Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003702
Документ 702-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2003 р. N 702
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1156

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня
1998 р. N 1156 ( 1156-98-п ) "Про новий розмір витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової
субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129;
1999 р., N 20, ст. 886; 2000 р., N 5, ст. 178; N 35, ст. 1511;
2001 р., N 20, ст. 855) такі зміни:
у пункті 1:
в абзаці другому цифри "40" замінити цифрами "50";
в абзаці п'ятому слова і цифри "зменшується на 1 відсоток,
але не більше ніж на 5 відсотків" замінити словами і цифрами
"зменшується на 2 відсотки, але не більше ніж на 10 відсотків";
у тексті постанови слово "прописаний" в усіх відмінках і
формах числа замінити словом "зареєстрований" у відповідному
відмінку та числі.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21вгору