Документ 698-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2001, підстава - 1266-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 квітня 2000 р. N 698
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )

Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької
діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену
систему оподаткування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок визначення розміру допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам
підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену
систему оподаткування (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2000 р. N 698
ПОРЯДОК
визначення розміру допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю
та пологами суб'єктам підприємницької
діяльності - фізичним особам, які обрали
спрощену систему оподаткування

1. Суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний
податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали
спеціальний торговий патент), допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною або іншим
членом сім'ї), вагітністю та пологами надається виконавчими
дирекціями відділень Фонду соціального страхування.
2. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку (далі -
особи), середньомісячний дохід, з якого обчислюється розмір
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд
за хворою дитиною або іншим членом сім'ї), вагітністю та пологами,
визначається за формулою:
П х В
Д = ------ , С
де:
Д - середньомісячний дохід, з якого обчислюється розмір
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд
за хворою дитиною або іншим членом сім'ї), вагітністю та пологами;
П - середньомісячний розмір податку, що сплачує особа (без
урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного найманого
працівника або члена сім'ї), або вартість спеціального торгового
патенту на місяць;
В - відсоток суми встановленого розміру податку або вартості
спеціального торгового патенту, що перераховується до Фонду
соціального страхування;
С - ставка збору на обов'язкове соціальне страхування (крім
збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття),
визначена пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України "Про
збір на обов'язкове соціальне страхування" ( 402/97-ВР ).
3. Для обчислення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, вагітністю та пологами середньоденний дохід осіб
визначається діленням середньомісячного доходу, обчисленого
відповідно до пункту 2 цього Порядку, на середню тривалість місяця
у календарних днях (без урахування святкових і неробочих днів,
установлених законодавством) за останні 12 місяців або за менший
фактичний період сплати єдиного податку, єдиного
сільськогосподарського податку, дії спеціального торгового
патенту, що передують місяцю події, з якою пов'язана виплата
зазначеної допомоги.
4. Розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
визначається множенням середньоденного доходу на кількість
календарних днів тимчасової непрацездатності з урахуванням
відсотків, величина яких залежить від загального трудового стажу
роботи особи.
Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
визначається множенням середньоденного доходу на кількість
календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами.вгору