Документ 703_030, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2004

               Протокол 
між Державною митною службою України та
Митним Директоратом Словацької Республіки
про порядок взаємодії з питань обміну даними
митної статистики про торгові операції

Дата підписання: 28.04.2004 р. Дата набуття чинності: 28.04.2004 р.
Державна митна служба України і Митний Директорат Словацької
Республіки, далі - "Договірні Сторони", керуючись Угодою між Україною і Словацькою Республікою про
співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної справи від 15
червня 1995 року ( 703_661 ), враховуючи Договір про приєднання Чеської Республіки,
Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії
та Словаччини до Європейського Союзу та Акта про умови приєднання
Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини,
Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії, та змін до установчих
договорів Європейського Союзу та на підставі яких Словацька
Республіка стає державою - членом Європейського Союзу з 1 травня
2004 року, посилаючись на Угоду про партнерство та співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами
від 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ), усвідомлюючи важливість правильного справляння митних зборів,
податків та інших платежів при імпорті та експорті товарів, а
також неухильного дотримання нормативно-правових актів держав
Договірних Сторін, що стосуються контролю за переміщенням та
доставкою товарів у країни Договірних Сторін, точністю заявленої
митної вартості, відомостей про країну походження, належної
класифікації товарів, які випливають з міжнародних договорів,
сторонами яких вони є, усвідомлюючи, що регулярний обмін даними митної статистики
зовнішньої торгівлі, а також зіставлення таких даних та визначення
причин розбіжностей у даних сприятиме не тільки підвищенню
достовірності митної статистики зовнішньої торгівлі, а також
підвищенню ефективності визначення та попередження можливих
порушень митного та податкового законодавства держав Договірних
Сторін, домовилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони обмінюються даними митної статистики про
взаємні торгові операції між державами Договірних Сторін один раз
у півріччя, а також за підсумками року.
Стаття 2
Договірні Сторони через представників, уповноважених
встановлювати безпосередні контакти між собою, погоджують
методологію формування, організаційні та технічні умови передання
даних, зазначених у статті 1 цього Протоколу.
Стаття 3
Представники Договірних Сторін будуть зустрічатися не рідше
ніж один раз на рік для врегулювання питань, що стосуються
реалізації положень цього Протоколу.
Стаття 4
Договірні Сторони беруть на себе зобов'язання використовувати
дані, отримані відповідно до статті 1 цього Протоколу, виключно
для цілей, зазначених у ньому. Отримані дані можуть передаватися чи використовуватися для
інших цілей тільки після письмової згоди іншої Договірної Сторони. Без шкоди статті 4, цей Протокол не обмежує положення
Співтовариства, які регулюють передання між компетентними службами
Комісії Європейських Співтовариств та митними органами Словацької
Республіки будь-якої інформації з митних питань, яка може
становитиме інтерес для Співтовариства. В той же час, словацька
сторона повідомляє українську сторону про факт передання
інформації компетентним службам Комісії Європейських
Співтовариств, при цьому зазначаючи обсяг, зміст та отримувача
інформації.
Стаття 5
Договірні Сторони доручають представникам, уповноваженим
згідно зі статтею 1 цього Протоколу, забезпечити реалізацію
положень статті 1 цього Протоколу та погодити таке: 1. Номенклатуру товарів та перелік митних режимів, щодо яких
буде відбуватись обмін інформацією. 2. Принципи формування та структуру інформації, що
передається.
Стаття 6
До цього Протоколу можуть вноситися зміни та доповнення за
взаємною письмовою згодою Договірних Сторін.
Стаття 7
Цей Протокол набуває чинності з дня його підписання й
припиняє дію одночасно з Угодою між Україною і Словацькою
Республікою про співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної
справи від 15 червня 1995 року ( 703_661 ). Цей Протокол укладений на невизначений період часу. Дію цього
Протоколу може бути зупинено письмовим повідомленням будь-якої з
Договірних Сторін. Дія цього Протоколу припиняється через шість
місяців після отримання такого повідомлення іншою Договірною
Стороною.
Вчинено у 28 квітня 2004 року в двох примірниках, кожний
українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення різночитань, перевага
надається тексту англійською мовою.
За Державну митну За Митний Директорат
службу України Словацької Республіки
Додаток
Список осіб,
уповноважених підтримувати прямі зв'язки
------------------------------------------------------------------ | Від Державної митної служби | Від Митного Директорату | | України | Словацької Республіки | |--------------------------------+-------------------------------| | Макаренко Анатолій Вікторович | Зузана Дурайова | | Начальник Управління | Начальник Управління | | інформаційного забезпечення та | інформаційних технологій | | митної статистики | Душан Малік | | | Начальник відділу митної | | | статистики | ------------------------------------------------------------------вгору