Документ 702-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.10.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 702
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 та від 26 квітня 2003 р. № 625

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146; 2006 р., № 11, ст. 722; 2007 р., № 1, ст. 23) і від 26 квітня 2003 р. № 625 “Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 838; 2007 р., № 1, ст. 23) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 702

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 та від 26 квітня 2003 р. № 625

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471:

1) у назві постанови слова “на ядерних установках з ядерними матеріалами” замінити словами “на ядерних установках, з ядерними матеріалами”;

2) у Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “на ядерних установках з ядерними матеріалами” замінити словами “на ядерних установках, з ядерними матеріалами”;

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Для джерел іонізуючого випромінювання першої та другої категорії установлюється друга категорія особливих робіт, для джерел іонізуючого випромінювання третьої та четвертої категорії - третя категорія особливих робіт, для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів з урахуванням категорії установлюється відповідно перша, друга або третя категорія особливих робіт. До особливих робіт належать:”.

2. У Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 838; 2007 р., № 1, ст. 23):

1) у пункті 3 слова “ймовірній загрозі злочинного посягання” замінити словами “потенційним правопорушникам, властивості та характеристики яких визначені в проектній загрозі для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні”;

2) пункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“зона контрольованого доступу - розміщені за межами захищеної зони споруди, будівлі, їх частини, земельні ділянки, де розташовуються ядерні матеріали III категорії, радіоактивні відходи II категорії, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії, джерела іонізуючого випромінювання I категорії, системи, елементи систем, комунікації, що пов’язані з ядерною установкою, здійснення незаконних дій щодо яких може призвести до неприйнятних радіаційних наслідків;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Категорії ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, визначаються згідно з додатками 1 і 2.

Категорії закритих і відкритих джерел іонізуючого випромінювання визначаються згідно з таблицею 1 додатка 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3408; 2013 р., № 50, ст. 1797).”;

4) у додатках до Порядку:

у тексті додатка 2 слова “від поверхні об’єкта (контейнера)” замінити словами “від поверхні радіоактивних відходів”;

додаток 3 виключити;

у додатку 4 позиції

“Ядерні матеріали III категорії

III

розміщення в межах зони, доступ до якої контролюється

Радіоактивні відходи II категорії

Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії

Джерела іонізуючого випромінювання I категорії

Радіоактивні відходи III категорії

IV

зберігання та поводження з урахуванням практичної доцільності та вимог потенційної радіаційної небезпеки в межах об’єкта, обладнаного охоронною сигналізацією”

Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами III категорії

Джерела іонізуючого випромінювання II категорії

замінити такими позиціями:

“Ядерні матеріали III категорії

III

розміщення в межах зони контрольованого доступу

Радіоактивні відходи II категорії

Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами II категорії

Джерела іонізуючого випромінювання I-III категорії

Радіоактивні відходи III категорії

IV

зберігання та поводження з урахуванням практичної доцільності та вимог потенційної радіаційної небезпеки в межах об’єкта, обладнаного охоронною сигналізацією”.

Об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами III категорії

Джерела іонізуючого випромінювання IV категорії
вгору