Документ 696-2011-п, перша редакція — Прийняття від 29.06.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 696
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 1997 р. N 1297

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 1997 р. N 1297 ( 1297-97-п )
"Про затвердження членів колегії Державного комітету статистики".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 696
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада
1998 р. N 1892 ( 1892-98-п ) "Про оплату робіт з автоматизованої
обробки статистичної інформації" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 48, ст. 1761):
у пункті 1 слова "Державному комітетові статистики" замінити
словами "Державній службі статистики";
у пункті 2 слова "Міністерству праці та соціальної політики"
замінити словами "Міністерству соціальної політики".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 р. N 1432 ( 1432-2003-п ) "Про складання звітного
зовнішньоторговельного балансу України" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 37, ст. 1988):
в абзаці третьому пункту 1 слова "Державного комітету
статистики" замінити словами "Державної служби статистики";
у пункті 2 слова "Державному комітетові статистики" замінити
словами "Державній службі статистики";
у додатку 1 до постанови ( 1432-2003-п ) слово "Держкомстат"
в усіх відмінках замінити словом "Держстат" у відповідному
відмінку, а слова "Мінпаливенерго", "Мінекономіки",
"Держтурадміністрація", "Держбуд", замінити відповідно словами
"Міненерговугілля", "Мінекономрозвитку", "Держтуризмкурорт",
"Держархбудінспекція".
3. Перше речення пункту 7 Порядку залучення представників
громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на
товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної
плати працівників галузей економіки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 39 ( 39-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 138) викласти в такій
редакції: "До складу експертної ради, утвореної при Кабінеті
Міністрів України, входять по одному представнику Мінсоцполітики,
Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держстату, Секретаріату Кабінету
Міністрів України та п'ять представників громадських організацій
(професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних,
ветеранських громадських організацій та громадських організацій
споживачів), що мають статус всеукраїнських.".
4. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу робочу групу із
забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і
реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для
моніторингу соціально-економічних перетворень", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р.
N 990 ( 990-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87,
ст. 2921), слово "Держкомстат" замінити словом "Держстат".вгору