Документ 703_073, чинний, поточна редакція — Затвердження від 09.06.2008, підстава - 495-2008-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 05.07.2008. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Словацької Республіки
про будівництво нового автодорожнього
пункту пропуску "Соломоново - Чієрна"
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 495 ( 495-2008-п ) від 28.05.2008 }

Дата підписання: 11.10.2007 Дата затвердження Україною: 28.05.2008 Дата набрання чинності для України: 05.07.2008
Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки (далі
- Сторони) прагнучи розвивати добросусідські відносини між двома
державами,
маючи намір підтримувати та розширювати співробітництво в
галузі транспорту,
бажаючи сприяти розвитку торговельних і економічних відносин
між двома державами відповідно до принципів рівності, взаємної
вигоди та принципів міжнародного права
домовилися про наступне:
Стаття 1
1. Сторони побудують новий міжнародний автодорожній пункт
пропуску на спільному українсько-словацькому державному кордоні
між населеними пунктами Чієрна на території Словацької Республіки
та Соломоново на території України в районі прикордонного знаку
359.
2. Цей автодорожній пункт пропуску повинен забезпечувати
цілодобовий режим роботи для здійснення контролю:
- легкових та вантажних автотранспортних засобів без
обмеження;
- автобусів;
- пішоходів та велосипедистів.
3. Словацька сторона побудує на території своєї держави
інфраструктуру, необхідну для спільного контролю контрольних
органів обох Сторін, що буде здійснюватись на підставі окремої
Угоди.
4. Сторони побудують на території своєї держави дорожню
інфраструктуру для автотранспорту відповідно до пунктів 1 і 2 цієї
статті.
5. Сторони забезпечать інвестиційну підготовку
інфраструктури, згідно пунктів 3 і 4 цієї статті, протягом
3-х років від дати набрання чинності цієї Угоди.
Дата початку будівництва, відкриття та класифікація пункту
пропуску будуть узгоджені дипломатичними каналами.
6. Сторони докладуть зусиль для залучення фінансових коштів
на побудову інфраструктури відповідно до пунктів 3 і 4 цієї статті
з фондів ЄС при взаємній підтримці Сторін.
Стаття 2
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає
чинності через тридцять (30) днів з дати отримання будь-якою зі
Сторін останнього письмового повідомлення про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою
чинності.
2. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситись за
взаємною згодою Сторін у формі Протоколів, які підлягають
оформленню шляхом обміну нотами і становлять невід'ємну частину
цієї Угоди.
3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
надіслання письмового повідомлення. Угода буде чинною протягом 60
днів від дати отримання такого повідомлення.
4. Якщо одна із Сторін припинить дію Угоди згідно пункту 3
цієї статті, вона повинна відшкодувати всі фактичні збитки іншої
Сторони, підтверджені документально у відповідності до норм
міжнародного права.
5. Будь-які спори щодо тлумачення або застосування положень
цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій та переговорів. У разі
неможливості досягнення згоди, спір вирішується дипломатичними
каналами.
Вчинено в м. Братислава 11 жовтня 2007 року в двох
примірниках, кожний українською та словацькою мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів За Уряд
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 495 ( 495-2008-п ) від
28.05.2008 }вгору