Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про скасування консульських зборів
Словаччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 06.10.2010
Документ 703_088, чинний, поточна редакція — Затвердження від 07.02.2011, підстава - 76-2011-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 23.03.2011. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Словацької Республіки про скасування
консульських зборів

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 76 ( 76-2011-п )
від 07.02.2011 }

Дата підписання: 06.10.2010 Дата затвердження Україною: 07.02.2011 Дата набрання чинності Україною: 23.03.2011
Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки
(далі - Договірні Сторони),
прагнучи зміцнити дружні відносини й посилити співробітництво
між двома Державами,
з метою спрощення оформлення віз громадянам обох Держав на
території України та Словацької Республіки,
домовилися про таке:
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди термін "віза" означає дозвіл, виданий
компетентними органами Держав Договірних Сторін громадянину
Держави однієї Договірної Сторони для в'їзду на територію Держави
іншої Договірної Сторони й перебування на її території понад три
(3) місяці, але не більше одного року, у випадках, якщо метою
цього в'їзду є довгострокове перебування на території Держави
іншої Договірної Сторони.
Стаття 2
1. Кожна Договірна Сторона скасовує консульський збір за
оформлення віз громадянину Держави іншої Договірної Сторони.
2. Віза оформлюється згідно з національним законодавством
Держав Договірних Сторін.
Стаття 3
Кожна Договірна Сторона може зупинити цілком або частково дію
цієї Угоди з причин, пов'язаних з безпекою або громадським
порядком. Кожна Договірна Сторона негайно повідомляє іншій
Договірній Стороні про зупинення або поновлення виконання цієї
Угоди дипломатичними каналами.
Стаття 4
1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються
зразками дійсних віз, зазначених у положеннях цієї Угоди, не
пізніше, ніж за тридцять (30) днів до набрання чинності цією
Угодою.
2. Якщо будь-яка Договірна Сторона внесе зміни до зразків
своїх віз після набрання чинності цією Угодою, вона надає
дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні зразки таких
документів принаймні за тридцять (30) днів до їх застосування.
Стаття 5
Будь-який спір між Договірними Сторонами, що виникає під час
тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішується на дружній
основі шляхом проведення консультацій і переговорів між
Договірними Сторонами.
Стаття 6
До цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення, якщо це
вважається необхідним, за взаємною письмовою згодою Договірних
Сторін. Такі зміни або доповнення набирають чинності відповідно до
положень пункту 1 статті 7 цієї Угоди.
Стаття 7
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає
чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення, у якому Договірні
Сторони повідомили одна одній про виконання своїх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності
цією Угодою.
2. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди
шляхом надіслання письмового повідомлення дипломатичними каналами.
У цьому випадку дія цієї Угоди припиняється через шістдесят (60)
днів з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною
Стороною.
Учинено в м. Київ 6 жовтня 2010 року у двох примірниках,
кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей під
час тлумачення, перевага надається текстові англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору