Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Словацької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення
Словаччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 26.02.2007
Документ 703_067, чинний, поточна редакція — Затвердження від 22.08.2007, підстава - 1061-2007-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 29.10.2007, підстава - v3051321-07. Подивитися в історії? )

                Угода 
між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Словацької Республіки про
міжнародні комбіновані перевезення
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1061 ( 1061-2007-п ) від 22.08.2007 }

Дата підписання: 26.02.2007 Дата затвердження Україною: 22.08.2007 Дата набрання чинності для України: 29.10.2007
Кабінет Міністрів України і Уряд Словацької Республіки
(далі - Договірні Сторони),
бажаючи розвивати міжнародні комбіновані перевезення вантажів
між двома державами,
визнаючи, що міжнародні комбіновані перевезення вантажів
відіграють важливе значення в розвитку міжнародної торгівлі,
підкреслюючи значну роль міжнародних комбінованих перевезень
у покращенні якості транспортних послуг, підвищенні безпеки
перевезень вантажів і запобіганні завданню шкоди навколишньому
середовищу,
переконані, що встановлення правового регулювання в питаннях
розвитку комбінованих перевезень та розвитку інфраструктури на
основі узгоджених міжнародних параметрів і стандартів матиме
вирішальне значення у зростанні ефективності комбінованих
перевезень,
домовились про таке:
Стаття 1
Сфера застосування
1. Ця Угода поширюється на міжнародні комбіновані перевезення
вантажів, що перевозяться залізничним та/або водним транспортом та
до/з терміналу автошляхами автомобільними вантажними транспортними
засобами між територіями держав Договірних Сторін або транзитом
через території держав обох Договірних Сторін або однієї з них.
2. Положення цієї Угоди застосовуються у відповідності з
національним законодавством держав Договірних Сторін, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є обидві
Договірні Сторони.
Стаття 2
Терміни
Терміни, які використовуються в цій Угоді, мають наступне
значення:
a) "комбіновані перевезення" - це перевезення вантажів двома
або більше видами транспорту;
b) "інтермодальна транспортна одиниця" - контейнер довжиною
20 футів та довше, напівпричеп, причеп або з'ємний кузов;
c) "термінал для комбінованих перевезень" - ділянка, на якій
здійснюватиметься зміна виду транспорту, обладнана
перевантажувальним пунктом для інтермодальних транспортних одиниць
і автомобільних вантажних транспортних засобів та
короткотермінового їх зберігання у пунктах зміни видів транспорту,
а також здійснення згідно національного законодавства держав
Договірних Сторін митного та інших видів контролю та оформлення
товарів і транспортних засобів;
d) "комбіновані перевезення з супроводом" - перевезення
автомобільного вантажного транспортного засобу в супроводі його
екіпажу з використанням спеціалізованого залізничного вагону або
судна;
e) "комбіновані перевезення без супроводу" - перевезення
інтермодальної транспортної одиниці з використанням
спеціалізованого залізничного вагону або судна;
f) "автомобільний вантажний транспортний засіб" -
автотранспортний засіб, який використовується для перевезень
вантажів з або без причепу, або тягач з або без напівпричепу;
g) "перевезення до/з терміналу" - перевезення інтермодальної
транспортної одиниці автомобільним вантажним транспортним засобом
з місця завантаження до найближчого терміналу для комбінованих
перевезень або порту, а також з терміналу для комбінованих
перевезень або порту до місця розвантаження.
Стаття 3
Виконання Угоди
Для виконання цієї Угоди Компетентними органами Договірних
Сторін є:
- від Кабінету Міністрів України - Міністерство транспорту та
зв'язку України;
- від Уряду Словацької Республіки - Міністерство транспорту,
пошт та телекомунікацій Словацької Республіки.
Стаття 4
Комбіновані перевезення з супроводом
1. Перевезення вантажів автомобільним вантажним транспортним
засобом від пункту перетину кордону або місця завантаження до
найближчого терміналу для комбінованих перевезень, визначеного
Компетентними органами Договірних Сторін, згідно зі Статтею 8 цієї
Угоди, який знаходиться на території держави іншої Договірної
Сторони, з метою використання спеціалізованого залізничного вагону
або судна, здійснюватиметься відповідно до положень Угоди між
Урядом України та Урядом Словацької Республіки про міжнародне
автомобільне сполучення ( 703_026 ) (м. Київ, 15 червня
1995 року).
2. Рішення, що стосуються перевезень автомобільних вантажних
транспортних засобів з використанням спеціалізованого залізничного
вагону або судна будуть узгоджуватися згідно з можливостями та
потребами обох Договірних Сторін в рамках Спільного Комітету з
комбінованих перевезень.
3. Договірні Сторони згідно зі своїм національним
законодавством докладатимуть зусиль для скорочення часу
проходження митного та інших видів контролю на прикордонних
переходах на території держави кожної Договірної Сторони при
здійсненні комбінованих перевезень з супроводом.
Стаття 5
Комбіновані перевезення без супроводу
1. Договірні Сторони в рамках свого національного
законодавства сприятимуть створенню умов для компаній, що
здійснюють комбіновані перевезення, з метою їх стимулювання для
збільшення транспортних перевезень з використанням комбінованого
транспорту між державами Договірних Сторін, а також транзитом
через їхні території.
2. Договірні Сторони сприятимуть створенню таких умов під час
перевантаження інтермодальних транспортних одиниць у терміналах
для комбінованих перевезень зі зміною ширини залізничної колії та
при перетині спільних кордонів, щоб виключити обставини, які
перешкоджатимуть вільному слідуванню вантажів.
3. З метою спрощення обробки вантажів під час перевантаження
у терміналах для комбінованих перевезень при зміні ширини
залізничної колії обидві Договірні Сторони сприятимуть тому, щоб
термінал для комбінованих перевезень при здійсненні залізничних
перевезень був спільним тарифним пунктом для залізниць держав обох
Договірних Сторін.
4. Правила, що стосуються встановлення умов при використанні
терміналів для комбінованих перевезень та залізниць
узгоджуватимуться в рамках Спільного Комітету з комбінованих
перевезень.
Стаття 6
Сприяння та стимулювання комбінованих перевезень
1. Договірні Сторони сприятимуть розвитку комбінованих
перевезень на принципах рівності та вільної конкуренції з метою
підвищення стандартів якості та безпеки перевезень вантажів,
скорочення часу перевезення та впровадження тарифної політики,
спрямованої на зростання економічної ефективності комбінованих
перевезень.
2. В межах свого національного законодавства Компетентні
органи Договірних Сторін докладатимуть зусиль для збільшення
обсягів комбінованих перевезень.
3. Компетентні органи Договірних Сторін інформуватимуть один
одного про вжиті заходи для підвищення стандартів якості та
безпеки комбінованих перевезень, а також про будь-які зміни у
своєму національному законодавстві, що регулюють здійснення
комбінованих перевезень.
4. Договірні Сторони співпрацюватимуть з питань створення
міжнародних стандартів здійснення комбінованих перевезень.
Стаття 7
Надзвичайні події
1. Якщо у однієї з Договірних Сторін у рамках її запланованої
діяльності виникнуть обставини, що перешкоджають вільному
перевезенню вантажів, ця Договірна Сторона зобов'язується
поінформувати про ці обставини іншу Договірну Сторону, щонайменше,
за 7 днів до початку запланованих заходів.
2. У разі виникнення надзвичайних подій при здійсненні
комбінованих перевезень, Договірні Сторони в межах їхнього
національного законодавства вживатимуть заходів в інтересах
збереження свободи міжнародних перевезень вантажів.
Обидві Договірні Сторони негайно інформують одна одну про
виникнення таких надзвичайних подій.
Стаття 8
Спільний Комітет з комбінованих перевезень
1. З метою забезпечення застосування цієї Угоди Договірні
Сторони створюють Спільний Комітет з комбінованих перевезень
(далі - "Спільний Комітет"), який складатиметься з представників
Компетентних органів Договірних Сторін.
2. Компетентні органи Договірних Сторін мають право запросити
інших спеціалістів на засідання Спільного Комітету.
3. Спільний Комітет визначає термінали для комбінованих
перевезень та відстань при перевезеннях з/до терміналу, для
кожного терміналу індивідуально.
4. Спільний Комітет збирається на прохання Компетентного
органу однієї з Договірних Сторін почергово на територіях держав
Договірних Сторін.
5. Спільний Комітет має право вносити пропозиції щодо змін та
доповнень до цієї Угоди.
6. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться Спільним Комітетом.
7. Якщо Спільний Комітет не зможе дійти згоди, спір буде
вирішено дипломатичними каналами.
Стаття 9
Порушення положень Угоди
1. Компетентні органи Договірних Сторін в межах національного
законодавства здійснюють контроль за дотриманням положень цієї
Угоди перевізниками держав Договірних Сторін.
2. У випадку порушень перевізниками положень цієї Угоди або
узгоджених правил ці порушення будуть розглядатися Компетентним
органом держави Договірної Сторони, у якій вчинено порушення. Що
стосується перевізника держави іншої Договірної Сторони, то
Компетентний орган держави Договірної Сторони, у якій вчинено
порушення, інформуватиме Компетентний орган іншої Договірної
Сторони про вжиті заходи.
Стаття 10
Захист даних
1. Договірні Сторони заявляють, що будь-які дані та
інформація, які мають відношення до цієї Угоди, за виключенням
офіційних статистичних даних та звітів, підлягатимуть захисту від
незаконної передачі третій стороні. Передача будь-яких інших даних
є можливою тільки з попереднього дозволу органу Договірної
Сторони, який обробляє такі дані.
2. Дані та інформація відповідно до цієї Статті можуть
надаватись тільки на вимогу суду та органів прокуратури держави
іншої Договірної Сторони протягом періоду, передбаченого
судочинством.
Стаття 11
Внесення змін та доповнень
Внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється за
згодою Договірних Сторін у формі Протоколу, який є невід'ємною
частиною цієї Угоди та набуває чинності згідно з положенням
Статті 12 цієї Угоди.
Стаття 12
Набуття чинності та припинення дії Угоди
1. Ця Угода набуває чинності через шістдесят (60) днів з дати
отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення, у якому
Договірні Сторони інформують одна одну про виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності.
2. Ця Угода укладена на невизначений термін і залишається
чинною протягом дванадцяти (12) місяців від дати, коли одна з
Договірних Сторін повідомить дипломатичними каналами іншу
Договірну Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.
На посвідчення чого належним чином уповноважені своїми
Урядами підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Києві, 26 лютого 2007 року в двох оригінальних
примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У випадку будь-яких
розбіжностей в тлумаченні Угоди перевага надається тексту
англійською мовою.
За Кабінет За Уряд
Міністрів України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1061 ( 1061-2007-п ) від
22.08.2007 }вгору