Документ 703_083, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.10.2009

               Протокол 
про співробітництво при підготовці
нормативно-правових актів у сфері державної служби
між Головним управлінням державної служби України
та Міністерством праці, соціальних справ
та сім'ї Словацької Республіки

Дата підписання: 08.10.2009 Дата набрання чинності для України: 08.10.2009
Головне управління державної служби України та Міністерство
праці, соціальних справ та сім'ї Словацької Республіки (далі -
"Сторони"),
враховуючи зусилля України щодо її членства в Європейському
Союзі,
усвідомлюючи необхідність приведення у відповідність з правом
Європейського Союзу нормативно-правових актів, які регулюють
правові стосунки у процесі виконання державної служби,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони будуть здійснювати та розвивати співробітництво в
галузі підготовки нормативно-правових актів, які регулюють правові
стосунки при виконанні державної служби в Україні та Словацькій
Республіці.
Стаття 2
Приоритетною метою співробітництва Сторін буде надання
фахової взаємодопомоги при підготовці проектів нормативно-правових
актів, які регулюють нормативно-правові відносини при виконанні
державної служби з метою приведення у відповідність з правом
Європейського Союзу.
Стаття 3
Співробітництво буде здійснюватись, насамперед, у таких
формах:
- консультації у рамках підготовки проектів
нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини при
виконанні державної служби;
- обмін досвідом, надання інформації та документації у сфері
державної служби;
- обмін короткостроковими поїздками членів делегацій Сторін
та короткостроковими поїздками з метою стажування;
- створення спільних робочих груп, у складі яких будуть
представники органів державної служби, експерти, а також інші
фахівці з питань вирішення конкретних проблем у процесі здійснення
державної служби.
Стаття 4
Сторони будуть регулярно у визначені терміни підводити
підсумки взаємного співробітництва у визначених ними термінах,
відповідно до цього Протоколу, почергово на території України та
Словацької Республіки.
Стаття 5
Цей Протокол укладений на невизначений термін. Набуває
чинності в день його підписання. Кожна зі Сторін може припинити
дію Протоколу протягом 6 місяців з дня отримання письмового наміру
про це від іншої Сторони. Зміни та доповнення до цього Протоколу
вносяться за взаємною згодою Сторін у формі додатків до Протоколу,
які складатимуть його невід'ємну частину.
ВЧИНЕНО у м. Братислава 8 жовтня 2009 р. у двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Головне управління За Міністерство праці,
державної служби України соціальних справ та сім'ї
Словацької Республіки (підпис) (підпис)вгору