Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Кошторис від 14.09.2015700
Документ 700-2015-п, перша редакція — Прийняття від 14.09.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2015 р. № 700
Київ

Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів

Відповідно до частини сьомої статті 69 Закону України “Про місцеві вибори” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 839 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2515);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 729 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 60, ст. 2432).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2015 р. № 700

ПОРЯДОК
фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів

1. Цей Порядок визначає джерела фінансування, механізм перерахування коштів територіальним виборчим комісіям для підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост села, селища (далі - місцеві вибори), а також повернення територіальними виборчими комісіями невикористаних коштів, відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій за умови незавершеного фінансування зазначених виборів.

2. Витрати на підготовку і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад), сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, позачергових і перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів здійснюються:

Центральною виборчою комісією - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів”;

територіальними виборчими комісіями - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету (далі - субвенція).

3. Центральна виборча комісія здійснює розподіл субвенції на підготовку і проведення чергових місцевих виборів, позачергових та перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за погодженням із Мінфіном.

4. Кошти субвенції спрямовуються на фінансування заходів, що проводяться:

виборчою комісією Автономної Республіки Крим для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

обласною, Київською і Севастопольською міською виборчими комісіями для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районною в місті виборчими комісіями для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад і міських голів;

районною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів районної ради;

міською (міста районного значення), сільською, селищною виборчою комісією для підготовки та проведення виборів депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів, чергових виборів старост села, селища.

5. Кошти на підготовку і проведення місцевих виборів перераховуються Центральній виборчій комісії не пізніше дня початку виборчого процесу.

6. Казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (мм. Києва та Севастополя) бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, а районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації і виконавчі органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад - між бюджетами міст районного значення, районів у містах, сіл, селищ, виходячи з кількості територіальних виборчих комісій усіх рівнів і затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм видатків на підготовку і проведення місцевих виборів.

Під час проведення позачергових та перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відповідно до прийнятих Верховною Радою України постанов про призначення позачергових виборів, а також прийнятих у встановленому порядку рішень про призначення перших виборів розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахунків Центральної виборчої комісії за погодженням з Мінфіном.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції у частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими держадміністраціями та виконавчими органами міських рад відповідно до статті 67-2 Бюджетного кодексу України.

8. Розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів із підготовки і проведення місцевих виборів є територіальна виборча комісія в особі її голови, а за його відсутності - заступника голови комісії.

9. Для підготовки і проведення чергових місцевих виборів територіальна виборча комісія в межах затверджених Центральною виборчою комісією середніх норм видатків складає, затверджує та узгоджує з головою відповідної місцевої ради/сільським, селищним, міським головою єдиний кошторис видатків за формою згідно з додатком, яким передбачаються видатки на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів за повною економічною класифікацією видатків, кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету із включенням до нього власних видатків та видатків дільничних виборчих комісій.

У разі проведення позачергових і перших виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів територіальна виборча комісія в межах затвердженого обсягу видатків складає, затверджує та узгоджує з головою відповідної місцевої ради/сільським, селищним, міським головою єдиний кошторис, кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

У разі потреби територіальна виборча комісія може здійснювати перерозподіл коштів між кодами економічної класифікації видатків у межах загального обсягу коштів єдиного кошторису.

Отримана відповідною місцевою радою субвенція перераховується відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном, на рахунок територіальної виборчої комісії, відкритий у відповідному органі Казначейства, невідкладно після затвердження єдиного кошторису видатків.

10. Територіальна виборча комісія зобов’язана:

не пізніше ніж у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти на рахунок відповідного місцевого бюджету;

у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів скласти та подати відповідній місцевій раді (виконавчому органу ради) фінансовий звіт про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як субвенція, відомості про зареєстровану у відповідному органі Казначейства бюджетну кредиторську заборгованість та документи, що її підтверджують.

11. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій, яка виникла внаслідок відкриття асигнувань державного бюджету та/або виділення коштів місцевого бюджету в сумі меншій, ніж передбачена бюджетними призначеннями, здійснюється до закінчення бюджетного періоду.

12. У разі коли бюджетна кредиторська заборгованість не погашена до подання територіальною виборчою комісією фінансового звіту відповідно до пункту 10 цього Порядку, розпорядником коштів, що отримані як субвенція для підготовки і проведення місцевих виборів і спрямовуються на погашення зазначеної заборгованості, є відповідна місцева рада (виконавчий орган ради), яка здійснює її погашення на підставі документів територіальної виборчої комісії, що підтверджують таку заборгованість.

13. Орган Казначейства перераховує до державного бюджету не використані розпорядником коштів місцевого бюджету кошти субвенції в останній робочий день бюджетного періоду або раніше такого строку на підставі письмової вимоги Центральної виборчої комісії, погодженої з Мінфіном, а відповідна рада здійснює коригування показників місцевого бюджету.

14. Витрати на підготовку і проведення повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ, проміжних виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових та перших виборів старост села, селища здійснюються територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

15. У разі призначення повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, старост сіл, селищ, проміжних виборів депутатів сільської, селищної ради, позачергових та перших виборів старост села, селища територіальна виборча комісія подає відповідній місцевій раді пропозиції щодо виділення коштів на підготовку і проведення таких виборів. У межах виділеного місцевою радою обсягу видатків територіальна виборча комісія складає, затверджує та узгоджує з головою відповідної місцевої ради/сільським, селищним, міським головою єдиний кошторис, кошторис, план асигнувань загального фонду місцевого бюджету для підготовки і проведення відповідних виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.

16. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання коштів субвенції або коштів місцевого бюджету, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії щодо виконання її повноважень у період після закінчення виборчого процесу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.Додаток
до Порядку

ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
територіальної виборчої комісіївгору