Документ 703_031, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2004

               Протокол 
між Державною митною службою України і
Митним Директоратом Словацької Республіки
про обмін інформацією з питань митної оцінки

Дата підписання: 28.04.2004 р. Дата набуття чинності: 28.04.2004 р.
Державна митна служба України і Митний Директорат Словацької
Республіки далі - "Договірні Сторони", керуючись положеннями Угоди між Україною і Словацькою
Республікою про співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної
справи від 15 червня 1995 року ( 703_661 ), враховуючи Договір про приєднання Чеської Республіки,
Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії
та Словаччини до Європейського Союзу та Акта про умови приєднання
Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини,
Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії, та змін до установчих
договорів Європейського Союзу та на підставі яких Словацька
Республіка стає державою - членом Європейського Союзу з 1 травня
2004 року, посилаючись на Угоду про партнерство та співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами
від 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ), з метою спрощення обміну інформацією про митну оцінку між
митними органами Договірних Сторін, домовилися про таке:
Стаття 1
Обмін інформацією про митну оцінку між митними органами
здійснюватиметься у випадку, якщо буде сумнів щодо достовірності
та точності задекларованої митної вартості, та підозр у
шахрайстві. Отримана за запитом інформація не може бути єдиною підставою
для встановлення митної вартості.
Стаття 2
Обмін інформацією про митну оцінку між митними органами
Договірних Сторін є тільки частковим рішенням ефективного контролю
митної оцінки і має стати складовою частиною комплексного підходу. При запиті щодо отримання інформації про митну оцінку,
необхідно враховувати можливості іншої Договірної Сторони та
затрати, пов'язані з виконанням запиту. Має бути збережено пропорційність між фіскальним інтересом,
який включає запит, та зусиллями, які затрачені на його виконання.
При цьому слід уникати безпідставних запитів.
Стаття 3
Будь-яка інформація, надана в рамках цього Протоколу, є
конфіденційною для Договірних Сторін.
Стаття 4
Договірні Сторони зобов'язуються до здійснення запиту іншій
Договірній Стороні про надання інформації про митну оцінку товару: 1. Вивчити доступну митному органу документацію щодо
конкретної угоди (контракту): рахунки-фактури (інвойси),
транспортно-супровідні документи, банківські платіжні документи,
декларації митної вартості, сертифікати походження, ліцензії,
страхові документи, фінансові застави тощо. 2. Перевірити інші факти щодо імпортера на підставі
попередніх імпортних поставок. 3. На підставі інформації, отриманої по пункту 1 та 2 цієї
статті, здійснити оцінку факторів ризику.
Стаття 5
Запит Договірних Сторін на надання інформації про митну
оцінку повинен бути персоніфікований і містити такі дані: 1. Мета запиту, вид запитуваної інформації та конкретний
зміст запиту. 2. Інформація щодо заходів, здійснених у відповідності до
положень статті 4 цього Протоколу.
Стаття 6
Запит на надання інформації про митну оцінку має бути
надісланий на паперовому носієві або в електронному вигляді з
наступним підтвердженням на паперовому носієві. Митні органи Договірних Сторін забезпечують підготовку
відповіді на запит в найкоротший термін. При виникненні в ході виконання запиту непередбачуваних
проблем щодо його виконання, Договірні Сторони повідомляють про це
одна одну.
Стаття 7
Договірні Сторони в термін не пізніше двох місяців після
підписання цього Протоколу визначають конкретних осіб,
вповноважених на здійснення прямих контактів.
Стаття 8
До цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення за
взаємною письмовою згодою Договірних Сторін.
Стаття 9
Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання й
припиняє дію одночасно з Угодою між Україною і Словацькою
Республікою про співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної
справи від 15 червня 1995 року ( 703_661 ). Цей Протокол укладений на невизначений період часу. Дію цього
Протоколу може бути зупинено письмовим повідомленням будь-якої з
Договірних Сторін. Дія цього Протоколу припиняється через шість місяців після
отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.
Вчинено у 28 квітня 2004 року в двох примірниках, кожний
українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення різночитань, перевага
надається тексту англійською мовою.
За Державну митну За Митний Директорат
службу України Словацької Республікивгору