Документ 703_098, чинний, поточна редакція — Затвердження від 16.09.2015, підстава - 710-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.11.2015, підстава - v2749321-15. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон

{Протокол затверджено Постановою КМ № 710 від 16.09.2015}


Дата підписання:

06.02.2015


Дата затвердження Україною:

16.09.2015


Дата набрання чинності для України:

30.11.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки, далі - Договірні Сторони,

зважаючи на дружні відносини між державами Договірних Сторін та їхніми народами,

домовились про таке:

Стаття 1

Унести до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон, учиненої в м. Києві 15 червня 1995 року (далі - Угода), такі зміни:

1. Статтю 4 Угоди викласти в такій редакції:

«Стаття 4

Час роботи діючих пунктів пропуску змінюється за взаємною згодою між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міністерством фінансів Словацької Республіки.».

2. Статтю 5 Угоди доповнити новим пунктом 4 в такій редакції:

«4. Договірні Сторони за взаємною згодою можуть тимчасово припинити або обмежити рух у пунктах пропуску внаслідок інших причин, ніж ті, що вказані в пункті 1 та пункті 3 цієї статті. Договірні Сторони домовлятимуться про згоду через дипломатичні канали.».

3. У додатку до Угоди в частині А), в підрозділі автодорожнього пункту пропуску Малі Селменці - Вельке Слеменце останній пункт викласти в такій редакції:

«- цілорічно з режимом роботи з 08.00 до 20.00 год. центральноєвропейського часу СЕТ (CEST)».

Стаття 2

Цей Протокол набирає чинності на шістдесятий (60) день з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Учинено в м. Київ 6 лютого 2015 року у двох примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Словацької Республіки

(підпис)

(підпис)вгору