Документ 703_045, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.10.2005

               Протокол 
між Адміністрацією Державної прикордонної
служби України і Бюро Прикордонної поліції та
поліції у справах іноземців Президії Поліцейського
корпусу Словацької Республіки про напрями
взаємодії оперативних органів

Дата підписання: 26.10.2005 Дата набуття чинності для України: 26.10.2005
Адміністрація Державної прикордонної служби України і Бюро
Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії
Поліцейського корпусу Словацької Республіки (далі - Сторони);
керуючись положеннями Договору між Україною і Словацькою
Республікою про режим українсько-словацького державного кордону,
співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань від
14.10.93 ( 703_001 ), з метою реалізації положень Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про
співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю від
5.12.2000 року ( 703_044 );
прагнучи розвивати та зміцнювати дружні стосунки між Україною
і Словацькою Республікою,
з метою забезпечення безпеки спільного кордону Європейського
Союзу та України, своєчасного запобігання та припинення злочинних
проявів на україно-словацькому кордоні, організації та підтримання
взаємодії між оперативними органами Державної прикордонної служби
України та Бюро Прикордонної поліції та поліції у справах
іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки,
домовились про таке:
Стаття 1.
Компетентні органи
В інтересах виконання завдань, визначених цим Протоколом,
безпосередню взаємодію в рамках компетенції здійснюють:
з Української Сторони - Департамент оперативної діяльності
Адміністрації Державної прикордонної служби України;
оперативно-розшуковий відділ Західного регіонального управління
Державної прикордонної служби України; оперативно-розшуковий
відділ Чопського прикордонного загону Державної прикордонної
служби України;
зі Словацької Сторони - Національний підрозділ по боротьбі з
незаконною міграцією Бюро Прикордонної поліції та поліції у
справах іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької
Республіки, відділ оперативно-розшукової діяльності "Схід"
Національного підрозділу по боротьбі з незаконною міграцією Бюро
Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії
Поліцейського корпусу Словацької Республіки.
Стаття 2.
Організація та підтримання взаємодії
1. Компетентні органи здійснюють співробітництво у сфері
боротьби з злочинністю, у тому числі з її можливими організованими
формами, що мають міжнародний характер, зокрема:
тероризм;
незаконна міграція (незаконний перетин державного кордону та
переправлення);
контрабанда, у тому числі сигарет, зброї, боєприпасів,
вибухових, отруйних, радіоактивних речовин, наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
2. Відповідальність за виконання цього Протоколу покладається
на керівників Департаменту оперативної діяльності Адміністрації
Державної прикордонної служби України та Національного підрозділу
по боротьбі з нелегальною міграцією Бюро Прикордонної поліції та
поліції у справах іноземців Президії Поліцейського корпусу
Словацької Республіки.
3. Зустрічі між керівниками Департаменту оперативної
діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України та
Національного підрозділу по боротьбі з нелегальною міграцією Бюро
Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії
Поліцейського корпусу Словацької Республіки відбуваються щорічно
та оперативно, відповідно до нагальних питань розвитку обстановки
на державному кордоні.
4. З метою підтримання взаємодії керівники
оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону
Державної прикордонної служби України та відділу "Схід"
Національного підрозділу по боротьбі з нелегальною міграцією Бюро
Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії
Поліцейського корпусу Словацької Республіки проводять зустрічі в
міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
У ході зустрічей здійснюється обмін даними оперативної
обстановки на державному кордоні, опрацьовуються конкретні спільні
заходи щодо їх реалізації, спрямовані на посилення оперативного
забезпечення державного кордону, відпрацьовуються додаткові заходи
з удосконалення оперативної взаємодії. Також визначається час та
порядок зустрічей керівників підпорядкованих їм підрозділів на
поточний квартал.
5. Час, місце, склад учасників зустрічей та порядок їх
проведення сторони узгоджують не менше як за 5 (п'ять) днів до
зустрічі по визначених каналах зв'язку. Вищевказане не відноситься
до позапланових зустрічей.
6. Результати зустрічей представників Компетентних органів
оформляються Протоколом, українською та словацькою мовами.
Стаття 3.
Спільні оперативні заходи
1. З метою забезпечення надійної охорони україно-словацького
державного кордону Компетентні органи зосереджують зусилля на
протидії тероризму, оперативному прикритті напрямків незаконної
міграції, імовірного руху осіб, які мають намір незаконно
перетнути державний кордон, здійснити контрабандні чи вчинити інші
протиправні дії на державному кордоні.
2. Компетентні органи, у рамках своїх повноважень, з
урахуванням взаємних інтересів і відповідно до національного
законодавства держав Сторін здійснюють обмін інформацією про:
осіб, мешканців прикордонних населених пунктів, можливо
причетних до діяльності терористичних організацій чи переправлення
через державний кордон вибухівки, зброї, боєприпасів та інших
засобів терору;
співучасників злочину, причетних до незаконного переправлення
через спільний державний кордон незаконних мігрантів, окремих осіб
чи контрабанди та їх можливі зв'язки;
підготовку та вчинення злочину на спільному державному
кордоні чи території держави однієї із Сторін, причетних до цього
осіб;
виявлення нових каналів (спроб їх створення) здійснення
протиправної діяльності на спільному державному кордоні, форми та
методи їх функціонування;
зразки документів, що використовуються організованими
злочинними угрупованнями для здійснення протиправної діяльності на
спільному державному кордоні;
результати пояснень та проведені попередні перевірки відносно
затриманих осіб, що незаконно перетнули державний кордон;
інші дані, що належать до їх компетенції та пов'язані з
оперативним забезпеченням охорони державного кордону.
3. У разі потреби відповідно до компетенції та відпрацьованих
планів заходів Компетентні органи проводять спільні
оперативно-розшукові заходи з метою запобігання або припинення
вчинення злочину на спільному державному кордоні за попереднім їх
погодженням з керівниками Департаменту оперативної діяльності
Адміністрації Державної прикордонної служби України та
Національного підрозділу по боротьбі з нелегальною міграцією Бюро
Прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії
Поліцейського корпусу Словацької Республіки.
4. На підставі іменних списків Прикордонні Уповноважені
України і Словацької Республіки забезпечують перехід державного
кордону представниками Компетентних органів, які залучаються до
проведення спільних оперативно-розшукових заходів у встановлених
пунктах пропуску через державний кордон у присутності представника
Компетентного органу другої Сторони кожного разу за попереднім
погодженням на такий перехід з Прикордонними Уповноваженими
Сторін.
5. Обмін інформацією здійснюється в усному чи письмовому
вигляді. У разі оперативного реагування на зміни обстановки - по
телефону, через визначені канали зв'язку, з подальшим письмовим
підтвердженням повідомлення.
6. Захист інформації, що передається в процесі взаємодії,
здійснюється відповідно до норм міжнародного права та національних
законодавств держав Сторін.
7. Отримана інформація може передаватись третім країнам,
юридичним та фізичним особам тільки за попередньої згоди другої
Сторони.
Стаття 4.
Прикінцеві положення
Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання і
діятиме протягом 5 років, після чого його дія автоматично
продовжується на однорічний період, якщо жодна із Сторін не
пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного періоду не
повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цього
Протоколу.
За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни і доповнення, що оформляються додатковим Протоколом, який є
невід'ємною частиною цього Протоколу.
З дня набуття чинності цим Протоколом втрачають чинність
Основні напрямки розвитку взаємодії оперативних органів
Прикордонних військ України та Відділу прикордонної поліції і
поліції у справах іноземців Управління поліцейської служби
Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки (надалі
"оперативні органи") в забезпеченні надійної охорони
українсько-словацького державного кордону, підписаних в
м. Братислава 31.05.1995 року.
Вчинено в м. Ужгороді 26 жовтня 2005 року в двох примірниках
кожний українською та словацькою мовами, причому обидва тексти
автентичні.
За Адміністрацію Державної За Бюро Прикордонної поліції
прикордонної служби України та поліції у справах іноземців
Президії Поліцейського корпусу
Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору