Документ 703_074, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.05.2008

                     Програма співробітництва 
між Міністерством культури і туризму України
та Міністерством культури Словацької Республіки
на 2008-2012 рр.

Дата підписання: 13.05.2008 Дата набрання чинності для України: 13.05.2008
Міністерство культури і туризму України та Міністерство
культури Словацької Республіки (далі - Договірні сторони),
прагнучи зміцнити культурні відносини між Договірними
сторонами,
керуючись положеннями Договору між Міністерством культури і
мистецтв України та Міністерством культури Словацької Республіки
від ( 703_028 ) 23 січня 1996 року,
уклали цю Програму співробітництва між Міністерством культури
і туризму України та Міністерством культури Словацької Республіки
на 2008-2012 рр. (далі - Програма):
Стаття 1
Договірні сторони через відповідні органи сприятимуть
розвитку співробітництва у сфері культури. З метою взаємного
ознайомлення з культурою та художньою творчістю народів обох
країн, Договірні сторони обмінюватимуться інформацією щодо
нормативно-правової бази у сфері культури і охорони культурної
спадщини, проводитимуть гастролі художніх ансамблів і солістів,
художні виставки, а також сприятимуть популяризації музичного і
драматичного доробку авторів країни другої Договірної сторони.
Стаття 2
Договірні сторони обмінюватимуться інформацію щодо культурних
заходів, що проходять на території держав Сторін, а також
інформацією про значні художні фестивалі, конкурси, огляди за
участю професійних та аматорських ансамблів. Договірні сторони
сприятимуть участі митців і колективів своєї країни у заходах, що
проходять на території другої Договірної сторони, обмінюватимуться
делегаціями фахівців, експертів і представників організацій та
установ у сфері культури і мистецтва з метою розвитку і
поглиблення співробітництва у сфері культури.
Музика і театр
Стаття 3
Договірні сторони сприятимуть налагодженню безпосереднього
співробітництва між театрами на основі угод між ними.
Договірні сторони створюватимуть можливості для обміну
інформаційними матеріалами в галузі театрального мистецтва, а
також сприятимуть співробітництву між театральними закладами,
творчими організаціями та спілками, представленню оригінальної
творчості авторів однієї країни в другій країні.
Договірні сторони підтримуватимуть обмін фахівцями в галузі
театрального мистецтва шляхом проведення коротких робочих візитів,
стажування, місій спостерігачів під час проведення театральних
фестивалів та інших визначних міжнародних театральних заходів.
Стаття 4
Договірні сторони сприятимуть розвитку співробітництва в
галузі музичного мистецтва, зокрема сприятимуть налагодженню
безпосереднього співробітництва між співаками, інструментальними
солістами, диригентами, малими художніми колективами, а також
обміну фахівцями в галузі музичного мистецтва шляхом проведення
коротких робочих візитів, стажування, місій спостерігачів під час
проведення музичних фестивалів та інших визначних музичних подій.
Стаття 5
Договірні сторони через відповідні творчі та культурні
організації підтримуватимуть обмін музичними ансамблями і
театральними колективами на основі прямих домовленостей, а також
сприятимуть їх участі у міжнародних музичних і театральних
фестивалях, що проводитимуться на території держави другої
Договірної сторони.
Образотворче мистецтво
Стаття 6
Договірні сторони через відповідні творчі та культурні
організації сприятимуть налагодженню безпосереднього
співробітництва між музеями, галереями та іншими організаціями в
галузі образотворчого мистецтва з метою проведення обмінних
виставок, обмінних поїздок фахівців, а також сприятимуть обміну
публікаціями, плакатами, інформаційними матеріалами та
фотографіями.
Стаття 7
Протягом дії цієї Програми Договірні сторони розглянуть
можливість проведення обмінних виставок творів мистецтва. Умови
проведення таких виставок погоджуватимуться додатково
дипломатичними каналами.
Стаття 8
Договірні сторони сприятимуть взаємній участі митців у
міжнародних заходах у сфері образотворчого мистецтва, що проходять
на території держави другої Договірної сторони.
Охорона культурної спадщини
Стаття 9
Договірні сторони підтримуватимуть пряме співробітництво у
сфері охорони культурної спадщини держав договірних Сторін. В
рамках цього співробітництва здійснюватиметься обмін інформацією
щодо стану національного законодавства в цій сфері, обмін
публікаціями із зазначеної тематики, обмін досвідом шляхом
здійснення обмінних поїздок фахівців, реалізація спільних проектів
у сфері обліку, охорони, реставрації, використання та
популяризації історико-культурної спадщини обох країн.
Література
Стаття 10
Договірні сторони сприятимуть налагодженню безпосереднього
співробітництва між письменниками, їх об'єднаннями та спілками.
Стаття 11
Договірні сторони підтримуватимуть участь письменників у
міжнародних літературних заходах, що проходять на території держав
Сторін.
Бібліотеки
Стаття 12
Договірні сторони підтримуватимуть пряме співробітництво між
бібліотеками обох Договірних сторін шляхом здійснення обмінних
поїздок фахівців, обміну інформацією та професійною літературою.
З метою конкретизації форм та напрямків співробітництва у
сфері бібліотечної справи, Договірні сторони сприятимуть укладанню
прямих угод між відповідними бібліотеками держав Сторін.
Музеї і галереї
Стаття 13
Договірні сторони через відповідні творчі та культурні
організації підтримуватимуть пряме співробітництво між музеями та
галереями з метою проведення обмінних виставок, обміну досвідом
шляхом здійснення обмінних поїздок фахівців, обміну публікаціями
із зазначеної тематики, плакатами та інформаційними матеріалами.
Кіномистецтво
Стаття 14
Договірні сторони підтримуватимуть співробітництво в галузі
кіномистецтва та кіновиробництва, а також сприятимуть налагодженню
безпосереднього співробітництва між кінематографічними
організаціями з метою представлення творів кіномистецтва в державі
Договірної сторони, обміну досвідом та спільного кіновиробництва.
Договірні сторони визначили пріоритетними такі напрямки
співробітництва:
- здійснення спільних кінематографічних та аудіовізуальних
проектів;
- організація на взаємній основі короткострокових стажувань
фахівців;
- обмін кінематографічними матеріалами між відповідними
установами держав Договірних сторін;
- підтримка здійснення освітньо-виховних кінематографічних
проектів.
Стаття 15
Договірні сторони сприятимуть участі фахівців у галузі
кіномистецтва та кіновиробництва в міжнародних кінофестивалях, які
будуть проходити на території держав Договірних сторін.
Інші форми співробітництва
Стаття 16
Договірні сторони інформуватимуть одна одну про визначні
культурні події та сприятимуть участі фахівців у галузі культури і
мистецтва в національних та міжнародних конгресах, конференціях,
семінарах та інших заходах, присвячених питанням культури, які
проводитимуться на території держави другої Договірної сторони.
Стаття 17
Договірні сторони, відповідно до національного законодавства,
підтримуватимуть різні форми співробітництва у сфері забезпечення
культурних потреб національних меншин.
Заключні положення
Стаття 18
За взаємною письмовою згодою Договірних сторін у цю Програму
можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформляються окремими
Протоколами і складають її невід'ємну частину.
Договірні сторони сприятимуть іншим формам співробітництва,
спрямованих на поглиблення двосторонніх відносин у сфері культури
між державами Договірних сторін.
Припинення чинності цією Програмою жодним чином не впливатиме
на проекти в стадії реалізації відповідно до цієї Програми.
Стаття 19
Якщо Договірні сторони не домовилися про інше, обмін
делегаціями, художніми колективами, митцями та фахівцями в рамках
цієї Програми здійснюватиметься відповідно до таких загальних та
фінансових положень:
а) Сторона, що направляє, бере на себе витрати, пов'язані з
переїздом осіб, перевезенням багажу та реквізитів в обох
напрямках;
б) Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з
проживанням та харчуванням осіб, анонсуванням, організацією та
проведенням культурних заходів, а також забезпечує внутрішнім
транспортом на території держави Договірної сторони, що приймає,
відповідно до свого національного законодавства та програми
перебування;
в) всі деталі проведення обмінних поїздок мистецьких
колективів та окремих виконавців узгоджуватимуться додатково між
безпосередніми організаторами заходу;
г) умови організації та проведення виставок погоджуватимуться
додатково окремими протоколами, що підписуватимуться
організаторами таких виставок;
д) зобов'язання Договірних сторін щодо виконання положень
цієї Програми реалізуються відповідно до фінансових можливостей
Договірних сторін;
е) Сторона, що направляє, має повідомити деталі проведення
культурного обміну щонайменше за 6 тижнів до його початку.
Стаття 20
Ця Програма набуває чинності з дати її підписання та діє до
31 грудня 2012 року. Термін її дії автоматично подовжується до
моменту підписання Програми співробітництва на наступний період,
якщо жодна із Сторін дипломатичними каналами не проінформує іншу
Сторону про своє бажання припинити дію цієї Програми.
Втрата чинності цієї Програми жодним чином не впливатиме на
проекти в стадії реалізації відповідно до цієї Програми.
Вчинено в м. Київ 13 травня 2008 р. в двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство культури За Міністерство культури
і туризму України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору