Документ 7-2012-п, попередня редакція — Редакція від 06.04.2012, підстава - 251-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2012 р. N 7
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань міграції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
міграції зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 7
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань міграції

1. У Положенні про посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1995 р. N 610 ( 610-95-п ) (ЗП України, 1995
р., N 12, ст. 268; Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст.
2073; 2010 р., N 51, ст. 1696):
1) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова
"територіального органу Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словами "територіального органу або підрозділу ДМС";
2) в абзацах першому і другому пункту 9 слово "МВС" замінити
словом "ДМС".
2. У Переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536):
1) у пункті 1 позицію "Комітет з питань економічного
співробітництва та інтеграції (КЕСІ)" після слова "МВС," доповнити
словом "ДМС,";
2) у пункті 2 позицію "Міжнародна організація цивільної
авіації (IKAO)" після слова "МВС" доповнити словом ", ДМС";
3) у пункті 3 позицію "Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів
та прав людини" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,".
3. У порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2002 р. N 1983 ( 1983-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2400; 2009 р., N 59, ст. 2073;
2010 р., N 51, ст. 1696):
1) у Порядку формування квоти імміграції ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
в абзаці першому слова "Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словом "ДМС";
в абзаці третьому слово "Мінпраці" замінити словом
"Мінсоцполітики";
абзац шостий виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Пропозиції стосовно осіб, які безперервно прожили на
території України протягом трьох років від дня надання їм статусу
біженця чи притулку в Україні, а також їх батьків, чоловіка
(дружини) та неповнолітніх дітей, які проживають разом з ними, та
осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком
чи онукою громадян України, а також тих, що раніше перебували в
громадянстві України, та батьків, чоловіка (дружини) іммігранта,
його неповнолітніх дітей готуються безпосередньо ДМС.";
2) у Порядку провадження за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих
рішень ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
в абзаці першому підпункту 1 слова "Державний департамент у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(далі - Департамент)" замінити словом "ДМС";
в абзаці першому підпункту 2 слова "управління (відділи) у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами
"територіальні органи ДМС", а слова "міграційна служба" - словом
"ДМС";
в абзаці першому підпункту 3 слова "відділи (сектори) у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
міських, районних управлінь МВС" замінити словами "територіальні
підрозділи ДМС", а слова "міграційна служба" - словом "ДМС";
у пункті 4 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";
у тексті Порядку ( 1983-2002-п ) слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словом "ДМС", а слово "Держкомкордон" в усіх
відмінках - словом "Держприкордонслужба" у відповідному відмінку;

{ Підпункт 3 пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012 }

4. У пунктах 4 і 16 Правил оформлення і видачі тимчасового
посвідчення громадянина України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1111 ( 1111-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10,
ст. 367; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696), слова
"Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб" замінити словом "ДМС".
5. Абзац перший пункту 4 Правил оформлення і видачі свідоцтва
про належність до громадянства України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 491
( 491-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1053;
2006 р., N 11, ст. 752; 2009 р., N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51,
ст. 1696), викласти у такій редакції:
"4. Прийом документів та видача свідоцтва здійснюється
територіальними органами або підрозділами ДМС (далі -
територіальні органи (підрозділи)".
6. У Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання
дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня
2009 р. N 322 ( 322-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 26, ст. 871, N 59, ст. 2073; 2010 р., N 51, ст. 1696; 2011 р.,
N 61, ст. 2435):
1) у пункті 3:
в абзаці першому слова "органів внутрішніх справ" замінити
словами "територіальних органів ДМС";
в абзаці другому слова "Мінпраці", "МВС" і "ДПА" замінити
відповідно словами "Мінсоцполітики", "ДМС" і "ДПС";
2) в абзаці другому пункту 11 і пункті 12 слова "Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб" замінити словом "ДМС";
3) в абзаці шостому пункту 16 слова "органи внутрішніх справ
та" замінити словами "територіальні органи ДМС та органи";
4) у пункті 17 слова "Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словом "ДМС";
5) у пункті 18 слова "органи внутрішніх справ" замінити
словами "територіальні органи ДМС та органи".вгору