Протокол між Урядом України та Урядом Словацької Республіки
Словаччина, Кабінет Міністрів України; Протокол, Перелік, Міжнародний документ від 16.02.1994
Документ 703_054, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.02.1994

               Протокол 
між Урядом України та Урядом Словацької
Республіки
Дата підписання: 16.02.1994 Дата набуття чинності: 16.02.1994
До Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік
та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про
співробітництво в будівництві на території Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд від 24 вересня
1986 року.
До Протоколу до Угоди між Урядом Союзу Радянських
Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної
Республіки про співробітництво в будівництві на території
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд від
24 вересня 1986 року.
З метою продовження співробітництва в завершенні будівництва
об'єктів Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених
руд, Уряд України та Уряд Словацької Республіки домовились про
наступне:
Стаття 1
Уряд України підтверджує спадкоємність зобов'язань і прав
Уряду колишнього СРСР, а Уряд Республіки Словаччина зобов'язання і
права Уряду колишнього ЧССР, ЧСФР в будівництві об'єктів
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.
За дорученням Уряду України уповноваженою організацією є
Міністерство промисловості України.
За дорученням Уряду Словацької Республіки уповноваженою
організацією є Міністерство економіки Словацької Республіки.
Міністерство промисловості України прийняло до відома факт
передачі майна об'єктів Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд, що належав колишній ЧССР, ЧСФР,
акціонерному товариству ВСЖ Кошице.
Стаття 2
Словацька сторона забезпечить в майбутньому виконання
будівельно-монтажних робіт, поставку устаткування і матеріалів, що
входять в часткову участь Словацької Республіки в обсягах першого
пускового комплексу - в 1995 року, з завершенням робіт і поставок
- в 1996 році. Порядок виконання робіт уточнюється комплексним
графіком будівництва Криворізького КЗКОР, який буде погоджений
Договором підряду.
Стаття 3
3.1. При реалізації взаємних зобов'язань в будівництві
об'єктів Криворізького ГЗКОРу, виконання функцій покладається:
- від України:
Генерального замовника - на Міністерство промисловості
України.
Оперативне вирішення усіх питань Генерального замовника
виконує концерн "Укррудпром", функції Генерального замовника на
будівельному майданчику виконує Дирекція будованого Криворізького
ГЗКОРу.
Генерального підрядчика - на Українську державну будівельну
корпорацію "Укрбуд".
Оперативне вирішення усіх питань Генерального підрядчика
виконує асоціація "Кривбасбуд".
Генерального проектувальника - на інститут "Кривбаспроект", а
технологічної частини - на інститут "Механобрчормет";
- від Словацької Республіки:
Підрядчика - на акціонерне товариство ВСЖ Кошице.
Функції оперативного управління на будівельному майданчику
виконує акціонерне товариство ПОІНТ, засновниками якого є:
Прагоімекс а. т. Прага, Пржеровскі строярні а. т. Пржеров, Ставекс
т. о. в. Брно, ВСЖ Селекта а. т. і ВСЖ а. т.
Виконання експортно-імпортних операцій покладено на
акціонерне товариство ПОІНТ.
Конкретні функції вищеназваних організацій обох сторін будуть
викладені в Договорі підряду.
3.2. Зобов'язання договірних сторін, функції Генерального
замовника, Генерального підрядчика та Підрядчика, викладені в ст.
2 і 3 "Угоди про співробітництво в будуванні..." від 24.09.86.,
залишаються без змін, крім поставки Генеральним замовником
Підряднику паливно-мастильних матеріалів і оплати вартості
транспортування від кордону до будівельного майданчика і назад
устаткування, конструкцій, матеріалів та механізмів, що
використовуються при будуванні комбінату.
Постачання паливно-мастильних матеріалів здійснюється
Підрядчиком за рахунок кошторисної вартості об'єктів.
Підрядчик за рахунок кошторисної вартості об'єктів
відшкодовує Генеральному замовнику його витрати по транспортуванню
всіх вантажів Підрядчика від кордону України до будівельного
майданчика.
Конкретний порядок компенсації витрат Генерального замовника
по транспортуванню вантажів буде визначений Договором підряду.
Розділ статті 2 про проведення пусконалагоджувальних робіт
викладається в наступній редакції:
- проведення з Генеральним замовником і під його керуванням
пусконалагоджувальних робіт на встановленому та змонтованому
Підрядчиком технологічному та допоміжному устаткуванні і
досягнення технічних параметрів роботи змонтованого устаткування у
відповідності з заздалегідь виданими технічними умовами.
3.3. Крім того, в обов'язки Підрядчика входить:
- оформлення документів на перевезення, прийом, пред'явлення
до митного контролю, розвантаження та зберігання вантажів, що
надійшли на будівництво об'єктів;
- оформлення документів на перевезення, упаковку, маркування,
пред'явлення до митного контролю, навантаження та закріплення
вантажів при відправленні їх Підрядчиком за межі України або у
внутрішньому сполученні на території України;
- облік тимчасово завезеного на будівлю Криворізького ГЗКОР
майна, відповідне оформлення його в митному відношенні, погодження
строків його зворотного вивозу з України, а також використання
зазначеного майна до закінчення встановлених строків і у
відповідності з вимогами митного законодавства;
- забезпечення цільового використання товарів, завезених і
призначених для будівництва Криворізького ГЗКОР, щодо яких надані
митні пільги.
Контроль за виконанням використання цих товарів здійснюється
Генеральним замовником;
- оформлення вантажних митних декларацій на тимчасово
завезене під зобов'язання про зворотність вивозу майна Підрядчика
та оплату митних зборів на основі Постанови Кабінету Міністрів
України N 802 ( 802-93-п ) від 24 вересня 1993 року.
Стаття 4
З метою створення пільгових умов на будівництві об'єктів
Криворізького ГЗКОРу, Уряд України забезпечить:
4.1. Через Уряд України:
- безмитне ввезення на Україну вантажів, товарів та
документації Підрядчика, використовуваних повністю або частково
при виконанні робіт на будівництві об'єктів Криворізького ГЗКОРу,
а також безмитне ввезення продуктів харчування, тютюнових виробів,
спиртних напоїв, медикаментів і предметів особистої гігієни по
узгодженим квотам;
- безмитне вивезення з України вантажів, товарів та
документації Підрядчика, що є його власністю, після того, як
необхідність в їх використанні на будівництві об'єктів
Криворізького ГЗКОРу відпаде;
- безмитне вивезення з України сировини з наявним вмістом
заліза, що постачатиметься в Словацьку Республіку за рахунок
покриття заборгованості Генерального замовника за виконані
Підрядчиком об'єми робіт;
- звільнення Підрядчика і Генерального замовника від
оформлення вантажних митних декларацій та оплати митних
формальностей.
4.2. Через Міністерство транспорту України по домовленості з
компетентними органами Словацької Республіки:
- перевезення вантажів Підрядчика від державного кордону
України до будівельного майданчика на умовах Угоди про міжнародне
залізничне вантажне сполучення ( 998_011 ) з оплатою Українською
стороною послуг по тарифах і в валюті, діючим в період розрахунку
між підприємствами України, що знаходяться на її території.
Підрядчик за рахунок кошторисної вартості об'єктів
відшкодовує Генеральному замовнику його витрати по транспортуванню
всіх вантажів Підрядчика від кордону України до будівельного
майданчика.
Конкретний порядок компенсації витрат буде визначений
Договором підряду;
- надання по заявках Підрядчика рухомого составу та
контейнерів для перевезення його вантажів від державного кордону
України до будівельного майданчика;
- сприяння в придбанні проїзних квитків персоналом Підрядчика
для поїздок по залізничним коліям від державного кордону України
до будівельного майданчика та назад, по тарифах, діючих для
громадян України;
- пасажирські та вантажні перевезення з аеропортів Словацької
Республіки та інших країн до міжнародних аеропортів України, що
близько розташовані до місця будівництва та назад, по тарифах і у
валюті, прийнятій в період розрахунку між підприємствами України,
що знаходяться на її території;
- пасажирські та вантажні перевезення на внутрішніх
залізничних, морських, річкових та повітряних лініях, по тарифах і
в валюті, прийнятій в період розрахунку між підприємствами
України, що знаходяться на її території;
- видачу необхідних дозволів на транспортування вантажів, в
тому числі негабаритних, автотранспортом Підрядчика;
- перевалювання вантажів в морських портах України.
4.3. Через Генерального замовника (Дирекцію будованого
КГЗКОРу) розрахунки з українськими транспортними організаціями за
перевезення вантажів автотранспортом Підрядчика, по тарифах і в
валюті, прийнятій в період розрахунку між підприємствами України,
що знаходяться на її території.
Підрядчик за рахунок кошторисної вартості об'єктів
відшкодовує Генеральному замовнику його витрати по транспортуванню
всіх вантажів Підрядчика від кордону України до будівельного
майданчика.
Конкретний порядок компенсації витрат буде визначений
Договором підряду.
4.4. Через місцеві підприємства торгівлі, що знаходяться у
Кіровоградській області, продаж деяких видів продовольчих і
промислових товарів.
Стаття 5
Генеральний замовник забезпечить в рахунок погашення
заборгованості за виконані Підрядчиком обсяги робіт, згідно з
Переліком N 1 до цього Протоколу з урахуванням погашення відсотків
за кредит і перераховані валютні кошти з урахуванням відсотків за
кредит на них, поставку на протязі 10-ти років залізорудних
окатишів в кількості 17 млн тонн з вмістом заліза 58,0%, з
основністю 0,4, що відповідає в перерахунку на метал 9,86 млн
тонн. Поставка окатишів франко-кордон України і Словацької
Республіки.
Дострокова поставка окатишів буде розпочата на пізніше 60-ти
днів з дня підписання Договору підряду на завершення будівництва
комбінату.
Обсяги дострокової поставки по роках будуть складати:
1994 р. - 500000 тонн
1995 р. - 500000 тонн
1996 р. - 500000 тонн
Обсяги поставки окатишів в 1995 - 1996 рр. будуть уточнені
Міністерством промисловості України разом з Міністерством
економіки Словацької Республіки в 4 кв. 1994 року.
По узгодженню сторін можлива поставка інших видів
металургійної продукції.
Міністерство промисловості України забезпечить додаткові
поставки окатишів за окрему плату в доларах США, по одному
мільйону тонн в 1994 - 1996 рр. По окремому контракту з
уповноваженою Міністерством промисловості України організацією і
а. т. ВСЖ Кошице з вмістом заліза 58% і основністю 0,4.
Після введення комбінату в експлуатацію решта окатишів буде
поставлятись щорічно рівними долями.
Отримання ліцензій і квот на ввезення окатишів в рахунок
погашення заборгованості забезпечується Міністерством
промисловості України.
Додаток N 4 до Договору підряду на завершення будівництва
комбінату і контракт на поставку окатишів Криворізького ГЗКОРу
будуть підписані:
з Українською стороною - Дирекцією комбінату, що будується;
з Словацькою стороною - а. т. ВСЖ Кошице.
Міністерство промисловості України і Міністерство економіки
Словацької Республіки будуть спільно вирішувати питання з Урядом
Російської Федерації повернення валюти, перерахованої колишньому
Зовнішекономбанку СРСР.
У випадку не вирішення цього питання Міністерство
промисловості України і Міністерство економіки Словацької
Республіки повернуться до його розгляду додатково. Українська
сторона не буде висувати Словацькій стороні вимоги про виділення
валютних та інших коштів для придбання устаткування в третіх
країнах.
Стаття 6
Підрядчик забезпечить за свій рахунок запасні частини до
поставленого ним устаткування для забезпечення роботи цього
устаткування в гарантійний період - 12 місяців.
Поставки швидкозношуваних частин здійснюються згідно з
Договором підряду за рахунок Генерального замовника.
В подальшому, Словацька сторона зобов'язується поставляти
запасні частини для устаткування чеського і словацького
виробництва на підставі річних комерційних контрактів з
розрахунком у вільно конвертованій валюті або, за взаємною
домовленістю, за іншими формами розрахунків.
Стаття 7
Генеральний замовник і підрядчик за взаємною згодою можуть
вносити зміни в "Перелік об'єктів, що споруджуються організаціями
Словацької Республіки при будівництві Криворізького ГЗКОР"
(Додаток 1 до цього протоколу).
Всі взаємно погоджені зміни будуть оформлюватися доповненнями
до Договору підряду.
Стаття 8
Генеральному замовнику надається право, за погодженням з
компетентними органами України і Словацької Республіки, створити
на базі Криворізького ГЗКОРу спільне підприємство за участю
українського та іноземного капіталу, акціонерне товариство або
застосовувати інші форми співробітництва.
Стаття 9
Функції колишнього "Об'єднання" (Союззовнішбудімпорт) приймає
на себе Міністерство промисловості України.
Генеральний замовник через зовнішньоторгову організацію або
самостійно забезпечить:
- отримання та надання митниці дозволу відповідних органів на
ввезення предметів в Україну, що підлягають контролю таких
органів;
- узгодження і надання до митниці переліків продовольчих і
промислових товарів що ввозяться безмитно в Україну, для
особистого використання персоналом Підрядчика.
Стаття 10
Промінвестбанк України та існуючий банк Словацької Республіки
спільно в двомісячний термін з дати підписання цього Протоколу
встановлять порядок розрахунків і ведення рахунків, пов'язаних з
будівництвом Криворізького ГЗКОРу і порядок поповнення рахунків
Підрядчика, відкритих на його ім'я в установах Промінвестбанку
України за місцем дислокації Підрядчика.
Стаття 11
У відношенні питань, не відображених у цьому Протоколі, діють
положення Угоди про співробітництво від 24 вересня 1986 року.
Стаття 12
Генеральний замовник і Підрядчик у місячний термін з дня
підписання цього Протоколу підпишуть доповнення до Договору
підряду на завершення будівництва комбінату і контракт на поставку
окатишів Словацькій Стороні в рахунок погашення заборгованості
Української Сторони за будівництво комбінату.
Стаття 13
Згідно з взаємною домовленістю сторін в цей протокол можуть
бути внесені зміни та доповнення.
Цей протокол набуває чинності з дня його підписання і діятиме
до його виконання.
Вчинено в місті Попраді 16 лютого 1994 року у трьох дійсних
примірниках на українській, словацькій та російській мовах,
причому всі тексти є автентичними.
У разі різних тлумачень текстів за основу береться російський
текст.
За Уряд За Уряд
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)
Додаток N 1
від 16 лютого 1994 року
ПЕРЕЛІК
Об'єктів, що споруджуються організаціями
Словацької Республіки при будівництві
Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд
------------------------------------------------------------------ | N |Позиція на| Найменування об'єкта | |п.п. |ген. плані| | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+----------+-----------------------------------------------| | | 1. ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | | | (фабрика збагачувальна) у тому числі: | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.1. |2220 |Корпус збагачення (секції 1-11) с ГПП-2,3,4. | | | |- постачання і монтаж сервомоторів для корпусу | | | |збагачення (281 шт.) | | | |- постачання сервомоторів для корпусу | | | |фільтрування (48 шт.) | | | |- постачання сервомоторів для корпусу дроблення| | | |(2 шт.) | | | |- постачання клапанів регульованих з | | | |сервоприводами для корпусу фільтрування | | | |(69 шт.) | | | |- постачання перемішувачів для корпусу | | | |фільтрування (5 шт.) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.2. | |Лінії передачі інформації АСУ ТП | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.3. |7220.1 |Їдальня N 1 на 212 місць | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.4. |7250.1 |Теплі переходи (з врахуванням естакад | | | |кабельних) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.5. | |Шляхи залізничні внутрішньомайданчикові | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.6. | |Міжцехові мережі зв'язку (будівельна частина | | | |телефонної каналізації з Північної і Західної | | | |сторін корпусу збагачення без постачання і | | | |монтажу кабелів) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.7. | |Водовід господарсько-питний вкл. мережу до | | | |їдальні | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.8. | |Мережа побутової каналізації вкл. мережу до | | | |їдальні | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.9. | |Естакада реагентопроводів N 4 (реагентопроводи | | | |сполучені з теплим переходом N 7) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.10.| |Мережа дощової каналізації вкл. мережу до | | | |їдальні | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.11.| |Зовнішні мережі дренажу | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.12.| |Мережа теплопостачання (сполучена з теплим | | | |переходом N 7) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.13.| |Мережа повітропостачання (сполучена з теплим | | | |переходом N 7) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.14.| |Мережа автоматичного протипожежного | | | |водопостачання | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.15.| |Вертикальне мікропланування території | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.16.| |Водовід виробничої води (сполучений з теплим | | | |переходом N 7) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.17.| |Зовнішнє електроосвітлення | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.18.| |Станція насосна виробничого водопостачання | | | |(вкл. витрати на хвостовий лоток) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.19.| |Автомобільні дороги технологічні та | | | |автопід'їзди | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.20.|6318.03 |Станція насосна оборотного водопостачання | | |6351.07 |N 3 із градирною вентиляторною N 7 | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.21.|2274.01 |Естакади пульпопроводів концентрату N 1, 2 | | |2274.02 | | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.22.|2274.05 |Естакада промпроводок N 5 | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.23.|2274.03 |Естакада промпроводок N 3 (з врахуванням | | | |естакад кабельних хвостового та аварійних | | | |лотків) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.33.| |Пусконалагоджувальні роботи | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.34.| |Програмне забезпечення АСДУ | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.35.| |Випробування ґрунтів забивними сваями, | | | |дослідницькі роботи з випробування ґрунтів | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.36.| |Авторський нагляд | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.37.| |Робоча документація | |-----+----------+-----------------------------------------------| |1.38.| |Непередбачені роботи і витрати | |-----+----------+-----------------------------------------------| | 2. ЖИТЛОВО-ГРОМАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2. | |Житлові будинки 9-ти поверхові, панельні, вкл. | | | |інженерні мережі та благоустрій, загальною | | | |площею 92953,52 кв. м. 1506 квартир, у тому | | | |числі: вул. Жовтнева - загальна площа 20385,12 | | | |кв. м., 336 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.А.1| |Житловий будинок N 1 загальною площею 7280,4 | | | |кв. м., 120 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.А.2| |Житловий будинок N 2 загальною площею 8736,48 | | | |кв. м., 144 квартири | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.А.3| |Житловий будинок N 3 загальною площею 4368,24 | | | |кв. м., 72 квартири | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.Б. | |Мікрорайон N 5 загальною площею 72568,4 кв. м.,| | | |1170 квартир, у тому числі: | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.Б. | |Житловий будинок N 13 загальною площею 9675,8 | |1.а. | |кв. м., 156 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.1. | |Житловий будинок N 14 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м., 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.3. | |Житловий будинок N 16 загальною площею 3225,2 | | | |кв. м., 52 квартири | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.4. | |Житловий будинок N 17 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м., 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.5. | |Житловий будинок N 18 загальною площею 6450,5 | | | |кв. м., 104 квартири | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.6. | |Житловий будинок N 12 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м. 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.7. | |Житловий будинок N 11 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м., 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.8. | |Житловий будинок N 10 загальною площею 3225,2 | | | |кв. м., 52 квартири | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.9. | |Житловий будинок N 9 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м., 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.10.| |Житловий будинок N 8 загальною площею 8063,2 | | | |кв. м., 130 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.11.| |Житловий будинок N 7 загальною площею 4837,9 | | | |кв. м., 78 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.12.| |Житловий будинок N 6 загальною площею 8063,2 | | | |кв. м., 130 квартир | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.13.| |Житловий будинок загальною площею 6450,5 кв. | | | |м., 104 квартири (взамін поз. 3.7. Промтоварний| | | |магазин) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |2.14.| |Житловий будинок загальною площею 9675,8 кв. | | | |м., 156 квартир (взамін поз. 3.8. Готель на 200| | | |місць) | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3. | |Об'єкти соцкультпобутового призначення, | | | |включаючи внутрішньо-квартальні інженерні | | | |мережі та благоустрій. | | | |У тому числі: | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.1. | |Дитячий садок-ясла N 23 на 320 місць | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.2. | |Дитячий садок-ясла N 24 на 320 місць | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.3. | |Універсам N 28, торговельною площею 650 кв. м. | | | |із їдальнею на 100 місць | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.4. | |Комплексний приймальний пункт N 29 із поштою, | | | |аптекою та ощадкасою | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.5. | |Школа N 26 на 1728 місць з навчальною теплицею | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.6. | |Кінотеатр на 800 місць по вул. Леніна | |-----+----------+-----------------------------------------------| |3.7. | |Будівництво будинків і споруджень ринку | | | |(включаючи розбірку споруджень існуючого ринку)| |-----+----------+-----------------------------------------------| |4. | |Позаквартальні інженерні мережі | |-----+----------+-----------------------------------------------| |5.3. | |Авторський нагляд | | | |Проектно-дослідницькі роботи | | | |Проектні роботи | |-----+----------+-----------------------------------------------| |5.5. | |Непередбачені роботи та витрати | ------------------------------------------------------------------
ПРИМІТКА:
1. Представлена Чехословацькою стороною вільно конвертована
валюта у сумі 22,6 млн пров. карбованців, яка буде використана
для закупівлі устаткування в третіх країнах, входить у частку
участі Словацької сторони в будівництві комбінату.
2. Словацька сторона здійснює постачання кабелів для ліній
передачі інформації АСУ ТП (п. 1.2.) у повному обсязі відповідно
до робочої документації монтує лінії в межах об'єктів Словацької
Республіки без обриву кабелів на кордонах об'єктів Словацької
Республіки і без приєднання кабелів до обчислювальної техніки ФРН.
3. Будівництво об'єктів і постачання устаткування за цим
Переліком буде здійснено на підставі взаємно погодженої робочої
документації, що була передана Генеральним замовником Підрядчику
Актами передачі документації.
4. Українська сторона, як автор проекту технології, несе
відповідальність за досягнення проектних техніко-економічних
показників комбінату.
5. Цей Перелік складений на підставі Додатка 1Б до Договору
підряду N 063-08/20002-108 від 8-го жовтня 1987 року.вгору