Документ 703_093, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.11.2013, підстава - v3968321-13. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки про спільне патрулювання українсько-словацького державного кордону

Дата підписання:

30.10.2013

Дата набрання чинності для України:

30.11.2013

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки (далі - Договірні Сторони)

на підставі статті 9 Договору між Україною і Словацькою Республікою про режим українсько-словацького державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, яку було вчинено 14 жовтня 1993 року в м. Братислава, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю, яка була підписана 5 грудня 2000 року в м. Братислава,

в інтересах виконання завдань охорони (контролю) на ділянці українсько-словацького державного кордону,

з метою ефективної боротьби з незаконним перетинанням українсько-словацького державного кордону поза пунктами пропуску особами, транспортними засобами та незаконним переміщенням товарів

домовилися про таке:

Стаття 1

Ця Угода визначає умови проведення спільного патрулювання під час забезпечення охорони (контролю) кордону на українсько-словацькому державному кордоні (далі - спільне патрулювання) представниками підрозділів Чопського прикордонного загону і Управління прикордонної поліції Собранце (далі - співробітники, які здійснюють спільне патрулювання) на території держави однієї з Договірних Сторін.

Стаття 2

Спільне патрулювання здійснюється з метою:

а) забезпечення контролю за режимом українсько-словацького державного кордону (далі - спільний кордон) для запобігання його незаконному перетину поза пунктами пропуску;

б) затримання осіб, які незаконно перетнули спільний кордон;

в) виявлення і затримання осіб, які організовують незаконне перетинання спільного кордону;

г) боротьби зі злочинністю, що пов'язана з незаконним перетинанням спільного кордону;

д) перевірки транспортних засобів, що підозрюються у використанні для вчинення правопорушення на спільному кордоні;

е) обміну досвідом з питань забезпечення охорони (контролю) спільного кордону.

Стаття 3

1. Прикордонний Уповноважений однієї Договірної Сторони надсилає Прикордонному Уповноваженому іншої Договірної Сторони у письмовій формі проект графіка спільного патрулювання не пізніше ніж за 20 днів до початку відповідного місяця, в якому здійснюватиметься спільне патрулювання.

2. Проект графіка здійснення спільного патрулювання повинен містити:

а) кількість співробітників, які здійснюватимуть спільне патрулювання;

б) дані про вид і кількість технічних засобів, які планується використати під час спільного патрулювання;

в) дані про місце і час здійснення спільного патрулювання.

3. Прикордонний Уповноважений однієї з Договірних Сторін, якому був переданий проект графіка здійснення спільного патрулювання, повинен розглянути цей проект і не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного календарного місяця, в якому здійснюватиметься спільне патрулювання, повідомити Прикордонного Уповноваженого другої Договірної Сторони про свою згоду щодо проекту графіка спільного патрулювання або запропонувати свої пропозиції щодо змін чи доповнень. У разі змін чи доповнень Прикордонні Уповноважені України і Словацької Республіки (далі - Прикордонні Уповноважені) узгоджують остаточний проект графіка здійснення спільного патрулювання і затверджують його не пізніше ніж за 5 днів до початку відповідного календарного місяця, в якому має здійснюватися спільне патрулювання.

4. У разі виникнення обставин, що роблять неможливою реалізацію спільного патрулювання за діючим графіком, Прикордонні Уповноважені негайно інформують про це один одного. Водночас Прикордонні Уповноважені визначають інший можливий час і місце здійснення спільного патрулювання, про що негайно інформують один одного.

Стаття 4

1. Спільне патрулювання здійснюється в межах ділянки відповідальності відділу прикордонної служби або відділу прикордонного контролю Поліцейського Корпусу залежно від обстановки на спільному кордоні. Спільне патрулювання здійснюється здебільшого у денний час.

2. Спільне патрулювання здійснюється не менше, ніж двома співробітниками Договірної Сторони, на території якої здійснюється спільне патрулювання, та одним співробітником іншої Договірної Сторони.

3. Співробітники, які здійснюють спільне патрулювання на території держави іншої Договірної Сторони, здійснюють спільне патрулювання в службовій формі своєї Договірної Сторони, без зброї та спеціальних засобів.

4. Спільне патрулювання може здійснюватися з використанням службових транспортних засобів, переносних приладів для спостереження чи інших технічних засобів тієї Договірної Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

5. Старшим спільного патруля завжди є співробітник тієї Договірної Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання. Старший відповідає за проведення спільного патрулювання, дотримання положень цієї Угоди та внутрішнього законодавства тієї Договірної Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

6. Безпосереднє службове втручання мають право здійснювати лише співробітники тієї Договірної Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

7. Співробітники однієї Договірної Сторони, які здійснюють спільне патрулювання, можуть використовувати переносні прилади для спостереження чи інші технічні засоби співробітників іншої Договірної Сторони лише за їхньою згодою.

8. Підтримання зв'язку співробітниками, які здійснюють спільне патрулювання зі своїми підрозділами, здійснюється з використанням засобів зв'язку співробітників тієї Договірної Сторони, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

Стаття 5

Для реалізації взаємного співробітництва, у разі потреби, але не менше ніж двічі на рік, обидві Договірні Сторони організовують спільні навчання, спрямовані на підготовку співробітників іншої Договірної Сторони, які здійснюють спільне патрулювання. Метою навчань є вивчення правових норм, якими регулюється здійснення охорони (контролю) кордону.

Стаття 6

1. Для здійснення спільного патрулювання призначаються співробітники, які володіють мовою держави іншої Договірної Сторони на комунікативному рівні або іншою мовою, яка уможливить взаємну комунікацію, професійно підготовлені та які пройшли спільні навчання, згідно зі Статтею 5.

2. Прикордонні Уповноважені передають один одному в письмовій формі дані про кількість співробітників, призначених для спільного патрулювання.

Дані про співробітників містять: звання, посаду, ім'я, прізвище, назву структурного підрозділу, в якому проходить службу. У разі потреби може відбутися заміна співробітників, призначених для спільного патрулювання, за попередньою письмовою домовленістю із Прикордонним Уповноваженим іншої Договірної Сторони.

3. Співробітники, які здійснюють спільне патрулювання, перетинають спільний кордон у встановлених пунктах пропуску через державний кордон, а у разі необхідності - і в інших точно визначених місцях, про які домовляться Прикордонні Уповноваженні. Під час перетинання спільного кордону співробітники, які здійснюють спільне патрулювання, засвідчують свою особу службовими документами, зразками яких обміняються Прикордонні Уповноважені.

4. Завдання спільного патруля планує начальник відповідного відділу прикордонної служби чи відділу прикордонного контролю Поліцейського Корпусу, на ділянці якого здійснюється спільне патрулювання.

5. Інструктаж і визначення завдань для співробітників, які здійснюватимуть спільне патрулювання, перед початком патрулювання проводиться начальником відділу прикордонної служби чи відділу прикордонного контролю Поліцейського Корпусу або іншою призначеною ним відповідальною особою. Зразок бланка інструктажу спільного патруля мовами держав обох Договірних Сторін є додатком 1 до цієї Угоди.

6. Після закінчення спільного патрулювання старший патруля складає рапорт, зразок якого є додатком 2 до цієї Угоди, у двох примірниках, при цьому один екземпляр передає співробітнику іншої Договірної Сторони, який брав участь у спільному патрулюванні.

Стаття 7

1. Захист і безпеку співробітників, які здійснюють спільне патрулювання, забезпечує та Договірна Сторона, на території держави якої здійснюється спільне патрулювання.

2. Кожна Договірна Сторона самостійно покриває витрати, пов'язані із реалізацією цієї Угоди.

3. Проблемні питання, які виникають у зв'язку з реалізацією цієї Угоди, Прикордонні Уповноважені вирішують шляхом взаємних консультацій.

4. Обмін інформацією здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 8

1. Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати її підписання Договірними Сторонами.

2. Кожна із Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Договірну Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами. У такому разі дія цієї Угоди припиняється через 30 днів після дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

3. За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Учинено в м. Братислава 30 жовтня 2013 року у двох примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Адміністрацію
Державної прикордонної
служби України

(підпис)


За Міністерство
внутрішніх справ
Словацької Республіки

(підпис)Додаток 1
до Угоди між Адміністрацією
Державної прикордонної
служби України та Міністерством
внутрішніх справ Словацької
Республіки про спільне патрулювання
українсько-словацького державного
кордону

ІНСТРУКТАЖ
спільного патрулюванняДодаток 2
до Угоди між Адміністрацією
Державної прикордонної
служби України та Міністерством
внутрішніх справ Словацької
Республіки про спільне патрулювання
українсько-словацького державного
кордону

РАПОРТ
про здійснення спільного патрулюваннявгору