Документ 703_001-19, поточна редакція — Затвердження від 31.07.2019, підстава - 568/2019

УГОДА
між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року

{Угоду затверджено Указом Президента  № 568/2019 від 31.07.2019}

Україна та Словацька Республіка (далі - Договірні Сторони),

бажаючи надалі сприяти контактам між жителями прикордонної зони, домовилися внести зміни до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, вчиненої у м. Братислава 30 травня 2008 року, зі змінами, внесеними Угодою між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, вчиненою в м. Братислава 17 червня 2011 року (далі - Угода), таким чином:

Стаття 1

1. Статтю 4 Угоди викласти в такій редакції:

"Стаття 4

Строк безперервного перебування в режимі місцевого прикордонного руху в прикордонній зоні іншої Договірної Сторони не повинен перевищувати дев'яносто (90) днів".

2. Підпункт b) пункту 6 статті 6 Угоди викласти в такій редакції:

"з боку Української Договірної Сторони - Посольство України в Словацькій Республіці, м. Братислава.".

3. Додаток 1 "Перелік населених пунктів, відповідно до підпункту (b) пункту 1 статті 2" на території України доповнити таким:

Беньова

Бережок

Бітля

Bitl'a

Боберка

Boberka

Бориня

Верхнє

Verchne

Верхній Турів

Verchnij Turiv

Верхня Яблунька

Виців

Vyciv

Вовче

Грозьово

Hrozjovo

Дністрик

Dnistrvk

Дністрик-Дубовий

Dnistryk-Dubovy

Жукотин

Карпатське

Либохора

Lybochora

Лімна

Limna

Лопушанка

Нижнє

Нижній Турів

Нижня Яблунька

Присліп

Pryslip

Ріп'яна

Ripiana

Сигловате

Syhlovate

Смеречка

Сянки

Sianky

Хащів

Шандровець

Шум'яч

Яворів

Javoriv

Стаття 2

1. Ця Угода набирає чинності на тридцятий (30) день після отримання останнього письмового повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Ця Угода укладається на необмежений строк та припиняє дію одночасно з Угодою між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, вчиненою в м. Братислава 30 травня 2008 року, зі змінами, внесеними Угодою між Україною та Словацькою Республікою про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух, вчиненою в м. Братислава 17 червня 2011 року.

Учинено в м. Братислава 16 квітня 2019 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага надається тексту англійською мовою.

За Україну

За Словацьку Республіку
вгору