Документ 703_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.07.1994, підстава - 114/94-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 21.12.1994. Подивитися в історії? )


Договір
між Україною і Словацькою Республікою про
режим українсько-словацького Державного кордону,
співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних
питань
( Договір ратифіковано Законом N 114/94-ВР від 15.07.94 )
( Протокол додатково див. в ( 703_520 )

Дата підписання: 14.10.1993 Дата набуття чинності для України: 21.12.1994
Україна і Словацька Республіка, які надалі іменуються
Договірні Сторони, керуючись бажанням розвивати дружні стосунки на
користь обох держав та їх народів, прагнучи здійснювати
встановлений режим на кордоні між двома державами, домовились про
наступне:
РОЗДІЛ I.
Прикордонні Уповноважені, їх права і обов'язки
Стаття 1
Для виконання завдань, передбачених цим Договором, діє
інститут Прикордонних Уповноважених, який у кожній державі
складається з:
- Головного Прикордонного Уповноваженого; - заступників Головного Прикордонного Уповноваженого; - Прикордонних Уповноважених; - заступників Прикордонних Уповноважених; - помічників Прикордонних Уповноважених; - експертів.
Стаття 2
1. Уряди Договірних Сторін призначають кожен Головного
Прикордонного Уповноваженого і заступників Головного Прикордонного
Уповноваженого.
2. Головні Прикордонні Уповноважені призначають:
- Прикордонних Уповноважених;
- заступників Прикордонних Уповноважених.
3. Прізвище Головного Прикордонного Уповноваженого та його
заступників Договірні Сторони повідомляють одна одній
дипломатичним шляхом.
4. Заступники Головних Прикордонних Уповноважених і
заступники Прикордонних Уповноважених у сфері ввірених їм справ
користуються такими ж правами й обов'язками, як і Уповноважені,
заступниками яких вони є.
5. Головні Прикордонні Уповноважені та Прикордонні
Уповноважені мають право залучати експертів для виконання завдань,
передбачених цим Договором.
Стаття 3
1. Для виконання завдань Головні Прикордонні Уповноважені, їх
заступники і Прикордонні Уповноважені та їх заступники отримують
письмові повноваження українською і словацькою мовами.
2. Повноваження надаються: a) Головним Прикордонним Уповноваженим і їх заступникам -
Урядами Договірних Сторін; b) Прикордонним Уповноваженим і їх заступникам - Головними
Прикордонними Уповноваженими. 3. Помічникам та експертам повноваження надаються Головними
Прикордонними Уповноваженими та Прикордонними Уповноваженими в
письмовій формі, в яких визначаються їх права і обов'язки.
Стаття 4
1. Головні Прикордонні Уповноважені зобов'язані:
a) дотримувати гарантії безпеки і порядку на
українсько-словацькому кордоні способом оцінки проблем охорони
цього кордону, вживати спільних заходів, викликаних актуальними
інтересами, а також координувати діяльність Прикордонних
Уповноважених;
b) вирішувати питання, пов'язані з контролем прикордонного
руху, належного функціонування прикордонних переходів, а також
виносити відповідні рішення у зв'язку з цим;
c) розглядати і розв'язувати питання, які пов'язані з
належними випадками, що трапились на Державному кордоні, вирішення
яких є поза компетенцією Прикордонних Уповноважених;
d) передавати на розгляд дипломатичним способом справи, про
надзвичайні випадки, а також питання, з приводу врегулювання яких
Уповноважені не дійшли взаємної згоди між собою, зі своїми
висновками і пропозиціями;
e) визначати дільниці підпорядкування Прикордонним
Уповноваженим і їх заступникам та інформувати Головного
Прикордонного Уповноваженого іншої Договірної Сторони;
f) встановлювати зразки документів, використовуваних у
спільній діяльності Прикордонних Уповноважених.
2. Положення пункту 1d цієї статті не виключають можливості
передачі Головним Прикордонним Уповноваженим справ для подальшого
розгляду, які до цього розглядалися дипломатичним способом.
Стаття 5
1. Прикордонні Уповноважені на підпорядкованій дільниці,
зокрема, зобов'язані:
a) оцінювати стан охорони державного кордону та координувати
діяльність служби по його охороні;
b) організовувати контроль прикордонного руху та
забезпечувати належне функціонування прикордонних переходів, а
також співробітництво в цьому питанні з іншими контролюючими
органами, що діють на території прикордонних переходів і
передавати Головним Прикордонним Уповноваженим дані стосовно
проблематики цього руху;
c) організовувати розгляд та проведення розслідувань усіх
випадків, що трапились на державному кордоні.
2. Прикордонні Уповноважені негайно інформують один одного: a) про стихійне лихо та інші надзвичайні події, які можуть
поширюватися на територію іншої Договірної Сторони, а також про
вжиті заходи; b) про порушення повітряного простору іншої Договірної
Сторони; c) про всі випадки підготовки і порушення державного кордону
і про вжиті заходи. 3. Прикордонні Уповноважені на прохання іншої Сторони
забезпечують перехід державного кордону рятувальними командами у
випадку стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, без
необхідних документів. 4. Під час пожеж біля державного кордону, пожежні команди з
відома Прикордонних Уповноважених можуть перетинати державний
кордон без відповідних документів і діяти, якщо навіть не
надходило прохання про надання допомоги з боку іншої Договірної
Сторони. 5. У невідкладних випадках Прикордонні Уповноважені
забезпечують можливість лікарської допомоги громадянам іншої
Договірної сторони, а також дають дозвіл на їх перевезення через
державний кордон до найближчої лікарні. 6. З метою допомоги, визначеної в пунктах 3-5 цієї статті,
персонал рятувальних команд може перетинати державний кордон у
будь-який час, а також перебувати на території іншої Договірної
Сторони протягом деякого часу, необхідного для надання допомоги.
Вони можуть брати з собою необхідні засоби та матеріали, а для
повернення, як правило, використовують найближчий пункт пропуску. 7. Під час стихійного лиха та інших випадків загрози життю
або здоров'ю особам, які знаходяться біля державного кордону, вони
можуть перетинати державний кордон у будь-якому місці і в
будь-який час без відповідних документів. Вони зобов'язані негайно
повідомити про себе в найближчі компетентні місцеві органи.
Повернення цих осіб відбувається при посередництві Прикордонних
Уповноважених.
Стаття 6
Прикордонні Уповноважені на місці випадку розслідують
обставини і, зазначаючи їх перебіг та результати, складають
протокол, доповнюючи його ескізами, фотографіями та іншими
документами, такі дії не мають характеру слідства.
Стаття 7
Кожне питання, вирішення якого Прикордонні Уповноважені не
погодили, протягом 14 днів передається на розгляд Головному
Прикордонному Уповноваженому. В протоколі мають бути повідомлені
позиції Прикордонних Уповноважених та їх пропозиції щодо
розв'язання ситуації.
Стаття 8
1. Прикордонні Уповноважені спільно розглядають питання про
відшкодження матеріальних збитків, завданих внаслідок порушення
порядку на державному кордоні, відповідно до чинного законодавства
Договірної Сторони, на території якої завдано збитків.
2. Рішення Прикордонних Уповноважених у випадках,
передбачених в пункті 1 цієї статті, не виключають можливості
відшкодування збитків через суд.
Стаття 9
1. Прикордонні Уповноважені будуть вживати необхідних заходів
і повідомляти про них Прикордонних Уповноважених іншої Договірної
Сторони з метою запобігання нелегальним переходам будь-яким особам
та іншій діяльності, що завдає збитків Сторонам.
2. Органи охорони державного кордону зобов'язані негайно,
після отримання донесення, вжити заходів для затримання осіб, які
здійснили порушення державного кордону і про результати
поінформувати Прикордонного Уповноваженого іншої Договірної
Сторони.
Стаття 10
1. Головні Прикордонні Уповноважені і Прикордонні
Уповноважені виконують свої обов'язки за допомогою взаємних
контактів залежно від потреб.
2. Зустрічі і переговори Головних Прикордонних Уповноважених
відбуваються не менше одного разу на рік, Прикордонних
Уповноважених - не менше двох разів на рік по черзі на територіях
обох держав.
3. Зустрічі і переговори Головних Прикордонних Уповноважених
і Прикордонних Уповноважених відбуваються за пропозицією одного з
них у запропонований строк. Відповідь на запрошення має бути
надіслана не пізніше 48 годин, а в надзвичайних випадках негайно,
після отримання запрошення. Якщо запропонований термін зустрічі не
може бути прийнятий, у відповідь потрібно запропонувати інший
термін.
4. В обґрунтованих випадках на запропоновану зустріч або
переговори може прибути заступник відповідного Прикордонного
Уповноваженого. В такому разі Уповноважений зобов'язаний
заздалегідь повідомити про це Уповноваженого іншої Договірної
Сторони.
5. Головує на зустрічі чи переговорах представник тієї
Договірної Сторони, на території якої вона відбувається.
6. Результати зустрічей і переговорів оформляються Протоколом
українською та словацькою мовами. Протокол набуває чинності з часу
його підписання, якщо не домовлено про інше.
Стаття 11
1. Головні Прикордонні Уповноважені з метою виконання своїх
завдань можуть перетинати державний кордон в будь-якому місці.
2. Прикордонні Уповноважені з метою виконання своїх
обов'язків можуть перетинати державний кордон на ділянці, яка
знаходиться в їх підпорядкуванні.
Стаття 12
Особи, зазначені в статті 11, під час перебування на
території іншої Договірної Сторони, можуть носити форму і особисту
зброю. Під час виконання своїх обов'язків на цій території вони
користуються правом особистої недоторканності. Недоторканність
поширюється також на засоби транспорту та службові документи,
якими вони володіють. Інша Договірна Сторона на прохання цих осіб
надає необхідну допомогу, зокрема, у забезпеченні транспортними
засобами, помешканням, засобами зв'язку з органами влади своєї
держави.
Стаття 13
1. Особи, уповноважені на основі відповідних угод між
Договірними Сторонами виконувати роботу на державному кордоні,
можуть перетинати його тільки на підставі прикордонної перепустки.
2. Перехід державного кордону з метою виконання робіт,
передбачених у пункті 1 даної статті, відбувається на прикордонних
переходах, а у разі потреби - за згодою Прикордонних Уповноважених
Договірних Сторін також і в інших місцях.
3. Прикордонна перепустка надає право особі, яка нею володіє,
перетинати державний кордон і перебувати на території іншої
Договірної Сторони на відстані до 500 метрів від лінії кордону.
4. Перебування на території іншої Договірної Сторони
дозволяється від сходу до заходу сонця. Якщо роботи мають
виконуватись в нічний час, про це заздалегідь необхідно повідомити
Прикордонних Уповноважених Договірних Сторін, а в особливо
невідкладних випадках - місцеві органи охорони кордону. Таке
повідомлення не стосується осіб, які працюють цілодобово.
Стаття 14
Особи, зазначені в пункті 1 статті 13, наділені
повноваженнями ввозу та вивозу матеріалів та знарядь праці на
територію іншої Договірної Сторони без сплати мита та інших
імпортних та експортних обмежень. У разі, якщо робота триває
кілька днів, ці предмети можуть складуватися на місці роботи з
дозволу відповідних органів іншої Договірної Сторони.
Стаття 15
Зразки прикордонних перепусток і порядок їх видачі
встановлюються внутрішніми правилами кожної з Договірних Сторін.
Відповідні органи Договірних Сторін обмінюються зразками
прикордонних перепусток.
РОЗДІЛ II.
Передавання і приймання осіб,
свійських тварин і предметів
Стаття 16
1. Особи, які перетнули державний кордон незаконно і були
затримані на території однієї з Договірних Сторін, після
разслідування в найкоротший термін передаються Прикордонному
Уповноваженому тієї Сторони, з території якої вони прибули.
2. Прикордонні Уповноважені визначають порядок повернення
осіб, які порушили державний кордон. Договірна Сторона не має
права відмовитися від прийняття цих осіб, крім випадків,
передбачених відповідними угодами.
3. Під час передавання таких осіб, передаються також і речі,
якими вони володіли під час затримання, якщо ці речі були
принесені з території іншої Договірної Сторони.
Стаття 17
1. Особи, які виїздили через прикордонний пункт з території
однієї з Договірних Сторін, але у яких були відсутні або не
дійсні, на думку органів охорони кордону іншої Договірної Сторони,
відповідні документи, у разі їх повернення, мають бути прийняті
тією Стороною, звідки вони прибули, негайно.
2. Кожна з Договірних Сторін без зайвих формальностей
за поданням іншої Сторони приймає особу, яка не виконує необхідні
умови в'їзду і перебування на території іншої Договірної Сторони,
якщо буде доведено, що ця особа є громадянином Договірної Сторони,
якій її передають.
Стаття 18
Прикордонні Уповноважені повідомляють один одному про факти
перетинання державного кордону свійськими тваринами і на підставі
одержаної інформації вживають заходи для їх пошуку.
Передавання свійських тварин здійснюється на підставі
ветеринарських правил Договірних Сторін, головним чином поблизу
місця, де ці тварини були найдені.
Передавання домашніх тварин оформляється протокольно.
Стаття 19
Предмети, які потрапили на територію однієї Договірної
Сторони з території іншої Договірної Сторони внаслідок природних
сил, передаються іншій Стороні після проведення розслідування і
оформляються протокольно.
РОЗДІЛ III.
Порядок користування прикордонними водами,
залізницею та шосейними дорогами, що
перетинають державний кордон
Стаття 20
Договірні сторони вживуть необхідних заходів до того, щоб під
час користування прикордонними водами дотримувалися положення
цього Договору і поважалися відповідні права та інтереси
Договірних Сторін.
Стаття 21
1. В прикордонних водах човнам та іншим плавучим засобам обох
Договірних Сторін надається право безперешкодного плавання до
лінії кордону.
2. Плавучим засобам будь-якої з Договірних Сторін у разі,
коли вони знаходяться у скрутному становищі, надається можливість
приставати до берега річки іншої Договірної Сторони. При цьому
власник плавучих засобів повинен негайно проінформувати
прикордонні власті іншої Договірної сторони, які зобов'язані
надати йому необхідну допомогу.
Стаття 22
1. Плавучим засобам Договірних Сторін дозволяється плавання в
прикордонних водах лише за світлого часу доби. В темний час вони
мають знаходитись на причалах або на якорях біля свого берега.
2. Всі човни та інші плавучі засоби, що плавають у
прикордонних водах, мають бути забезпечені відповідними
національними прапорами або їх зображеннями і позначені ясно
видимими номерами.
Стаття 23
1. Рибальство в прикордонних водах дозволяється до лінії
державного кордону за правилами, що діють на території Договірних
Сторін.
Під час рибальства забороняється: a) застосування вибухових, отруйних та дурманних речовин, а
також інших засобів, пов'язаних з масовим знищенням риби і
завданням шкоди рибним запасам; b) рибальство в прикордонних водах в нічний час доби, а також
вдень у разі обмеженої видимості. 2. Питання охорони та розведення риби в прикордонних водах, а
також заборона вилову окремих порід риби на тих або інших
ділянках, регулюються окремими угодами між відповідними органами
Договірних Сторін.
Стаття 24
1. Розпізнавання виявлених у прикордонних водах або на
берегах трупів людей провадиться, у разі необхідності, спільно
представниками відповідних властей обох Договірних Сторін.
2. У разі виявлення в прикордонних водах або на їх берегах
якихось нерозпізнаних предметів або трупів тварин відповідні
власті Договірних Сторін вживають необхідні заходи до встановлення
їх належності.
3. Договірні Сторони будуть піклуватися про охорону
прикордонних вод від забруднень.
Стаття 25
1. Порядок сполучення залізницею та шосейними дорогами, а
також користування іншими комунікаційними спорудами, що
перетинають державний кордон і пункти переходу державного кордону
на цих шляхах, встановлюються окремими угодами між відповідними
органами Договірних Сторін.
2. Договірні Сторони вживуть заходів до того, щоб усі
залізниці та шосейні дороги, що перетинають державний кордон,
утримувалися в належному стані.
Стаття 26
Зведення на прикордонних водах мостів та інших споруд
провадиться на основі відповідних угод між відповідними органами
Договірних Сторін.
РОЗДІЛ IV.
Виконання робіт на державному кордоні,
охорона навколишнього середовища та
мисливство
Стаття 27
1. На ділянках, що прилягають до лінії державного кордону,
Договірні Сторони мають виконувати будь-які роботи таким чином,
щоб не завдавати шкоди іншій Договірній Стороні.
2. У разі виникнення лісової пожежі поблизу державного
кордону Договірна Сторона, на території якої виникла пожежа, має
негайно вжити всіх залежних від неї заходів щодо локалізації та
гасіння пожежі, а також недопущення поширення її через Державний
кордон. Інша Договірна Сторона всіляко сприяє здійсненню
зазначених вище заходів.
3. З питань прикордонних лісів, вод та інших багатств
природи, боротьби з лісовими та сільськогосподарськими шкідниками,
так само як і господарського використання лісу, відповідні органи
Договірних Сторін в разі необхідності укладають окремі угоди.
Стаття 28
1. Роботи по розвідці та експлуатації надр у безпосередній
близькості від лінії державного кордону мають проводитись таким
чином, щоб вони не завдали шкоди території іншої Договірної
Сторони.
Для гірничої справи і для робіт по розвідці надр землі у
безпосередній близькості від державного кордону дійсні правила
тієї Договірної Сторони, на території якої ці роботи проводяться.
2. Роботи, які зазначені в п.1 цієї статті не допускаються в
смузі шириною 20 метрів від лінії Державного кордону, якщо інше не
визначено окремими угодами.
Стаття 29
1. Договірні Сторони стежитимуть за тим, щоб поблизу
Державного кордону суворо дотримувались правила полювання, діючих
на її території, і щоб під час полювання стрілянина і
переслідування звірів та птахів через кордон не допускалтсь.
2. Відповідні органи Договірних Сторін в міру необхідності
домовлятимуться з усіх питань охорони звірів та птахів.
3. Відповідні органи Договірних Сторін можуть домовлятися про
створення на окремих ділянках державного кордону заповідників та
заказників.
РОЗДІЛ V.
Заключні положення
Стаття 30
Кожна з Договірних Сторін фінансує діяльність своїх
Прикордонних Уповноважених, яка зазначена в цьому Договорі.
Стаття 31
Цей Договір не торкається обов'язків, які випливають з інших
договорів, укладених Договірними Сторонами.
Стаття 32
Цей Договір матиме чинність протягом десяти років. Якщо одна
з Договірних Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку
чинності цього Договору про свою відмову від нього, то Договір
автоматично набуде чинності протягом кожних наступних 10 років за
тієї ж умови денонсації.
Стаття 33
Цей Договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними
грамотами відбудеться в якнайстисліший строк.
Стаття 34
Договір набуде чинності на 30 день після обміну
ратифікаційними грамотами.
Цей Договір складено у двох примірниках, кожен українською і
словацькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову
чинність.
Здійснено в Братиславі 14 жовтня 1993 р.
За Україну За Словацьку Республіку
(підпис) (підпис)вгору