Документ 703_068, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.06.2007

               Угода 
між Міністерством праці та соціальної політики
України та Міністерством праці, соціальних справ
і сім'ї Словацької Республіки про співробітництво
у сфері праці, зайнятості та соціальної політики

Дата підписання: 11.06.2007 Дата набрання чинності: 11.06.2007
Міністерство праці та соціальної політики України та
Міністерство праці, соціальних справ і сім'ї Словацької Республіки
(далі "Сторони"),
зважаючи на зацікавленість обох Сторін у розвитку
співробітництва у сфері праці, зайнятості та соціальної політики,
будучи переконаними у тому, що співробітництво обох Сторін та
взаємний обмін досвідом сприятимуть впровадженню соціальних
реформ,
вирішили співпрацювати у сфері праці, зайнятості та
соціальної політики, і домовились про таке:
Стаття 1
Сторони обмінюватимуться досвідом та інформацією у сфері
праці, зайнятості та соціальної політики.
Стаття 2
Співробітництво буде здійснюватись за такими напрямами:
1. У сфері праці та зайнятості:
a) політика зайнятості (регулювання ринку праці, підвищення
кваліфікації працівників, соціальний та правовий захист
працівників-мігрантів);
b) колективні договори;
c) нормативно-правове регулювання питань праці та зайнятості.
2. У сфері соціальної політики:
a) правові норми, інструменти та установи у сфері соціальної
політики;
b) система соціальних послуг та їх стандарти;
c) родинна та родова політика;
d) соціальна допомога, боротьба з бідністю та соціальним
вилученням;
e) інтеграція осіб-інвалідів;
f) захист прав дитини.
Стаття 3
Співробітництво буде здійснюватись у формі:
a) взаємних консультацій фахівців;
b) участі експертів у конференціях, семінарах та інших
міжнародних акціях, організованих на території держав обох Сторін;
c) обміну нормативно-правовими актами та іншими документами у
сфері праці, зайнятості та соціальної політики.
Стаття 4
Фінансування діяльності у рамках цієї Угоди здійснюватиметься
з власних бюджетів кожної із Сторін. Кожна із Сторін буде
оплачувати витрати на перебування своїх учасників на території
держави іншої Сторони.
Стаття 5
З моменту набрання чинності цією Угодою стосовно Сторін
втрачають чинність:
- Спільна заява Міністерства праці України та Міністерства
праці, соціальних справ і сім'ї Словацької Республіки про
співробітництво в галузі праці і зайнятості ( 703_008 );
- Протокол про співробітництво між Міністерством соціального
захисту населення України та Міністерством праці, соціальних справ
та сім'ї Словацької Республіки в сфері соціальної політики
( 703_024 ).
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом
трьох років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на кожні
наступні три роки, якщо будь-яка із Сторін не повідомить письмово
дипломатичними каналами іншу Сторону щодо свого наміру припинити
її дію не пізніше ніж за три місяці до завершення терміну її дії.
Вчинено у м. Женева 11.06.2007 року, в двох оригінальних
примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За Міністерство праці За Міністерство праці,
та соціальної політики соціальних справ і сім'ї
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору