Документ 703_029, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 18.09.2009, підстава - 703_082

               Протокол 
між Державною митною службою України та
Митним Директоратом Словацької Республіки
про організацію обміну інформацією про товари
та транспортні засоби, які переміщуються через
митний кордон України і Словацької Республіки

{ Щодо припинення дії Протоколу див. Протокол ( 703_082 )
від 18.09.2009 }

Дата підписання: 28.04.2004 р. Дата набуття чинності: 28.04.2004 р.
Державна митна служба України та Митний Директорат Словацької
Республіки, далі - "Договірні Сторони", керуючись положеннями Угоди між Україною і Словацькою
Республікою про співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної
справи від 15 червня 1995 року ( 703_661 ), враховуючи Договір про приєднання Чеської Республіки,
Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії
та Словаччини до Європейського Союзу та Акта про умови приєднання
Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини,
Мальти, Польщі, Словаччини та Словенії, та змін до установчих
договорів Європейського Союзу та на підставі яких Словацька
Республіка стає державою - членом Європейського Союзу з 1 травня
2004 року, посилаючись на Угоду про партнерство та співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами
від 14 червня 1994 року ( 998_012 ), прагнучи до розширення взаємодії між центральними митними
органами, а також між прикордонними митними органами,
розташованими у суміжних прикордонних пунктах пропуску на
спільному кордоні держав Договірних Сторін, з метою забезпечення
захисту економічних інтересів держав Договірних Сторін, усвідомлюючи необхідність підвищення ефективності митного
контролю товарів, які переміщуються через кордон держав Сторін, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони організовують і здійснюють регулярний обмін
інформацією на рівні центральних митних органів про товари та
транспортні засоби, які переміщаються через кордон держав
Договірних Сторін. Обмін інформацією здійснюється Договірними Сторонами в межах
їх компетенції та у відповідності з національним законодавством їх
держав.
Стаття 2
Договірні Сторони для відпрацювання технології інформаційної
взаємодії організовують і здійснюють експеримент по обміну
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються
через кордон держав Договірних Сторін в пункті пропуску "Ужгород -
Вишнє-Немецке", відкритому для автомобільного сполучення.
Стаття 3
Договірні Сторони в двомісячний термін після підписання цього
Протоколу узгоджують призначений для передачі перелік відомостей
про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний
кордон держав Договірних Сторін, положення про порядок передачі
інформації, структуру та формат даних, вимоги до захисту
інформації, а також порядок внесення відповідних позначок до
документів для ідентифікації товарів та транспортних засобів,
інформацією про які обмінюються Договірні Сторони.
Стаття 4
Після узгодження питань інформаційної взаємодії, вказаних в
статті 3 цього Протоколу, Договірні Сторони протягом трьох місяців
проводитимуть експеримент по обміну інформацією про товари та
транспортні засоби, які переміщуються між державами Договірних
Сторін.
Стаття 5
За результатами проведеного експерименту Договірні Сторони
здійснюють необхідні заходи по внесенню відповідних змін до
нормативно-правових документів, а також по доопрацюванню
інформаційно-технічного забезпечення з метою організації
інформаційного обміну між Договірними Сторонами на постійній
основі.
Стаття 6
Договірні Сторони визначають відповідні структурні підрозділи
своїх центральних митних органів, які забезпечують врегулювання
питань, пов'язаних з реалізацією положень Протоколу, та надають їм
повноваження на здійснення прямих контактів між собою.
Стаття 7
Договірні Сторони створюють Спільну робочу групу з метою
забезпечення проведення експерименту, передбаченого статтею 2
цього Протоколу. Засідання Спільної робочої групи проводяться щомісячно
протягом всього терміну проведення експерименту. По закінченню
проведення експерименту Спільна робоча група вносить пропозиції
щодо реалізації статті 5 цього Протоколу.
Стаття 8
Договірні Сторони вживають заходів відповідно до національних
законодавств держав Договірних Сторін та взаємно інформують про
виявлені порушення положень цього Протоколу, а також про
невідповідність чи недостовірність відомостей про переміщувані
товари, отриманих у результаті інформаційного обміну.
Стаття 9
За взаємним письмовим погодженням Договірні Сторони можуть
вносити до цього Протоколу зміни та доповнення.
Стаття 10
Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання і діє
протягом дії Угоди між Україною і Словацькою Республікою про
співробітництво та взаємодопомогу в галузі митної справи від 15
червня 1995 року ( 703_661 ). Цей Протокол укладений на невизначений період часу. Дію цього
Протоколу може бути зупинено письмовим повідомленням будь-якої з
Договірних Сторін. Дія цього Протоколу припиняється через шість
місяців після отримання такого повідомлення іншою Договірною
Стороною.
Вчинено 28 квітня 2004 року в двох примірниках, кожний
українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення різночитань, перевага
надається тексту англійською мовою.
За Державну митну За Митний Директорат
службу України Словацької Республікивгору