Документ 698/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст.156) таку зміну: підпункт 5.2.1 викласти у такій редакції: "5.2.1. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком
підакцизних товарів, грального бізнесу, підприємствами, що
засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та
майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які
мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього
звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності
працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25
відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до
складу валових витрат виробництва (обігу). Перелік всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, на підприємства яких
поширюється ця пільга, затверджується Кабінетом Міністрів
України. Підприємство, яке підпадає під дію цього пункту,
реєструється в податковому органі у порядку, передбаченому для
платників податку, та отримує право виписки податкової накладної
без нарахування податку на додану вартість. Податкова звітність
таких підприємств здійснюється у порядку, встановленому
центральним податковим органом України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 грудня 1997 року
N 698/97-ВРвгору