Документ 703_099, чинний, поточна редакція — Затвердження від 18.11.2015, підстава - 957-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 26.01.2016, підстава - v3167321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про залізничне сполучення через державний кордон від 15 червня 1995 року

{Угоду затверджено Постановою КМ № 957 від 18.11.2015}


Дата підписання:

06.02.2015


Дата затвердження Україною:

18.11.2015*


Дата набрання чинності для України:

26.01.2016

Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки (далі - Договірні Сторони)

з метою внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про залізничне сполучення через державний кордон вчиненої в м. Києві 15 червня 1995 року (далі - Угода від 15 червня 1995 року),

домовились про таке:

Стаття 1

1. Пункт 2 статті 1 Угоди від 15 червня 1995 року викласти у такій редакції:

"2. Передавальні операції на залізничних коліях, що з’єднують Україну і Словацьку Республіку, здійснюються на передаточних станціях відповідно до міжнародних документів, які регулюють взаємовідносини між залізничними суб’єктами Договірних Сторін. Перелік таких станцій і спосіб взаємного забезпечення проведення передавальних операцій регулюється угодами, що укладаються між залізничними суб`єктами.".

2. Скрізь по тексту Угоди від 15 червня 1995 року, за винятком пунктів а) та b) статті 2, слово "залізниця" замінити словами "залізничний суб’єкт" у відповідному відмінку та числі.

3. Статтю 2 Угоди від 15 червня 1995 року доповнити пунктом j) в такій редакції:

"Залізничний суб’єкт"

- з української сторони - Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця);

- зі словацької сторони - керуючий інфраструктурою - Залізниці Словацької Республіки (ЗСР) та залізничні перевізники, які уклали з ЗСР договір про право доступу до залізничної інфраструктури і які уклали двосторонні договори з Укрзалізницею.".

4. Статтю 14 Угоди від 15 червня 1995 року викласти у такій редакції:

"Перетинання державного кордону

1. Працівники залізничних суб’єктів перетинають державний кордон з метою виконання службових обов’язків на підставі чинного паспорта громадянина для виїзду за кордон та відповідного типу візи, якщо на них поширюється візове зобов’язання. Віза оформлюється компетентним органом держави Договірної Сторони відповідно до вимог національного законодавства її держави. Віза оформлюється на безоплатній основі і, по можливості, в найкоротші терміни.

2. У разі якщо це передбачено законодавством держав Договірних Сторін, штампи перетину кордону проставляються не в паспорті громадянина для виїзду за кордон працівника залізничного суб’єкта, а на окремому аркуші, де вказані його ім’я, прізвище і номер паспорта громадянина для виїзду за кордон. Окремий аркуш видається відповідним органом держави Договірної Сторони. Це положення застосовується у тому випадку, якщо відповідно до законодавства держави Договірної Сторони необхідно при перетині державного кордону систематично проставляти в паспортах громадян для виїзду за кордон штампи в’їзду-виїзду.".

Стаття 2

1. Ця Угода є невід’ємною частиною Угоди від 15 червня 1995 року і набирає чинності на шістдесятий (60) день з дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одну про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Дія цієї Угоди припиняється разом із закінченням дії Угоди від 15 червня 1995 року.

Учинено в м. Київ 6 лютого 2015 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Словацької Республіки

(підпис)

(підпис)вгору