Документ 703_057, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.09.1994

               Угода 
між Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Міністерством
навколишнього природного середовища Словацької
республіки про співробітництво у захисті
навколишнього природного середовища

Дата підписання: 30.09.1994 Дата набуття чинності: 30.09.1994
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України та Міністерство навколишнього природного середовища
Словацької республіки, надалі "Сторони"
беручи до уваги відповідні Положення Заключного акту Наради з
питань безпеки та співробітництва ( 994_055 ) та її подальші
документи,
беручи надалі до уваги рішення та рекомендації Берегенської
(1990), Добриської (1991) та Люцернської (1993) Конференцій та
заключні документи Конференції ООН з проблем довкілля та розвитку
( 995_455 ),
враховуючи рекомендації та цілі Базельської конвенції про
контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх
видаленням ( 995_022 ),
та бажаючи розвивати і підтримувати співробітництво в сфері
захисту навколишнього природного середовища, домовились про
наступне:
Стаття 1
Сторони розвиватимуть і забезпечуватимуть співробітництво в
виборних сферах навколишнього природного середовища, що становить
інтерес для обох сторін, а саме:
- екологічна політика, законодавство та менеджмент
- послаблення та запобігання забрудненню
- охорона природи
- моніторинг якості навколишнього середовища
- освіта та інформація в сфері охорони навколишнього
природного середовища
- контроль за перевезенням небезпечних відходів через кордон
Сторін
- юридичні та економічні аспекти екологічної політики
- спільні проекти із захисту води від забруднення
- екологічна безпека у виробництві, транспорті та сільському
господарстві
- радіаційна безпека
- вироблення загальних систем запобігання
- взаємний обмін інформацією стосовно навколишнього
природного середовища.
Стаття 2
З цією метою, Сторони між тим організовуватимуть та
спростовуватимуть, на взаємній основі, проведення зустрічей і
обмін науковцями, встановлення контактів між відповідними
установами, експертами та студентами, обмін науковою та
технологічною інформацією, включаючи результати досліджень, і
підтримуватимуть діяльність із залучення неурядових організацій,
що займаються питаннями захисту навколишнього природного
середовища.
Стаття 3
Сторони, у відповідності до їх національних законів, положень
та практики, повинні полегшувати обмін технологіями в галузі
захисту навколишнього природного середовища, особливо через
сприяння:
(a) прямим промисловим контактам та співробітництву
(b) обміну інформацією та досвідом
(c) забезпеченню технологічної допомоги
(d) забезпеченню спільних проектів і програм
(e) організації зустрічей та симпозіумів експертів
(f) організації семінарів і конференцій
(g) підготовці та обміну експертами
Стаття 4
З метою виконання положень цієї Угоди, включаючи розробку та
опрацювання узгоджених робочих планів, Сторони визначатимуть
контактних осіб, що будуть представляти Міністерство навколишнього
природного середовища Словацької Республіки та Міністерство
охорони навколишнього природного середовища України. Двосторонні
зустрічі між представниками двох Сторін будуть проводитись
відповідно до потреби та взаємно погоджених дат. Робочі плани
набувають чинності після їх прийняття Міністерством навколишнього
природного середовища Словацької Республіки та Міністерством
охорони навколишнього природного середовища України або за
допомогою листування, або під час таких двосторонніх зустрічей.
Стаття 5
В разі обопільної згоди, обидві сторони можуть передавати
результати їхнього співробітництва третім сторонам.
Стаття 6
Співробітництво і діяльність, передбачені Статтями 1, 2 і 3,
зазвичай, мають здійснюватись на безоплатній основі.
Приймаюча країна оплачує:
- добові, у відповідності до внутрішніх правил,
- проживання,
- витрати на пересування всередині країни.
Кількість людино-днів на рік визначається у погодженому
робочому плані.
Стаття 7
Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
Стаття 8
Ця Угода залишається чинною впродовж п'яти років. Її дія
автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна із двох Сторін Угоди не повідомить про свій намір розірвати
Угоду не пізніше трьох місяців до закінчення строку її чинності.
Вчинено у м. Братиславі 30 вересня 1994 року в двох дійсних
примірниках англійською мовою.
За Міністерство охорони За Міністерство навколишнього
навколишнього природного природного середовища
середовища України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)
Юрій Костенко Юра Грашко
Міністр Міністрвгору