Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про безоплатну передачу гелікоптера Мі-8ПС-9
Угода Кабінету Міністрів України; Словаччина; Міжнародний документ від 19.09.2013
Документ 703_100, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 30.03.2016, підстава - 1054-VIII
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 05.06.2016, підстава - v1110321-16. Подивитися в історії? )

УГОДА
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9

{Угоду ратифіковано Законом № 1054-VIII від 30.03.2016}

Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки (далі -договірні Сторони),

враховуючи важливість поглиблення добросусідських відносин та взаємну заінтересованість у передачі гелікоптера Мі-8ПС-9,

домовилися про таке:

Стаття 1

Українська договірна Сторона передає словацькій договірній Стороні безоплатно гелікоптер Мі-8ПС-9 № 2839 (далі - гелікоптер) як дарунок Музею авіації міста Кошице Словацької Республіки.

Стаття 2

Для реалізації цієї Угоди компетентними органами, які отримали повноваження від договірних Сторін (далі - компетентні органи), є:

- від української договірної Сторони: Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

- від словацької договірної Сторони: Міністерство культури Словацької Республіки.

Стаття 3

Всі належні витрати, пов'язані з транспортуванням і передачею гелікоптера, бере на себе словацька договірна Сторона.

Стаття 4

Договірними Сторонами виключені гарантійні претензії з боку словацької договірної Сторони стосовно української договірної Сторони щодо гелікоптера після його передачі.

Стаття 5

Українська договірна Сторона не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути у зв'язку із транспортуванням та передачею гелікоптера.

Стаття 6

Передача гелікоптера словацькій договірній Стороні здійснюється в аеропорту м. Ужгорода (вул. Собранецька, 145) після набрання чинності цією Угодою, у погоджений компетентними органами строк.

Українська договірна Сторона забезпечує супровід трансферу гелікоптера з аеропорту м. Ужгорода (вул. Собранецька, 145) територією своєї держави.

Передача гелікоптера оформляється двостороннім актом прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками обох компетентних органів.

Стаття 7

Договірні Сторони сприятимуть застосуванню спрощеної процедури перетину кордону та здійсненню митних процедур при трансфері гелікоптера через митні кордони відповідно до внутрішньодержавних правових норм обох договірних Сторін.

Стаття 8

Право власності на гелікоптер переходить до словацької договірної Сторони з моменту його передачі українською договірною Стороною.

Стаття 9

Цю Угоду може бути змінено і доповнено за взаємною згодою договірних Сторін. Зміни та доповнення повинні бути виконані у письмовій формі і становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 10

Всі спори, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між договірними Сторонами.

Стаття 11

Ця Угода підлягає затвердженню згідно із внутрішньодержавними правовими нормами обох договірних Сторін і набирає чинності на 30 (тридцятий) день з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вчинено в м. Київ «19» вересня 2013 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Словацької Республіки

(Підпис)

(Підпис)
вгору