Документ 703_090, чинний, поточна редакція — Затвердження від 23.11.2011, підстава - 1056/2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011, підстава - v3931321-11. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Україною та Словацькою Республікою
про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою
Республікою про місцевий прикордонний рух

{ Угоду затверджено Указом Президента
N 1056/2011 ( 1056/2011 ) від 23.11.2011 }

Дата підписання: 17.06.2011 Дата затвердження Україною: 23.11.2011 Дата набрання чинності для України: 29.12.2011

Україна та Словацька Республіка (далі - Договірні Сторони),
бажаючи далі сприяти контактам між людьми, домовилися
відповідно внести такі зміни до Угоди між Україною та Словацькою
Республікою про місцевий прикордонний рух ( 703_076 ), підписаної
в м. Братислава 30 травня 2008 року (далі - Угода):
Стаття 1
1. Статтю 4 Угоди ( 703_076 ) викласти в такій редакції:
"Стаття 4
Максимально дозволений строк безперервного перебування в
режимі місцевого прикордонного руху в прикордонній зоні іншої
Договірної Сторони не повинен перевищувати дев'яноста (90) днів
протягом кожних ста вісімдесяти (180) днів.".
2. Пункт 7 статті 6 Угоди ( 703_076 ) викласти в такій
редакції:
"Компетентні органи Договірних Сторін, зазначені в пунктах 5
та 6 цієї статті, видають дозвіл на місцевий прикордонний рух
заявнику в межах найбільш короткого строку, але не більше, ніж
через тридцять (30) днів з дати подання заяви; як виняток, цей
строк може бути продовжено щонайбільше до шістдесяти (60) днів в
особливо складних випадках.".
3. Пункт 10 статті 6 Угоди ( 703_076 ) викласти в такій
редакції:
"Не стягується жодного збору за оформлення заяви про видачу
дозволу на місцевий прикордонний рух, а видача дозволу на місцевий
прикордонний рух здійснюються Договірними Сторонами безоплатно.".
4. Після статті 8 Угоди ( 703_076 ) додати таку статтю 8а:
"Стаття 8а
"Будь-яка розбіжність або спір, що випливає з тлумачення або
виконання положень цієї Угоди, вирішується мирним шляхом
Договірними Сторонами дипломатичними каналами або шляхом
проведення безпосередніх переговорів між компетентними органами
Договірних Сторін.".
Стаття 2
1. Ця Угода набирає чинності на тридцятий (30) день з дати
отримання останнього повідомлення, яким Договірні Сторони
повідомляють одна одній про виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання нею чинності.
2. Ця Угода укладається на необмежений строк і перестає
застосовуватися одночасно з Угодою.
Учинено в Братиславі 17 червня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні перевага віддається текстові англійською мовою.
За Україну За Словацьку Республіку
(підпис) (підпис)вгору