Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2005701
Документ 701-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 2005 р. N 701
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2005 р. N 701
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Порядок формування, розміщення та проведення операцій з
матеріальними цінностями державного резерву, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1129
( 1129-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 60;
2000 р., N 39, ст. 1659; 2001 р., N 28, ст. 1258; 2003 р., N 32,
ст. 1704), доповнити пунктом 19-2 такого змісту:
"19-2. Відпуск цукру з державного резевру здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України.
За рішенням Кабінету Міністрів України Держкомрезерв
забезпечує переробку цукру-сирцю, який надійшов у власність
держави, підприємствами системи державного резерву та подальшу
реалізацію продуктів його переробки. Порядок та умови передачі
цукру-сирцю підприємствам системи державного резерву та реалізації
цукру визначається Кабінетом Міністрів України".
2. Підпункт 9 пункту 1 Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави,
і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951;
2000 р. N 4, ст. 117; 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18,
ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476 - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2000 р. N 73
( 73-2000-п ), виключити.
3. Підпункт 6 пункту 63 Порядку організації митних аукціонів,
реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах,
товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також
розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають
реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 607 ( 607-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 825 - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 624
( 624-2005-п ), доповнити абзацом такого змісту:
"Товари, які є сировиною для виробництва продукції, включеної
до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву,
безоплатно передаються до державного резерву. Держкомрезерв в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, визначає
підприємства, що входять до системи державного резерву, які
здійснюватимуть придбання, переробку та подальшу реалізацію цих
товарів або закладення їх до державного резерву".вгору