Документ 702_003, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.07.2009, підстава - 702_005


Угода
(у формі обміну нотами)
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Сінгапур
про взаємне скасування візових вимог для осіб,
які користуються дипломатичними, службовими
та офіційними паспортами,
учинена 26 червня 2006 року
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 708 ( 708-2007-п ) від 12.05.2007 }
{ Про внесення змін до Угоди додатково див. Угоду ( 702_005)
від 17.07.2009 }
Офіційний переклад

N 61517/22-112-370 21 червня 2006 року
Ваша Високоповажносте,
Згідно з повноваженнями, наданими мені Кабінетом Міністрів
України та з метою розвитку дружніх відносин між двома Державами,
бажаючи зміцнити політичні, економічні, торговельні,
науково-технічні та культурні відносини, маю честь запропонувати
укласти Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Сінгапур (далі спільно називаються Договірні Сторони) про взаємне
скасування візових вимог для осіб, які користуються
дипломатичними, службовими та офіційними паспортами, на таких
умовах:
"1. Громадяни Держави однієї Договірної Сторони, які
користуються дійсними дипломатичним, службовим або офіційним
паспортом, можуть без віз в'їжджати на територію Держави іншої
Договірної Сторони через пункти пропуску, відкриті для
міжнародного сполучення.
2. Особи, зазначені в пункті 1 цієї Угоди, можуть перебувати
без віз на території Держави іншої Договірної Сторони протягом
періоду, що не перевищує 30 (тридцять) днів, за умови, що таке
перебування не використовується для цілей оплачуваного або іншого
працевлаштування.
Компетентні органи приймаючої Держави розглянуть будь-який
письмовий запит дипломатичної місії або консульської установи
Держави сторони, що акредитує, стосовно продовження строку
перебування окремого громадянина - користувача дійсного
дипломатичного, службового або офіційного паспорта.

Його Високоповажності
пану Джорджу Йонг-Бун Єо,
Міністру закордонних справ
Республіки Сінгапур
Місто Сінгапур
3. Громадяни Держави будь-якої Договірної Сторони, які
користуються дійсним паспортом, зазначеним у пункті 1 цієї Угоди,
в'їжджаючи на територію Держави іншої Договірної Сторони для
служби у відповідній дипломатичній місії або консульській
установі, торговельно-економічних місіях або міжнародних
організаціях, акредитованих на території Держави такої Договірної
Сторони, можуть в'їжджати, виїжджати та перебувати на території
Держави такої Договірної Сторони, протягом всього строку їхнього
офіційного перебування, без віз, за умови, що імена всіх таких
громадян повідомляються в спосіб, установлений кожною Договірною
Стороною, протягом 30 (тридцяти) днів після прибуття на територію
Держави цієї Договірної Сторони.
Зазначене положення застосовується до членів сім'ї згаданих
вище осіб, які проживають разом з ними і мають дійсний
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт. Термін "члени
сім'ї" означає подружжя та неодружених дітей віком до 21 року.
4. Особи, які користуються дійсним дипломатичним, службовим
або офіційним паспортом будь-якої Договірної Сторони під час
їхнього перебування на території Держави іншої Договірної Сторони
дотримуються чинного законодавства останньої.
Ця Угода не обмежує права будь-якої Договірної Сторони
відмовити у в'їзді або скоротити строк перебування на території
цієї держави громадян держави іншої Договірної Сторони, до яких
застосовується ця Угода, і які вважаються persona non grata або
неприйнятними.
5. Громадяни Держави будь-якої Договірної Сторони інформують
відповідні органи Держави іншої Договірної Сторони у випадку, якщо
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт оголошено втраченим
на території Держави такої Договірної Сторони.
6. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються
зразками їхніх відповідних дипломатичних, службових або офіційних
паспортів, зокрема детальними описами цих документів, які
використовуються в цей час, принаймні за 30 (тридцять) днів до
набрання чинності цією Угодою.
У випадку, коли будь-яка Договірна Сторона запровадить новий
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт або внесе зміни до
існуючих дипломатичного, службового або офіційного паспортів, така
Договірна Сторона дипломатичними каналами надає іншій Договірній
Стороні зразки нових або змінених паспортів принаймні за
30 (тридцять) днів до їхнього запровадження.
7. Будь-яка Договірна Сторона може тимчасово, з причин
безпеки, громадського порядку або охорони здоров'я, цілком або
частково призупинити дію окремих положень цієї Угоди або
реалізацію цієї Угоди.
Про запровадження й скасування такого призупинення буде
негайно повідомлено іншій Договірній Стороні дипломатичними
каналами.
8. Договірні Сторони можуть змінювати чи доповнювати
положення цієї Угоди шляхом обміну дипломатичними нотами. Кожна
зміна набиратиме чинності через 30 (тридцять) днів після дати
обміну дипломатичними нотами, які підтверджують, що внутрішні
процедури, необхідні для набрання чинності змінами чи
доповненнями, були виконані обома Договірними Сторонами.
9. Будь-які розбіжності чи суперечності, пов'язані з
тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються
шляхом консультацій або переговорів, дипломатичними каналами, між
Договірними Сторонами.
10. Ця Угода діятиме невизначений період і може бути в
будь-який час денонсована будь-якою з Договірних Сторін шляхом
надіслання письмового повідомлення дипломатичними каналами.
Денонсація набере чинності через 30 (тридцять) днів після
отримання письмового повідомлення іншою Договірною Стороною.".
У випадку, якщо зазначені вище пропозиції Української Сторони
є прийнятними для Уряду Республіки Сінгапур, маю честь
запропонувати, щоб ця Нота та Нота-відповідь Вашої
Високоповажності становили Угоду між нашими Урядами, яка набере
чинності через 30 (тридцять) днів з дати обміну дипломатичними
нотами, які підтверджуватимуть, що внутрішні процедури, необхідні
для набрання чинності цією Угодою, були виконані обома Договірними
Сторонами.
Прийміть, Ваше Високоповажносте, запевнення в моїй високій
повазі.

Підпис
Олександр ГОРІН,
Надзвичайний та Повноважний
Посол України в Республіці Сінгапур
Печатка Посольства України
в Республіці Сінгапур
26 червня 2006 року
Його Високоповажності Олександру Горіну,
Надзвичайному та Повноважному
Послу України в Республіці Сінгапур
Ваша Високоповажносте,
Маю честь повідомити про отримання ноти Вашої
Високоповажності N 61517/22-112-370 від 21 червня 2006 року, в
якій сказано:
"Ваша Високоповажносте,
Згідно з повноваженнями, наданими мені Кабінетом Міністрів
України та з метою розвитку дружніх відносин між двома Державами,
бажаючи зміцнити політичні, економічні, торговельні,
науково-технічні та культурні відносини, маю честь запропонувати
укласти Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Сінгапур (далі спільно називаються Договірні Сторони) про взаємне
скасування візових вимог для осіб, які користуються
дипломатичними, службовими та офіційними паспортами, на таких
умовах:
"1. Громадяни Держави однієї Договірної Сторони, які
користуються дійсними дипломатичним, службовим або офіційним
паспортом, можуть без віз в'їжджати на територію Держави іншої
Договірної Сторони через пункти пропуску, відкриті для
міжнародного сполучення.
2. Особи, зазначені в пункті 1 цієї Угоди, можуть перебувати
без віз на території Держави іншої Договірної Сторони протягом
періоду, що не перевищує 30 (тридцять) днів, за умови, що таке
перебування не використовується для цілей оплачуваного або іншого
працевлаштування.
Компетентні органи приймаючої Держави розглянуть будь-який
письмовий запит дипломатичної місії або консульської установи
Держави сторони, що акредитує, стосовно продовження строку
перебування окремого громадянина - користувача дійсного
дипломатичного, службового або офіційного паспорта.
3. Громадяни Держави будь-якої Договірної Сторони, які
користуються дійсним паспортом, зазначеним у пункті 1 цієї Угоди,
в'їжджаючи на територію Держави іншої Договірної Сторони для
служби у відповідній дипломатичній місії або консульській
установі, торговельно-економічних місіях або міжнародних
організаціях, акредитованих на території Держави такої Договірної
Сторони, можуть в'їжджати, виїжджати та перебувати на території
Держави такої Договірної Сторони, протягом всього строку їхнього
офіційного перебування, без віз, за умови, що імена всіх таких
громадян повідомляються в спосіб, установлений кожною Договірною
Стороною, протягом 30 (тридцяти) днів після прибуття на територію
Держави цієї Договірної Сторони.
Зазначене положення застосовується до членів сім'ї згаданих
вище осіб, які проживають разом з ними і мають дійсний
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт. Термін "члени
сім'ї" означає подружжя та неодружених дітей віком до 21 року.
4. Особи, які користуються дійсним дипломатичним, службовим
або офіційним паспортом будь-якої Договірної Сторони під час
їхнього перебування на території Держави іншої Договірної Сторони
дотримуються чинного законодавства останньої.
Ця Угода не обмежує права будь-якої Договірної Сторони
відмовити у в'їзді або скоротити строк перебування на території
цієї держави громадян держави іншої Договірної Сторони, до яких
застосовується ця Угода, і які вважаються persona non grata або
неприйнятними.
5. Громадяни Держави будь-якої Договірної Сторони інформують
відповідні органи Держави іншої Договірної Сторони у випадку, якщо
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт оголошено втраченим
на території Держави такої Договірної Сторони.
6. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються
зразками їхніх відповідних дипломатичних, службових або офіційних
паспортів, зокрема детальними описами цих документів, які
використовуються в цей час, принаймні за 30 (тридцять) днів до
набрання чинності цією Угодою.
У випадку, коли будь-яка Договірна Сторона запровадить новий
дипломатичний, службовий або офіційний паспорт або внесе зміни до
існуючих дипломатичного, службового або офіційного паспортів, така
Договірна Сторона дипломатичними каналами надає іншій Договірній
Стороні зразки нових або змінених паспортів принаймні за
30 (тридцять) днів до їхнього запровадження.
7. Будь-яка Договірна Сторона може тимчасово, з причин
безпеки, громадського порядку або охорони здоров'я, цілком або
частково призупинити дію окремих положень цієї Угоди або
реалізацію цієї Угоди.
Про запровадження й скасування такого призупинення буде
негайно повідомлено іншій Договірній Стороні дипломатичними
каналами.
8. Договірні Сторони можуть змінювати чи доповнювати
положення цієї Угоди шляхом обміну дипломатичними нотами. Кожна
зміна набиратиме чинності через 30 (тридцять) днів після дати
обміну дипломатичними нотами, які підтверджують, що внутрішні
процедури, необхідні для набрання чинності змінами чи
доповненнями, були виконані обома Договірними Сторонами.
9. Будь-які розбіжності чи суперечності, пов'язані з
тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються
шляхом консультацій або переговорів, дипломатичними каналами, між
Договірними Сторонами.
10. Ця Угода діятиме невизначений період і може бути в
будь-який час денонсована будь-якою з Договірних Сторін шляхом
надіслання письмового повідомлення дипломатичними каналами.
Денонсація набере чинності через 30 (тридцять) днів після
отримання письмового повідомлення іншою Договірною Стороною.".
У випадку, якщо зазначені вище пропозиції Української Сторони
є прийнятними для Уряду Республіки Сінгапур, маю честь
запропонувати, щоб ця Нота та Нота-відповідь Вашої
Високоповажності становили Угоду між нашими Урядами, яка набере
чинності через 30 (тридцять) днів з дати обміну дипломатичними
нотами, які підтверджуватимуть, що внутрішні процедури, необхідні
для набрання чинності цією Угодою, були виконані обома Договірними
Сторонами.
Прийміть, Ваше Високоповажносте, запевнення в моїй високій
повазі.".
Маю честь повідомити Вашій Високоповажності, що Уряд
Республіки Сінгапур погоджується з викладеними пропозиціями і
згоден з тим, щоб нота Вашої Високоповажності та ця відповідь
склали Угоду із цього питання між двома Урядами.
Прошу прийняти, Ваша Високоповажносте, поновлені запевнення в
моїй високій повазі.

Підпис
Джордж ЄО,
Міністр закордонних справ Сінгапуру
{ Угоду додано до Постанови КМ N 708 ( 708-2007-п ) від
12.05.2007 }вгору