Документ 700-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 700
Київ
Про внесення змін до Порядку
призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250
( 250-2003-п ) (Офіційний вісник України 2003 р., N 9, ст. 394,
N 51, ст. 2691; 2004 р., N 44, ст. 2892; 2006 р., N 4, ст. 171;
2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 19, ст. 598; 2011 р., N 12,
ст. 516), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 700
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям ( 250-2003-п )

1. Абзац восьмий пункту 6 викласти у такій редакції:
"До складу сім'ї включаються чоловік, дружина; рідні,
усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років,
а також діти, які навчаються за денною формою навчання у
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають
власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом
з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які
проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з
відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким
інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які
проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають
спільних дітей. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно
від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які
навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти
трьох років і не мають власних сімей. До складу сім'ї не
включаються особи, які перебувають на повному державному
утриманні.".
2. Абзац перший пункту 16 викласти у такій редакції:
"16. Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до
складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового
мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної
дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для
кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що
не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у
Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за
вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє
батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків.".
3. В абзаці другому пункту 22 слова і цифри "порядок
організації, оформлення, фінансування і виплати пенсій, грошової
допомоги підприємствами поштового зв'язку України, затвердженою
спільним наказом Держкомзв'язку, Мінпраці та Пенсійного фонду від
2 липня 1998 р. N 101/123/67" замінити словами "виплату та
доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором
поштового зв'язку, затвердженою в установленому порядку".вгору