Документ 703_048, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.06.2004

           Адміністративна Угода 
про застосування Договору між Україною
та Словацькою Республікою про
соціальне забезпечення

Дата підписання: 21.06.2004 Дата набуття чинності: 21.06.2004
Міністерство праці та соціальної політики України і
Міністерство праці, соціальних справ і сім'ї Словацької Республіки
(далі - "Уповноважені органи"),
відповідно до пункту 1 статті 16 Договору між Україною та
Словацькою Республікою про соціальне забезпечення ( 703_009 )
(далі - "Договір"), підписаного 5 грудня 2000 року, з метою його
виконання
домовилися про таке:
ЧАСТИНА ПЕРША
Загальні положення
Стаття 1
Визначення термінів
Терміни, які використовуються в Адміністративній Угоді про
застосування Договору між Україною та Словацькою Республікою про
соціальне забезпечення (далі - "Угода"), мають ідентичне значення
з термінами статті 1 Договору ( 703_009 ).
Стаття 2
Компетентні установи та Контактні органи
1. Компетентними установами Договірних Сторін відповідно до
підпункту "г" пункту 1 статті 1 Договору ( 703_009 ) є:
в Україні:
- з питань державної допомоги сім'ям з дітьми - Міністерство
праці та соціальної політики;
- з питань оцінки ступеня та причин інвалідності, а також
стійкої втрати професійної працездатності - Управління
медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я;
- з питань призначення і виплати пенсій у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та виплати
допомоги на поховання пенсіонерів - органи Пенсійного фонду
України;
- з питань призначення і виплати особам, які перебувають у
трудових відносинах із роботодавцем, допомоги по тимчасовій
непрацездатності та материнству (допомоги по вагітності та
пологах, одноразової допомоги при народженні дитини, допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), допомоги на
поховання (крім поховання пенсіонерів та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві) - робочі органи виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
У Словацькій Республіці:
- з питань пенсійного забезпечення (страхування) та внаслідок
хвороби - Соціальна страхова компанія.
2. Контактними органами відповідно до статті 17 Договору
( 703_009 ) є:
В Україні:
- з питань призначення і виплати особам, які перебувають у
трудових відносинах із роботодавцем, допомоги по тимчасовій
непрацездатності та материнству (допомоги по вагітності та
пологах, допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку), допомоги на поховання
(крім поховання пенсіонерів та осіб, які померли від нещасного
випадку на виробництві) - Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, м. Київ;
- з питань призначення і виплати пенсій у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та виплати
допомоги на поховання пенсіонерів - Пенсійний фонд України, м.
Київ.
У Словацькій Республіці:
- з питань фінансових витрат пенсійного забезпечення та
тимчасової непрацездатності - Соціальна страхова компанія, м.
Братислава;
- з питань допомоги на поховання - Міністерство праці,
соціальних справ і сім'ї, м. Братислава.
3. Контактні органи на підставі взаємної домовленості
встановлюють зміст та форму двомовних заяв і формулярів, які
будуть необхідними для реалізації Договору ( 703_009 ) та цієї
Угоди.
ЧАСТИНА ДРУГА
Застосування правових норм
Стаття 3
Відрядження на територію іншої Договірної Сторони
1. На виконання положень, передбачених статтями 7 - 9
Договору ( 703_009 ), Компетентні установи Договірних Сторін, у
разі запиту, видають зацікавленій особі довідку, яка підтверджує,
що до працівника продовжує застосовуватися законодавство держави
Сторони, що відряджає.
2. Довідку, вказану в пункті 1, видають:
а) в Україні:
- Міністерство праці та соціальної політики або уповноважена
Компетентна установа;
б) в Словацькій Республіці:
- Соціальна страхова компанія.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Окремі положення
Глава перша
Виплати у разі хвороби та материнства
Стаття 4
Видача довідки
1. На виконання положень, передбачених статтею 10 Договору
( 703_009 ), для призначення і виплати допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю і материнством заявник повинен надати
Компетентній установі, яка має здійснити виплату, довідку про те,
що він був застрахований (з визначенням періодів страхування)
відповідно до законодавства другої Договірної Сторони.
2. Довідку, вказану в пункті 1, видають:
а) в Україні:
- Виконавчі дирекції відділень Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності;
б) у Словацькій Республіці:
- Соціальна страхова компанія.
3. Якщо для призначення виплати є необхідним конкретний
страховий стаж, а заявник таку довідку не надасть, Компетентна
установа однієї Договірної Сторони може звернутися з проханням про
видачу такої довідки безпосередньо до Компетентної установи іншої
Договірної Сторони, вказаної в пункті 2 цієї статті.
Глава друга
Виплати у разі старості, інвалідності, смерті
Стаття 5
Заява про пенсію
1. Контактний орган однієї Договірної Сторони після отримання
заяви про пенсію надішле Контактному органу іншої Договірної
Сторони цю заяву на двомовному формулярі разом з необхідними
документами та довідку про страховий стаж, набутий відповідно до
законодавства першої Договірної Сторони.
2. Контактний орган другої Договірної Сторони після отримання
заяви про пенсію в найкоротший термін надішле Контактному органу
першої Договірної Сторони довідку про страховий стаж, набутий
відповідно до законодавства другої Договірної Сторони.
3. Засвідчені Контактним органом дані, внесені до двомовних
формулярів, не потребують висилання відповідних документів. Цим не
заперечується право Договірної Сторони вимагати від заявника
будь-які необхідні документи.
4. Контактні органи Договірних Сторін надсилають один одному
копію рішення про право на пенсію відповідно до Договору
( 703_009 ).
5. Довідку, вказану в пунктах 1 та 2 цієї статті, видають:
в Україні:
- Пенсійний фонд України;
у Словацькій Республіці:
- Соціальна страхова компанія.
Глава третя
Здійснення грошових виплат
Стаття 6
Здійснення грошових виплат на території
іншої Договірної Сторони
Компетентні установи здійснюють грошові виплати уповноваженим
одержувачам на території іншої Договірної Сторони через відповідні
фінансові установи у вільно конвертованій валюті.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Адміністративна взаємна допомога
Стаття 7
Обмін інформацією
Контактні органи обох Договірних Сторін інформують один
одного про всі відомі факти, пов'язані із виплатою пенсій, які
можуть мати значення для Контактного органу іншої Договірної
Сторони. До таких важливих фактів належать, зокрема:
1) позбавлення права на пенсію та права виплати пенсії і
причини, які до цього призвели;
2) зміна розміру пенсії з таких причин:
- зміни в страховому стажі, де одночасно підтверджується і
новий період страхування;
- зміна групи (ступеня) інвалідності;
3) смерть особи, яка отримувала пенсію або мала на неї право;
4) нове одруження вдови (вдівця);
5) переїзд на постійне проживання до третьої держави;
6) зміна громадянства;
7) зміна адреси, прізвища, імені, по батькові.
Стаття 8
Медичний огляд та документи
Контактний орган однієї Договірної Сторони висилає на
письмовий запит Контактного органу іншої Договірної Сторони дані
медичного обстеження та інші документи, необхідні для оцінки стану
здоров'я та працездатності і встановлення групи (ступеня)
інвалідності зацікавленої особи.
Стаття 9
Чинність документів
Всі документи, їх копії, засвідчені в установленому порядку
Компетентною установою однієї Договірної Сторони, дійсні на
території іншої Договірної Сторони.
ЧАСТИНА П'ЯТА
Заключні положення
Стаття 10
Чинність Угоди
1. Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діє протягом
дії Договору ( 703_009 ).
2. Уповноважені органи за взаємною згодою можуть вносити
зміни та доповнення до цієї Угоди шляхом підписання протоколів, що
становлять невід'ємну частину цієї Угоди і набувають чинності з
дати підписання.
Вчинено у м. Києві 21 червня 2004 р. у двох примірниках,
кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Міністерство праці За Міністерство праці,
та соціальної політики соціальних справ і сім'ї
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору