Документ 700-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.01.2009, підстава - 870-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань перевірки діяльності
Національного банку України в період фінансової кризи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 10-11,
ст.143 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 870-VI ( 870-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.340 }

Зважаючи на те, що ситуація на валютному ринку в Україні
загрожує її національній безпеці, відповідно до частини третьої
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 87 Регламенту
Верховної Ради України ( 547-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань перевірки діяльності Національного банку України в період
фінансової кризи (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії перевірити діяльність
Національного банку України щодо виконання ним основної
конституційної функції - забезпечення стабільності грошової
одиниці України, а також щодо сприяння стабільності банківської
системи та виконання основних засад грошово-кредитної політики в
період фінансової кризи.
3. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України ПОЛУНЄЄВА Юрія Володимировича, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України ЛУК'ЯНОВА
Владислава Валентиновича, секретарем Тимчасової слідчої комісії -
народного депутата України АЛЕКСАНДРОВСЬКУ Аллу Олександрівну.
4. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БЕЛОУСОВА - фракція "Блок Литвина"; Ірина Анатоліївна
БОГДАН - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Руслан Дмитрович
КАРАКАЙ - фракція Партії регіонів; Юрій Васильович
КЛИМЕНКО - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА Олександр Іванович САМООБОРОНА";
ЛЯШКО - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Олег Валерійович
ПРАСОЛОВ - фракція Партії регіонів; Ігор Миколайович
ТРИНДЮК - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Юрій Григорович
ХАРОВСЬКИЙ - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА Сергій Юрійович САМООБОРОНА";
ШКІРЯ - фракція Партії регіонів. Ігор Миколайович
5. Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України,
Національному банку України забезпечити додержання законів України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) щодо доступу народних депутатів України -
членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів і
документів, що стосуються предмета діяльності Тимчасової слідчої
комісії.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
шість місяців з дня прийняття цієї Постанови. { Пункт 7 в редакції Постанови ВР N 870-VI ( 870-17 ) від
15.01.2009 }
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 грудня 2008 року
N 700-VIвгору