи і установи обох Договірних Сторін
обмінюватимуться інформацією про епідеміологічну ситуацію та
досвідом з профілактики, діагностики і лікування хвороб з метою
активної боротьби проти інфекційних захворювань.
Стаття 5
Договірні Сторони призначають спільну комісію (далі-Комісію)
з питань співробітництва в галузі охорони здоров'я та медичної
науки, якій доручається практичне виконання цієї Угоди. У межах
цієї Угоди Комісія, враховуючи закони та інструкції, чинні в
кожній з держав, буде: а) розробляти програми співробітництва на домовлений період; б) визначати форми, методи та умови співробітництва; в) оцінювати і аналізувати результати співробітництва. Комісія складатиметься з представників Міністерств охорони
здоров'я обох держав, а також із представників організацій згідно
з рішенням Договірних Сторін і зустрічатиметься по черзі в Україні
і в Словацькій Республіці.
Стаття 6
Співробітництво в межах цієї Угоди фінансуватиметься способом
і в об'ємі домовленими Комісією.
Стаття 7
Розміри подання медичної допомоги та її компенсації
регулюються нормативними актами Договірних Сторін, що мають силу в
обох державах для своїх громадян. 1. Громадянинові однієї країни буде надано медичну допомогу,
в тому числі ліки, необхідні транспортні засоби та швидку допомогу
на території іншої країни: а) коли громадянин однієї держави застрахований в медичній
страховій установі (або в іншій установі, що надає компенсацію
медичної допомоги; далі лише "медична страхова компанія") на
території іншої держави згідно з діючими в ній юридичними
інструкціями; б) при раптовому захворюванні або при загрозливому для життя
стані, якщо це станеться, на території іншої держави буде надана
необхідна невідкладна медична допомога; в) на основі вимоги спеціаліста однієї з держав про надання
спеціальної медичної допомоги на території іншої країни
(наприклад: кардіохірургія, трансплантація, курортне
обслуговування та інше); г) на особисте прохання. 2. Витрати за надання медичної допомоги, згідно з пунктом
"а", відшкодовуються за рахунок установи медичного страхування, в
якій громадянин застрахований. 3. Витрати за надання невідкладної медичної допомоги згідно
з пунктом "б" громадянинові однієї країни на території іншої
країни гарантує Міністерство охорони здоров'я тієї країни,
громадянином якої він є, а компенсує ці витрати страхова компанія,
в якій громадянин повинен бути застрахований. 4. Спеціальна медична допомога згідно з пунктом "в" буде
надана на основі наперед поданого зобов'язання про компенсацію
організації, яка посилає. 5. Медична допомога на основі особистого прохання громадянина
надається за рахунок цього громадянина. 6. Інші деталі надання медичної допомоги та відшкодування за
неї визначає Комісія в домовленій програмі співробітництва.
Стаття 8
Сторони призначають Міністерство охорони здоров'я України та
Міністерство охорони здоров'я Словацької Республіки організаціями,
відповідальними за виконання цієї Угоди.
Стаття 9
1. Ця Угода укладається строком на п'ять років. Після цього
її чинність продовжуватиметься завжди на наступні п'ять років до
тих пір, доки одна з Договірних Сторін не пізніше як за шість
місяців письмово не повідомить про свій намір припинити її дію. 2. Ця Угода набуде чинності в день, коли обидві Договірні
Сторони взаємно повідомлять одна одну дипломатичним шляхом про
виконання своїх відповідних внутрішньодержавних юридичних умов.
Підписано у м.Києві 10 лютого 1994 року, у двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Словацької Республіки
Міністр охорони здоров'я Міністр охорони здоров'явгору