Документ 70/92, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.1992

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про комерціалізацію державної торгівлі
і громадського харчування

З метою реалізації Основних напрямів економічної політики
України в умовах незалежності ( 1698а-12 ), розвитку конкуренції у
сфері торгівлі та громадського харчування п о с т а н о в л я ю:
1. Запропонувати органам, уповноваженим здійснювати
управління відповідним державним майном: - створити в установленому порядку підприємства роздрібної
торгівлі та громадського харчування (юридичні особи) на базі
магазинів, кафе, їдалень та інших структурних підрозділів
державних підприємств і організацій цієї сфери. Виконавчим
комітетам місцевих Рад народних депутатів провести у тижневий
строк після подання відповідних документів реєстрацію зазначених
підприємств; - у міру завершення комерціалізації ліквідовувати в
установленому порядку торги, трести, об'єднання, фірми й інші
аналогічні їм організації і підприємства державної торгівлі та
громадського харчування. Для обслуговування сфери торгівлі та
громадського харчування на договірних засадах створюються, у разі
необхідності, відповідні комерційні структури. Рішення з цих питань щодо підприємств і організацій торгівлі
та громадського харчування, які перебувають у загальнодержавній
власності, приймаються відповідними органами за погодженням з
виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.
2. Новоствореним підприємствам торгівлі та громадського
харчування передаються основні фонди та інше майно структурних
підрозділів державних підприємств і організацій, на базі яких вони
створюються. Ці підприємства також мають право на одержання
частки залишків фондів виробничого та соціального розвитку
державних підприємств і організацій, з яких вони виділяються. Розподіл обігових коштів і заборгованості, наділення
обіговими коштами новостворених підприємств торгівлі та
громадського харчування провадиться відповідно до сум, що
використовуються кожним структурним підрозділом, а в неподіленій
частині - пропорційно розміру середньорічних залишків їх
товарно-матеріальних цінностей.
3. Скасувати розподіл товарів за фондами, крім лімітованих
груп товарів. Забезпечити додержання
підприємствами-постачальниками та споживачами договірних
зобов'язань на 1992 рік. Зберегти мережу підприємств і порядок забезпечення товарами
дитячих, лікувальних, інших закритих закладів і спецспоживачів на
території України, а також окремих категорій громадян відповідно
до пільг, передбачених чинним законодавством.
4. Звільнити Міністерство торгівлі України від виконання
функцій господарського управління підприємствами й організаціями
державної торгівлі та громадського харчування, включаючи
планування, облік і фінансування.
5. Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим
комітетам місцевих Рад народних депутатів: - визначити для підприємств роздрібної торгівлі та
громадського харчування обов'язковий асортимент і обсяги товарів,
продаж яких провадиться за регульованими цінами; - забезпечити режим найбільшого сприяння підприємствам, що
здійснюють торговельно-закупівельну діяльність, зокрема надання їм
приміщень і складів на засадах оренди.
6. Кабінету Міністрів України розробити і надіслати Раді
Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської
та Севастопольської міських Рад народних депутатів
нормативно-методичні матеріали щодо проведення комерціалізації
державної роздрібної торгівлі та громадського харчування.
7. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 31 січня 1992 року
N 70вгору