Документ 698-2007-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 698
Київ
Про затвердження Порядку проведення Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами
державного фінансового аудиту виконання
місцевих бюджетів
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

З метою запровадження контролю за ефективним виконанням
місцевих бюджетів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення Державною фінансовою
інспекцією, її територіальними органами державного фінансового
аудиту виконання місцевих бюджетів, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 698
ПОРЯДОК
проведення Державною фінансовою інспекцією,
її територіальними органами державного
фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "орган контрольної служби" в усіх
відмінках замінено словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
1. Цей Порядок визначає механізм проведення
Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -
контролюючий орган) державного фінансового аудиту виконання
місцевого бюджету (далі - аудит). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
2. Аудит проводиться з метою перевірки та аналізу фактичного
виконання місцевого бюджету, ефективності використання комунальних
коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової
звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
3. Основними завданнями аудиту є:
проведення оцінки формування і рівня виконання місцевого
бюджету;
встановлення причин, що негативно впливають на виконання
місцевого бюджету;
визначення шляхів удосконалення управління комунальними
коштами, майном та іншими активами, зокрема щодо можливості
збільшення доходів, місцевого бюджету.
4. Аудит проводиться відповідно до плану
контрольно-ревізійної роботи контролюючого органу, що складається
і затверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
5. Повідомлення про проведення аудиту надсилається не пізніше
ніж за 10 календарних днів до початку його проведення відповідній
місцевій держадміністрації та/або органу місцевого самоврядування.
6. Для проведення аудиту контролюючий орган збирає від
об'єкта контролю - органу державної влади та/або органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації відомості
про фактори, що впливають на формування, і дані про виконання
дохідної та видаткової частини бюджету шляхом надіслання запиту
або безпосередньо за місцезнаходженням об'єкта.
Для збирання даних за місцезнаходженням об'єкта контролю
посадовій особі контролюючого органу видається направлення
встановленого зразка, підписане керівником такого органу та
скріплене печаткою, яке зазначена посадова особа зобов'язана
пред'явити керівникові об'єкта контролю.
7. На основі зібраних даних встановлюються причини
невиконання планованих показників доходів та/або видатків
місцевого бюджету, що негативно впливає на ефективне використання
комунальних коштів, майна та інших активів, а також можливість
збільшення доходів місцевого бюджету.
8. За результатами проведеного аналізу розробляються
пропозиції щодо удосконалення формування і виконання місцевого
бюджету, управління комунальними коштами, майном та іншими
активами.
{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
10. За результатами аудиту складається звіт.
Проект аудиторського звіту разом з протоколом узгодження
надсилається в установленому порядку відповідній місцевій
держадміністрації та/або органу місцевого самоврядування для
ознайомлення і протягом трьох робочих днів після його надходження
повертається контролюючому органу із зауваженнями і пропозиціями.
Після опрацювання зауважень і пропозицій контролюючий орган
надсилає аудиторський звіт разом з протоколом узгодження
відповідній місцевій держадміністрації та/або органу місцевого
самоврядування для підписання протоколу узгодження.
У разі невиконання зазначених вимог контролюючий орган має
право здійснити у встановленому порядку заходи щодо реалізації
пропозицій аудиту.
11. Аудиторський звіт подається у встановленому порядку
Мінфіну.
12. Відповідний орган державної влади та/або орган місцевого
самоврядування інформує щокварталу до 10 числа місяця наступного
періоду контролюючий орган про стан реалізації пропозицій.
Контролюючий орган проводить моніторинг реалізації
пропозицій.вгору