Документ 703_015, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.04.2007, підстава - 703_152

               Угода 
про співробітництво між Антимонопольним комітетом України
і Антимонопольним відомством Словацької Республіки

{ Про втрату сили Угоди додатково див. Меморандум (703_152 )
від 30.03.2007 }

Дата прийняття: 23.09.1994 Дата набуття чинності для України: 23.09.1994
Антимонопольний комітет України та Антимонопольне відомство
Словацької Республіки (далі - Сторони), ураховуючи вирішальне значення ринкової економіки для
добробуту народів обох країн, виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди, маючи
на меті розширення співробітництва між Сторонами, діючи відповідно до Договору про добросусідство, дружні
відносини і співробітництво між Україною і Словацькою Республікою
від 29 червня 1993 року ( 703_150 ), домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво у сфері
проведення антимонопольної політики, підтримки підприємництва і
захисту конкуренції від її обмежень.
Стаття 2
Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах наданих їм
повноважень по таких напрямках: - удосконалення нормативної бази антимонопольної політики; - розробка, здійснення і аналіз результатів практичних
заходів щодо демонополізації економіки і приватизації державних
підприємств; - обмін досвідом проведення розслідувань обмежень конкуренції
та інших порушень антимонопольного законодавства; - удосконалення правових основ запобігання, обмеження і
припинення монопольної діяльності; - створення умов для ефективного функціонування товарного і
фондового ринків; - сприяння зняттю бар'єрів, що перешкоджають господарському
та інвестиційному співробітництву, функціонуванню господарюючих
суб'єктів, у тому числі і спільних підприємств і об'єднань; - розвиток наукової та методологічної бази досліджень у сфері
дії антимонопольного законодавства.
Стаття 3
Сторони здійснюють взаємодію в таких основних формах: - обмін законодавчими та іншими нормативними актами,
науково-методичними, а також інформаційними матеріалами; - надання методичної допомоги, проведення відповідних
експертиз і консультацій; - організація дво- і багатосторонніх симпозіумів і семінарів; - організація стажування, навчання кадрів.
Стаття 4
Фінансування співробітництва здійснюється на безвалютній
основі, якщо інше не обумовлено в кожному окремому випадку.
Стаття 5
При реалізації положень цієї Угоди Сторони сприяють одне
одному в установленні необхідних робочих контактів з органами
законодавчої, виконавчої і судової влади своїх держав.
Стаття 6
Співробітництво між Сторонами здійснюється на основі
схвалених ними щорічних програм.
Стаття 7
На прохання однієї із Сторін проводяться негайні консультації
з питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.
Стаття 8
Будь-які доповнення і зміни до цієї Угоди погоджуються
Сторонами письмово.
Стаття 9
Ця Угода не обмежує і не зачіпає будь-яким чином права і
зобов'язання Сторін по інших укладених ними угодах про
співробітництво з державними органами, неурядовими організаціями
іноземних держав і міжнародними організаціями.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається в
силі до закінчення 6-місячного строку з дня одержання письмового
повідомлення однієї із Сторін про намір іншої Сторони припинити її
дію. Припинення дії цієї Угоди не впливає на програми і проекти,
котрі вже виконуються.
Вчинено в м. Братиславі 23 вересня 1994 року в двох
примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності при
тлумаченні тексту перевага надаватиметься тексту англійською
мовою.
За Антимонопольний комітет За Антимонопольне відомство
України Словацької Республіки
Олександр Завада Зденко Ковач
Голова Комітету Голова Відомства згідно з
повноваженням, наданим
Міністром економіки
Словацької Республікивгору