Документ 703_077, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 14.01.2009, підстава - 860-VI
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2009, підстава - v1131321-09. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Україною та Словацькою Республікою
про внесення змін до Договору між Україною
та Словацькою Республікою про соціальне
забезпечення
{ Угоду ратифіковано Законом
N 860-VI ( 860-17 ) від 14.01.2009 }
Дата підписання: 11.10.2007 Дата ратифікації Україною: 14.01.2009 Дата набрання чинності для України: 01.07.2009
Україна та Словацька Республіка, бажаючи вдосконалити взаємні
відносини у сфері соціального забезпечення, які регулюються
Договором між Україною та Словацькою Республікою про соціальне
забезпечення ( 703_009 ), підписаним у Братиславі
5 грудня 2000 року (далі - Договір),
погодились про таке:
1. Пункт 2 статті 20 Договору ( 703_009 ) викласти у такій
редакції:
"(2) Переказ платежів здійснюється у вільноконвертованій
валюті на підставі платіжних угод, які діють на час переказу
платежів між Договірними Сторонами."
2. Статтю 23 після пункту 2 доповнити новими пунктами 3-6
такого змісту:
"(3) Страховий стаж, набутий громадянами відповідно до
законодавства обох Договірних Сторін до 31.12.2001 року,
вважається страховим стажем тієї Договірної Сторони, на території
якої громадянин постійно проживав станом на зазначену дату.
(4) На підставі заяви громадянина або правомочної особи
грошові виплати будуть перераховуватись йому відповідно до пункту
3 цієї статті.
(5) Перерахунок грошових виплат за попередній період, що не
перевищує трьох років, здійснюється відповідно до пункту 4 цієї
статті, але не раніше, ніж з моменту набрання чинності цією
Угодою.
(6) Якщо розмір грошових виплат, перерахованих відповідно до
пункту 3 цієї статті, буде нижчим, ніж розмір грошових виплат, що
виплачувались на момент перерахунку, то грошові виплати й надалі
здійснюватимуться у раніше встановленому розмірі."
3. (1) Ця Угода є невід'ємною частиною Договору ( 703_009 ),
до якого вносяться ці зміни і доповнення.
(2) Ця Угода підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними
грамотами відбудеться в м. Київ.
(3) Ця Угода набирає чинності у перший день третього
місяця після місяця, у якому відбувся обмін ратифікаційними
грамотами.
Вчинено у м. Братислава 11 жовтня 2007 року в двох
оригінальних примірниках, кожний українською та словацькою мовами,
при цьому обидва тексти є автентичними.
За Україну За Словацьку Республіку
( підпис ) ( підпис )вгору